Nuorten Kevät -teemaseminaari

Me Vyyhtiläiset kävimme tutustumassa ELY-keskuksen ja Opetushallituksen järjestämään yhteisseminaariin, jonka keskeisenä teemana olivat nuoret ja nuorten pärjääminen nyky-yhteiskunnan paineissa. Seminaari poikkesi mielestäni tavanomaisista ”pönötysseminaareista”, sillä paikalla oli myös runsas joukko nuoria ja värikkäitä hanketyöntekijöitä. Seminaari esitteli eri hankkeiden aikaansaannoksia ja antoi myös hyvän mahdollisuuden tutustua näiden tekijöihin.

Vyyhti-hanke oli edustettuna Vyyhtipelin muodossa. Lyhyet pelisessiot (2x30min) tempaisivat mukaansa uteliaita vieraita, jotka alkuun ihmettelivät jättimäistä pelilautaa. Vyyhtipeli ei ollut tilaisuuden ainoa lautapeli, nimittäin ARMI-hanke oli kehittänyt itselleen oman lautapelin, jonka avulla pystytään sparraamaan nuoria esimerkiksi työnhaussa.

ARMI-hankkeessa tuetaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa tai jotka palaavat opiskelemaan keskeytyksen jälkeen. Heitä varten kehitetään uudenlainen opiskelijahuollon malli, arkiohjaus. Arkiohjauksen tavoitteena on saada opiskelija sitoutumaan opintoihinsa ja valmistumaan ammattiin.
                   
Lähde: http://www.hel.fi/hki/opev/fi/Ammatillinen+koulutus/Kehitt_mishankkeet   /Armi-hanke


Nuori Yrittäjyys ry

Itse innostuin suuresti Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatuksen polusta, jonka mukaan yrittäjämäinen ajattelu lähtee jo ala-asteesta. NY on kehittänyt mielenkiintoisen polun, joka jakaantuu neljään eri vaiheeseen, pitkin yksilön eri koulutus – ja elämänvaiheita. Olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että yrittäjämäinen ajattelu lähtee jo varhaiskasvatuksesta. Yrittäjyyttä on turha rummuttaa aikuisiällä, jolloin vanha koira tuskin oppii enää uusia temppuja. Miksi tämä aihe sitten kiinnostaa minua niin paljon? Varmaankin sen vuoksi, että me Vyyhdissä olemme miettineet ja tutkineet luovaa yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa. Olen viime aikoina yrittänyt analysoida omaa kehitystäni yrittäjämäisenä toimijana  / ajattelijana. Olen itse tullut siihen lopputulokseen, että omaan toimintaani ovat vaikuttaneet kotikasvatus ja yrittäjähenkisyys.

Nuori Yrittäjyys ry:n kehittämän polun päävaiheet:

1. vaihe ajoittuu perusasteen alaluokille, jolloin keskitytään omien vahvuuksien tunnistamiseen ja kansalaisvaikuttamiseen.

2. vaihe ajoittuu perusasteen yläluokille, jolloin mietitään omien vahvuuksien kehittämistä, urahaaveita ja rahan käyttöä.

3. vaihe toteutetaan toisen asteen aikana, jolloin opiskellaan yrittäjyyttä. Yrittäjyyttä harjoitellaan lukuvuoden kestävällä miniyritysohjelmalla, jossa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys.

4. vaihe toteutetaan korkeakouluvaiheessa. Viimeisessä vaiheessa keskitytään johtajuuteen ja yritystoimintaan.

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY)  tarkoitus on edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa.

NY pyrkii tavoitteisiinsa tarjoamalla yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia 7-25 -vuotiaille nuorille koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen kautta.

        Lähde: http://ny-yritys.fi/

NY:n toimintaan osallistui lukuvuonna 2011-2012 noin 20 400 oppilasta, opiskelijaa, opettajaa ja yrityselämän edustajaa.  Osallistujien määrä kasvoi edellisestä lukuvuodesta lähes kolmanneksella. Lasten ja nuorten lisäksi Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaan osallistui lukuvuonna 2011 myös 1 891 opettajaa ja 1 256 liike-elämän vapaaehtoista. Luvut siis kertovat, että tämän kaltaiselle toiminnalle on kysyntää.

Jaa juttu eteenpäin: