Shared Gems 2012 ponnahtaa käyntiin!

Hyvä lukija. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Shared Gems tapahtuman tuotantoblogia. Blogissa ruoditaan tapahtuman tuotannon iloja, onnistumisia, oppimisen paikkoja ja palikoiden loksahtelua yhteen. Unohtamatta kuitenkaan sitä toista puolta, eli vastoinkäymisiä, aikataulukämmejä ja muuta pientä tapahtumatuotantoon oleellisesti kuuluvaa murheenkryyniä, joista liian harvoin saa lukea. Tekemällä oppii!

Seminaaria on tuottamassa hieno tiimillinen kulttuurin ja luovan alan ihmisiä. Esittelemme itsemme erikseen täällä blogissa kunhan nyt tuotantokiireltä ehdimme :)

Seminaaria lähdettiin tuottamaan tämänhetkisiä tarpeita vastaavaksi, osallistujia hyödyttäväksi tapahtumaksi. Seminaarin avulla halutaan tuoda moniammatillista ja kansainvälistä peliporukkaa yhteen ja antaa oikeanlaista tuuppausta opiskelijoille, jotka kenties ovat vielä etsimässä paikkaansa työmaailmassa. Pääasiana ja kärkenä on yhteistoiminnallisuuden ja pelialan monien eri palikoiden esitteleminen. Ala on syönyt monenlaista palikkaa monelta eri alalta. Yhteistyössä niistä syntyy mahdottoman hienoja ja idearikkaita kokonaisuuksia, joita saamme iloksemme näpytellä niin mobiilisti, tietokoneella ja monilla eri alustoilla.

Tervetuloa siis katselemaan ja kuikuilemaan. Täällä me ollaan!

Viikkokirje viikolla 4, 2012

Maanantaina 23.1. toivotettiin projektiryhmän kokouksessa tervetulleeksi uusi Hub Helsingin edustaja Tuomas Kamppila.

Tiistaina 24.1. jatkui Shared Gems 2012 -tapahtuman tuotannonsuunnittelu, neuvoteltiin kesän ja syksyn opintokokonaisuuksista ja tarkasteltiin verkkovälitteisesti jaettavien, streamattavien ja taltioitavien luentojen sopimusteknisiä asioita. Verkostoiduttiin Metropolian kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Jatka lukemista Viikkokirje viikolla 4, 2012

Peliteollisuuden kynnyksellä -tapahtuma 28.1.2012 nuorten toimintakeskus Hapessa

Peliteollisuuden kynnyksellä – näkökulmia alan koulutukseen, itsenäiseen pelinkehitykseen ja kaupalliseen menestykseen

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus ja IGDA Finland järjestävät yhteistyössä kaikille avoimen pelialan keskustelutilaisuuden Nuorten toimintakeskus Hapessa 28.1.2012 klo 12-15. Tapahtuma järjestetään osana Finnish Game Jamia.

Tapahtumassa keskustelua Vyyhdin Shared Gems 2012 peliseminaarissakin esille nostettavia tärkeitä teemoja kuten ruohonjuuritason toiminta ja indie-pelit ja niiden menestystekijät.

Lisätietoja: Tero Huttunen, puh. 041-5121703
www. nuoriso.hel.fi/happi

Tapasin vaikuttajan

Tapasin Artovan puheenjohtaja Janne Kareisen. Artova ry (Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kaupunginosayhdistys) on perustettu vuonna 2008 asukasyhdistyksen seuraajaksi.  Kaupunginosayhdistys eroaa perinteisestä asukasyhdistyksestä käsitteenä selvästi, sillä sen piiriin kuuluvat kaikki kaupunginosan toimijat: yrittäjät, yhdistykset, asukkaat, opiskelijat ja erilaiset monimuotoiset alueen yhteisöt. Artova ottaa toiminnassaan huomioon asukkaiden lisäksi aktiivisesti ja voimallisesti myös alueellisen kaupunkikulttuurin kirjon.

Toiminta on itseohjautuvaa ja sitä toteutetaan poikkeuksetta positiivisuuden ja nautinnon kautta. Miten itseohjautuvaa toimintamallia voidaan toteuttaa vapaaehtoistyössä? Kysyin sitä Kareiselta ja hän vastasi näin:

Jatka lukemista Tapasin vaikuttajan

Viikkokirje viikolla 3, 2012

Maanantaina 16.1. Yrittäisinkö? -kesäopintojakson opettajakoordinaattori Elena Wernick aloitti tehtävässään. Keskiviikon Twitter-työpajan rakennetta viimeisteltiin, kehiteltiin harjoituksia ja pajatyöskentelylle käsikirjoitusta.

Tiistaina 17.1. Vyyhtiläiset jakoivat Metropolian kulttuurin ja luovan alan hanketoimijoiden kokouksessa kokemuksia hankkeiden yhteisen Luovuus syttyy -foorumin tuottamisesta vuonna 2011 ja ehdottivat erilaisia toimintamalleja, joilla toteuttaa energisoivasti ja ammattimaisesti vuoden 2012 foorumi.

Projektipäällikkö kertoi hankkeen työelämälähtöisyydestä (-läheisyydestä) Metropolian kulttuurin ja luovan alan opetushenkilöstölle Tammikuhina-tapahtumassa.

Sähköisistä jumppakerhoista tiedotettiin Hub-Helsinkiä. On varsin todennäköistä, että kevään työpajoihin saapuu Hubin jäseniä

Keskiviikkona 18.1. Shared Gems 2012 -peliseminaarin tuotanto eteni, Alueellisten yrittäjäaamiaisten pilottivaihe julkistettiin ja Sähköisistä jumppakerhoista tiedotettiin.

Projektipäällikkö tapasi myös Liikkuvan Arjen Design (LAD) -hankkeen Päivi Keräsen, jonka kanssa pohdittiin mahdollisuuksia tutkia yhteisöjohtamisen ja verkostojen muotoja LADin kesän 2012 toteutuksissa.

Iltapäivällä klo 13-14 pidettiin ensimmäinen Sähköinen jumppakerho, tuntemuksia tilaisuudesta löytyy blogikirjoituksesta.

Torstaina 19.1. tavattiin teatteri-ilmaisun ohjaaja (TIO) Jori Pitkänen, jonka kanssa keskusteltiin alumnien täydennyskoulutustarpeista osaamisen tuotteistamisen, oman työn markkinoinnin ja yrittäjämäisen toiminnan saralla.

Projektipäällikkö osallistui Shared Gems 2012 -tuotannon tiimoilta tuotantopalaveriin, jossa kartoitettiin tilojen käyttöä tapahtumapäivänä sekä alustavasti neuvoteltiin teatteritekniikan opiskelijoiden rekrytoimisesta.

Tavattiin myös Metropolian esitystekniikan opiskeljoita, joille kerrottiin Shared Gems 2012 -tuotannon tarjoamista työmahdollisuuksista. Opiskelijoiden kanssa keskusteltiin myös kesäopintojaksosta.

Shared Gems 2012 puhujien ja yhteistyökumppaneiden lista alkoi pikkuhiljaa vahvistua, joten seminaarin tekeminen viikolla 3 oli hyvin antoisaa.

Jumppakerhon osallistujapalautetta analysoitiin ja pohdittiin jatkokehitystä. Myös Yritystoiminnan edellytykset -opintokokonaisuutta syksylle 2012 valmisteltiin eteenpäin. Seuraava askel on sopia lähiopetusajat, ja pian kokonaisuuttaa päästään todennäköisesti myös markkinoimaan opiskelijoille.

Perjantaina 20.1. Projektipäällikkö tapasi kulttuurituotannon koulutuspäällikön ja lehtoreita, aiheena syksyllä pilotoitava oman osaamisen tuotteistamisen opintojakso (virtuaalipainotteinen toteutus). Tapaamismuistio löytyy wikistä.

Fasilitointi-mikrokirjan artikkelikokoelma saatiin täyteen. Kirjan työstö jatkuu pienellä lukukierroksella ja viimeisillä korjauksilla, minkä jälkeen kirja voidaan lähettää taitettavaksi.

Tehtiin myös pientä, ulospäin näkymätöntä korjailua verkkosivujen kuvarakenteisiin, jonka jodosta sivujen ulkoasun toimivuus on riippumaton sivuston ulkopuolisista palveluista.

Sähköiset jumppakerhot käynnistyivät

Eilen järjestettiin Vyyhti-projektin ensimmäinen Sähköinen jumppakerho, Twitter-työpaja, Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurin ja luovan alan toimipisteessä, Tavi-talossa. Paikalle saapui 11 Twitteristä kiinnostunutta osallistujaa.

Työpaja alkoi esittäytymisellä, jonka aikana osallistujat kertoivat hieman itsestään ja suhteestaan Twitteriin sekä odotuksensa työpajaa kohtaan. Tämän jälkeen kouluttaja Jussi piti hieman yli tunnin mittaisen presentaation aiheesta. Tämän jälkeen tehtiin ohjatusti harjoituksia, kokeiltiin erilaisia toimintoja ja tutkittiin Twitterin ominaisuuksia sekä keskusteltiin ja ajateltiin ääneen.

Presentaation pohjana ollut esitys löytyy osoitteesta bit.ly/Twitter-koulutus.

Kokemukset olivat varsin positiivisia. Haasteena tällaisessa avoimessa työpajassa on osallistujien erilaiset taustatiedot ja tarpeet. Tällä kertaa ryhmä oli osaamiseltaan kohtalaisen tasainen. Palautteissa tuli esiin yksi hyvä kehityskohde: Pitäisi saada mukaan enemmän esimerkkitapauksia siitä, miten Twitteriä hyödynnetään eri tavoin. Tämä toive otetaan muhimaan seuraavia työpajoja silmällä pitäen.

