Kulttuurialan työelämäyhteyksiä kehittämässä

Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuuri ja luova ala avasi syksyn perinteiseen tapaan kehittämispäivillä, joiden teemana oli tällä kertaa työelämäyhteyksien kehittäminen. Kehittämispäivien näyttämönä toimi Helsingin Vuosaaressa sijaiseva kulttuurikeskus Sofia. Ensimmäisen päivän ohjelma herätti ajatuksia Vyyhti-hankkeeseen liittyen.

Päivän aloittanut tulevaisuudentutkija ja yritysvalmentaja Ilkka Halava pohjusti taitavasti tulevaisuuden työelämän ja ajatusmallien muutoksista, jotka vaikuttavat siihen kuinka, ammattikorkeakoulutuksen tulisi valmistaa opiskelijoita työelämään. Mieleen jäivät erityisesti kannustavaan työkulttuuriin tukeminen, jossa virheiden tekeminen on sallittua ja kehittymiseen ohjaavaa toimintaan. Vastakohtana Halava mainitsi kulttuurin, jossa jäsenten oletetaan hallitsevan asiansa virheettömästi, jolloin työntekijät välttelevät virheitä ja riskejä, minkä myötä luovuus latistuu. Toinen herättävä ajatus oli ns. purskeinen elämäntyyli, jollaiseen nykyiset n. alle kolmekymppiset kasvavat sisään. Tämä tarkoittaa lyhyisiin pyrähdyksiin perustuvaa elämää, jossa esimerkiksi työ nähdään välineenä muiden asioiden saavuttamiseen, ja siihen sitoudutaan löyhemmin kuin vanhassa, lineaarisessa, pitkiin työuriin pohjautuneessa elämässä. Esityksessä käytiin myös pikaisesti läpi uudenlaista viestintää sosiaalisen median avulla, työympäristöjen viihtyvyyteen panostamista sekä yrittäjyyttä nykypäivän rock-tähteytenä.

Seuraava puhuja, Kuntatyönantajien opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasioiden neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala, loi kiinnostavan kontrastin Halavan esitykselle. Piekkala kävi läpi lainsäädännön ja työehtosopimusten näkökulmasta opettajien tuntikehystä ja työsuhdeasioita. Yrittäjämäisen toiminnan näkökulmasta voisi ajatatella, että Halavan luovuuteen ja visiointiin suuntaavan esityksen jälkeen Piekkala palautti ajattelemeen sääntöjä, joiden puitteissa luovakin tekijä joutuu toimimaan.

Iltapäivän paneelikeskustelu Maailma muuttuu – muuttuuko koulutus? avasi alumnien näkemyksiä koulutuksensa hyödyllisyydestä työelämässä. Varsinkin työelämävalmiudet ja -yhteydet olivat keskustelussa esillä. Vyyhdin kannalta oli postiviista, että yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan tukemista kaivattiin koulutukseen lisää. Sama kaipuu tuli esiin myös useiden opettajien kanssa käydyissä keskusteluissa päivän aikana.

Kulttuurikeskus Sofiassa on esillä pysyvä näyttely ortodoksista kirkkotaidetta ja ikoneja, joista tässä muutama kuva:

Metropolian Vyyhti-henkilöstö palaveerasi ja verkostoitui aktiivisesti eri koulutusohjelmien henkilöstön kanssa, ja uusia ideoita syntyi myös omiin Vyyhti-koulutuksiin liittyen.

Nyt toisen päivän aamuna olemme aloittamassa TKI-hankkeiden ja työelämäyhteyksien esittelyä ja kehittämistä. Luultavasti Vyyhtikin tulee olemaan esillä päivän esityksissä ja ryhmäkeskusteluissa.

Kiitokset jo ennakkoon kaikille osallistujille antoisista kehittämispäivistä!

Jaa juttu eteenpäin:

One thought on “Kulttuurialan työelämäyhteyksiä kehittämässä”

  1. Kulttuurialan kehittämispäivien (17.-18.8.2011) osallistujille suuret kiitokset. Vyyhti sai alumni/opiskelijapaneelikeskustelun sekä opetushenkilöstön ryhmätöiden purun yhteydessä käytyjen keskustelujen kautta vahvistusta sille, että opiskelijat ovat kiinnostuneita ja tarvitsisivat nykyistä enemmän yrittäjyystietoutta, sekä koulutusohjelmarajat ylittävää verkostoitumista ja yhteistyötä.

    Valmistumassa olevat opiskelijat ovat yksi Vyyhtin virallisista kohderyhmistä, ja yrittäjyys tai yrittäjämäinen työskentely on valmistuneelle aina yksi mahdollinen urapolku. Vyyhti jatkaa hyvillä mielin koulutussuunnittelua, tavoitteena on keväällä 2012 jo toteuttaa yrittäjyyskoulutusta luoville aloille räätälöitynä. Suunnittelutyö on siis käynnissä, ajatustenvaihtoon voi liittyä myös Metropolian wikissä http://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=29213122

Kommentointi on suljettu.