Mars-tapahtuma Seinäjoella 30.1.2014

Vyyhdin Sanna ja Susanna suuntasivat Tampereelta Nordmatch seminaarista Seinäjoelle tutustumaan MARS2014-tapahtumaan. Seminaarin ohjelma ja mukavalta tuntuvat tilat tekivät tapahtumakävijään vaikutuksen. Mitä tapahtumassa vieraileminen toi Vyyhtiin?

Mars oli hieno yhteistyöprojekti, jota oli yhteisvoimin toteuttamassa suuri joukko erilaisia kumppaneita: Taideyliopisto, Sibelius Akatemian Seinäjoen yksikkö, Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys, Rytmi-Instituutti, lasten ja nuorten rytmimusiikkiverkosto Louhimo, aluekehitysyhtiö Frami Oy sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Mars on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2010. Tarkoituksena on ollut tuoda lavalle ammattilaisia ja ikoneita musiikin kentän eri kulmista. Vyyhti päätti keskittää vierailunsa vapaaehtoisuuden johtamisesta kertovaan tarjontaan.

MARS-TIETOKONE
Tämä kirjoitus valmistuu Seinäjoen rautatieasemalla junaa odotellessa.

Osallistuimme kuulijoina paneelikeskustelutilaisuuteen, joka käsitteli vapaaehtoisuuden johtamista. Aihe on Vyyhdissä hyvin tärkeä ja asiaa onkin pohdittu esimerkiksi Helka ry:n toimesta ja monissa muissa yhteyksissä Vyyhdin toiminnassa.

Ennen paneelikeskustelua käytiin lävitse tuloksia Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -kyselystä, johon oli vastaamassa Provinssirockin, Ilosaarirockin sekä urheiluseurojen vapaaehtoistyön tekijöitä. Kyselyn toteuttamisesta vastasi Selmu ry:n Massa-hanke. Kyselyn tulokset tukivat hienosti Vyyhdin havaintoja esimerkiksi vapaaehtoistyöstä Helsingin kaupunginosatoiminnassa.

Erittelen seuraavassa muutamia Vyyhdin kannalta tärkeitä tuloksia. Olen poiminut Massa-hankkeen projektityöntekijä Anu Lähteenmäen esityksestä muutamia muistiinpanojani.

1. Vapaaehtoistoimija toivoo saavansa kirjallista opastusta hyvissä ajoin ennen tapahtumaa
2. Vapaaehtoistoimija toivoo yhteisiä koulutustapaamisia kaikkien vapaaehtoistoimijoiden kesken (tai esimerkiksi internetissä tehtävää testiä tai pelimateriaalia, jolla voisi testata osaamistaan)
3. Hyvä vapaaehtoistoiminnan johtaja on helposti lähestyttävä, antaa kiitosta ja on yhteydessä kertoen käytännöntöistä jo ennakkoon hyvissä ajoin, asettaa itsensä vapaaehtoisen asemaan, ohjaa esimerkillään ja antaa ajatella omilla aivoilla.
4. Vapaaehtoistyöntekijä toivoo, että häntä kiitellään ja kehutaan tapahtuman aikana ja jälkeen, sillä hän tekee työtään vapaaehoisesti.
5. Vapaaehtoistyöntekijä toivoo, että hänelle kerrotaan heti tapahtuman aikana, jos hänen työssään on jotain huomautettavaa
6. Vapaaehtoinen toivoo saavansa tapahtuman aikana suullisia ja kirjallisia ohjeita pystyäkseen tarkistamaan asioita tapahtuman edetessä.

Näin tapahtuman infolehtisessä kerrotaan vapaaehtoisuuden johtamisesta:

”vapaaehtoistoiminta on monen tapahtuman kivijalka ja ilman vapaaehtoisten työpanostusta moni tapahtuma kuihtuisi pois. Vapaaehtoinen tarkoittaa vapaaehtoisuutta – miten vapaaehtoista voi johtaa? Mikä on vapaaehtoisen motiivi tehdä töitä ilman vastiketta, vai onko se vastikkeetonta? Miten johtamisen hoitaa, jos johtaja on itsekin vapaaehtoinen? Toimivatko yritysjohtamisen opit vapaaehtoistoiminnan johtamisessa”

”Musiikki. Mystinen voima, energian lähde, pyyteetön piriste, mielen kirkastaja”.
– katkelma MARS2014-tapahtuman esitteen esipuheesta

MARSPANEELI

Varsinaiseen paneelikeskusteluun osallistuivat Katri Kilpiä, Jari Jalava, Lari Karreinen ja Anu Lönnrot. Keskustelua moderoi Juha Lindell Vaasan Yliopistosta. Paneelikeskustelu antoi paljon uutta tietoa esimerkiksi festivaaleilla ja urheilutapahtumissa toimivien vapaaehtoisten johtamisesta.

Mars-tapahtuma oli hienona vastapainona Nordmatchille. Paikalla oli paljon nuoria ihmisiä, opiskelijoita ja musiikkialan edustajia laajalta skaalalta. Mielestäni on tärkeää osallistua rohkeasti erilaisiin tapahtumiin ja pyrkiä löytämään uusia lähestymiskulmia. Mars-tapahtuma tarjosi Vyyhdille hienon alustan tarkastella luovaa yrittäjyyttä myös musiikkialan kautta.

Kaikenkaikkiaan osallistuminen kahteen seminaariin peräkäin oli antoisa kokemus antaen mahdollisuuden katsoa asioita kahdelta eri kantilta.

Susanna kuittaa Seinäjoelta. Ihanan aurinkoista ja piristävää loppuviikkoa kaikille!

Jaa juttu eteenpäin: