Vyyhti -kesäopinnot 2012 luovan alan opiskelijoille

Yrittäisinkö? -kesäopintokokonaisuus (5 op) on tarkoitettu luovan alan korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kasvattamaan valmiuksiaan yrittäjänä toimimiseen.

Yrittäisinkö? -wikityötila osallistujille (vaatii kirjautumisen). Tarkat ohjeet ja sisällöt löytyvät täältä.

Mitä?

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja tuotteistaa osaamiseensa, sekä tuntee luovan alan yrittäjyyden erilaisia toimintatapoja. Opiskelija hahmottaa oman alansa yritystoiminnan nykytilan ja kehityssuuntaukset.

Oppimistulokset

Opiskelija kokoaa oman ePortfolion, jossa hän pohtii omaa osaamistaan, yrittäjyyden eri osa-alueita sekä oman alansa yritystoimintaa. Hän myös määrittelee omat tulevaisuuden osaamistarpeet ja suunnittelee miten sitä osaamista voisi kehittää.

Opiskelija pystyy analysoimaan alansa tuotteiden/palveluiden tilannetta ja kehittämismahdollisuuksia liiketalouden näkökulmasta.

Milloin? 1.-29.6.2012

1.6.2012 Aloitusseminaari: Shared Gems 2012

Peliala kasvaa ja kansainvälistyy eri aloilta tulevien luovien osaajien yhteistyönä. Seminaarissa alalla menestyneet jakavat kokemuksistaan vinkkejä opiskelijoille. Tapahtuma on englanninkielinen.

Seminaarin päätteeksi järjestetään verkostoitumisillanvietto, jossa potentiaaliset työnantajat kohtaavat opiskelijat speed dating -metodilla.

HUOM: Yrittäisinkö? -opintojaksolle ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua erikseen seminaariin/iltaohjelmaan.

4.-19.6.2012 Yrittäisinkö? -lähiopetusjakso intensiivinä
Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurin ja luovan alan tiloissa Helsingin Hämeentiellä, Arabianrannan ja Vanhankaupunginkosken ympäristössä.

29.6. Yhteinen päätösseminaari
Kansainvälinen seminaari Vapaa-ajan Design, yhteistyössä European Entrepreneurship Region 2012 -projektin kanssa (Uudenmaan liitto). Musiikkitalo.

Miksi opintojakso luovan alan yrittäjyydestä?

Yrittäjyys on yksi mahdollinen uravaihtoehto kulttuurin ja luovan alan korkeakoulututkintoon valmistuvalle. Pohtimalla yrittäjyyden mahdollisuuksia ja haasteita omakohtaisesti jo opiskeluaikana, voi tutustua aiheeseen rauhassa, omaksua yrittäjämäisiä toimintatapoja,  löytää uusia näkökulmia omaan osaamiseensa, verkostoitua ja kehittää liiketoimintaideoita.

Eri koulutusohjelmista tulevien opiskelijoiden yhteisessä oppimistilaisuudessa osallistuja – tutustuu eri alojen yritystoiminnan näkökulmiin, saa laajemman käsityksen omasta yrittäjäpotentiaalistaan, voi oppia jakamaan osaamistaan toisille, verkostoituu eri koulutusohjelmien opiskelijoihin ja voi löytää kumppanuuksia.

Huomioitavaa

Tarkka ohjelma, opintojaksojen opettajat ja muut asiantuntijat julkaistaan 30.4.2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Opintojakso on maksuton. Etusijalla ovat kulttuuri- tai luovan alan sekä liiketalouden ammattikorkeakouluopiskelijat. Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautumisajan päätyttyä opintojaksolle ilmoittautuneet saavat osallistumisohjeet sekä toukokuun aikana suoritettavan ennakkotehtävän.

Jaa juttu eteenpäin:

Verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla