Luovan yritystoiminnan edellytykset (9 op)

HUOM! päivitys 6.9.2012. Kurssille ei oteta enempää ilmoittumisia. Kiinnostuneet voivat kuitenkin vielä tiedustella tilannetta Jussilta: jussi.linkola (at) metropolia.fi

Luovan alan yritysidean hiomiseen ja yrityksen toimintaedellytysten arvioimiseen perehdyttävä opintokokonaisuus. Kokonaisuus sisältää kolme osaa, joista seuraavalle osallistuminen edellyttää aina edellisen suorittamista.

Tuotteen tai palvelun menestymismahdollisuudet (3 op)

Koulutus sopii kulttuurialan valmistumassa oleville opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen perustamisesta tai yritys-/palveluideansa menestymismahdollisuuksien arvioimisesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen osallistuja osaa ideoida, arvioida ja jatkokehittää tuote- tai paveluideaansa. Hän ymmärtää tarvekartoituksen merkityksen ja osaa analysoida markkinoita ja kilpailijoita. Hän ymmärtää toimintaympäristön merkityksen yrityksen toiminnassa.

Sisältö

Liikeidean kirkastaminen; oman osaamisen arviointi ja esilletuonti, osaamisen/tuotteen kiteyttäminen toimita-ajatukseksi. Toimintaympäristö; oman yrityksen toimintaympäristö, millaisia yrityksiä alalla on, ketä asiakkaat ovat, mitä asiakkaat tarvitsevat?
Liikeidea suhteessa toimintaympäristöön; millaisella strategialla markkinoille? miten voisin erikoistua? voiko liikeideaa täsmentää toimintaympäristöanalyysin perustella? Mikä on minulle sopiva yritysmuoto?
Aikatalut
Päivä Klo Paikka
19.9.2012 – keskiviikko 9-12 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)
26.9.2012 – keskiviikko 9-12 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)
3.10.2012 – keskiviikko 9-15 Hämeentie 153 B, 403, Ryhmätyötila (AY-409)
10.10.2012 – keskiviikko 9-15 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Laskennan perusteet (3 op)

Tavoitteena on omaksua laskentatoimen perusteet ja budjetin laatiminen. Osio valmentaa kokonaisuuden viimeiseen, kannattavuuden arviointi ja hinnoittelu -jaksoon.

Sisältö

Tuotteen tai palvelun menestymismahdollisuudet -osiossa hiotun yritysidean perusteella tehdään budjetointi- ja laskentaharjoituksia. Opetellaan yrityksen laskentatoimen perusasioita ja sovelletaan niitä omaan yritysideaan.

Aikatalut
Päivä Klo Paikka
17.10.2012 keskiviikko 9-12 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)
24.10.2012 – keskiviikko 9-15 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)
31.10.2012 – keskiviikko 9-15 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)
7.11.2012 – keskiviikko 9-15 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Kannattavuuden arviointi ja hinnoittelu (3 op)

Opintojakson jälkeen osallistuja osaa arvioida yrityksen kannattavuutta kannattavuuslaskelmien avulla. Hän osaa laskea kannattavuuden edellyttämät myyntituotot ja ymmärtää erilaisia hinnoittelustrategioita.

Sisältö

Liiketoimintamallin ja tuotteen ominaispiirteiden analyysi, asiakkaat,
kilpailu ja kustannukset. Palvelun tai tuotteen asemointi. Hinnoittelustrategia ja käytännön hinnoittelumalli.

Aikatalut
Päivä Klo Paikka
14.11.2012 – keskiviikko 9-12 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)
21.11.2012 – keskiviikko 9-15 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)
28.11.2012 – keskiviikko 9-15 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)
5.12.2012 – keskiviikko 9-15 Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)
Jaa juttu eteenpäin:

2 thoughts on “Luovan yritystoiminnan edellytykset (9 op)”

Kommentointi on suljettu.