Palautteessa pyydettiin arvioimaan työpajan tavoitteita, toteutustapaa, menetelmiä, opittujen asioiden hyödyllisyyttä, vaatimustasoa, kuormittavuutta ja järjestelyjä asteikolla 1-5. Kaikkien arvioiden keskiarvoksi muodostui 3,7. Tätä voi pitää varsin hyvänä arviona ensimmäiselle työpajalle.

Jos kiinnostuit asiasta, katso lisätietoja kevään 2012 Sähköisistä jumppakerhoista.

Kiitokset kaikille osallistujille!

Viikkokirje viikolla 2, 2012

Maanantaina 9.1. viimeisteltiin Yritystoiminnan edellytykset -kokonaisuuden kuvausta ja jatkettiin syksyn organisointia opettajaehdokkaan kanssa.

Tiistaina 10.1. rakennettiin valmiiksi Sähköiset jumppakerhot -kokonaisuuden ensimmäinen toteutus, joka tapahtuu keväällä 2012. Jumppakerhotoiminta sisältää työpajamuotoista tutustumista viestinnän, projektinhallinnan ja yhteistoiminnan sähköisiin välineisiin.

Keskiviikkona 11.1. lähetettiin ensi viikolla pidettävän jumppakerhopilotin, Twitter-työpajan, vahvistus- ja tervetuloviestit osallistujille. Jännityksellä odotamme, millaiseksi tämä avoimella ilmoittautumisella kokoon kutsuttu työpaja muodostuu. Varmasti saamme myös eväitä kevään intensiivisempiin kunnonkohotussessioihin.

Torstaina 12.1. suunniteltiin Shared Gems 2012 -peliseminaaria

Perjantaina 13.1. tuotettiin Shared Gems 2012 -peliseminaaria ja tiedotettiin Sähköisistä jumppakerhoista.

Säkenöivä Vyyhti-vuosi 2012

Vyyhti-hankkeen kevätkausi 2012 on täynnä toimintaa

Tarjolle tulossa pienyrittäjien verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjäaamiaisten sarjana, jonka aloitamme ystävänpäivänä pilotoinnilla Artovan alueella.

Karkauspäivänä käynnistämme opiskelijoille, yrittäjille ja yhdistystoimijoille avoimen sähköisten työvälineiden jumppakerhon, joka auttaa kehittämään rautaista otetta sosiaalisen median ympäristöihin.

Kesäkuun 1. päivä kokoontuu Shared Gems 2012 -kansainvälinen alan bisneksen menestystekijöitä jakava peliseminaari.

Kesäkuu on omistettu luovan alan yrittäjyyteen herättelevälle Yrittäisinkö? -kesäopintojaksolle, joka on suunnattu kulttuurin ja luovan alan korkeakouluopiskelijoille.

Alkukeväästä julkaistaan ensimmäinen Vyyhti-mikrokirja, joka käsittelee fasilitointia.

Lue Vyyhti-webistä lisää koulutus- ja tapahtumatarjonnastamme. Ilmoittaudu tilaisuuksiimme, osallistu blogissa keskusteluun ja liity Vyyhtin Facebook -tykkääjäksi.

Viikkokirje viikolla 1, 2012

Maanantaina 2.1. oli vuoden 2012 ensimmäinen työpäivä. Vuodenvaihteessa on aina oivallinen paikka katsahtaa menneeseen ja suunnata katsetta tulevaan vuoteen. Menestyksekästä uutta vuotta kaikille!

Tiistaina 3.1. tuotettiin lomakkeistoa vuoden 2012 työskentelyn tueksi. Valmis tuntiseurantalomakepatteri helpottaa projektissa mukana olevien työntekijöiden työajanseurantaa. Samalla päästiin tutustumaan Metropolian uusiin tulostuskäytäntöihin.

Keskiviikkona 4.1. Vyyhti-webin WordPress-alusta päivitettiin uuteen versioon. Ajantasainen alusta takaa tietoturvan ja tarjoaa sisällöntuottajille viimeisimmät välineet sisältöjen sujuvaa työstämistä varten.

Torstaina 5.1. Minun tapahtumani -foorumi 2012 esituotanto on hyvässä vaiheessa ja ilmoittautumislinkki on lähtenyt jakoon. Foorumiin toivotaan 2 osallistujaa kymmenestä Helsingin kaupunginosayhdistyksestä. Minun tapahtumani -foorumi linkittää kaupunginosissa kesällä järjestettävät tapahtumat ja niiden tuottajat toisiinsa.

Yritystoiminnan edellytykset -jakson suunnittelu nytkähti reippaasti eteenpäin, kun opettajaehdokas Heikki kävi palaveeraamassa aiheeseen liittyen. Kokonaisuus järjestettäneen ensimmäisen kerran syksyllä 2012.

Perjantaina 6.1. vietettiin loppiaista.