Pelimaratonin jälkilämmössä

Sanna ja Susanna ajomatkalla Vyyhtipelin kanssa.
Sanna ja Susanna ajomatkalla Vyyhtipelin kanssa.

Viime viikon tilastointia: Heinola, Hyvinkää, Helsinki. Kolme päivää. Kuusi kappaletta pelejä. Aktiivinen peliaika yhteensä 3,5 tuntia. Yhteensä 73 pelaajaa. Kohderyhmiä, jotka pelasivat: Opiskelijat, opettajat, yrittäjät ja valtuutetut. Pelejä pelattu hankkeen aikana yhteensä 32. Pelaajien määrä vielä laskematta.

Pelimaratonin jälkilämmössä on purkaminen hyvä aloittaa tilastoinnista, selkeistä faktoista. Vyyhtipeli on ominaisuuksiltaan sellainen, että sen tulokset eivät ole välttämättä mitattavissa tilastoin ja mittarein. Hyödyn mittaamista ei voi tehdä suoraan pelin jälkeen, eikä sille ole olemassa yhtä kaikkia pelaajia yhtenäistävää mittaria. Arviointi tapahtuu aina pelaajan yksilöllisistä lähtökohdista, jotka vaihtelevat mm. tavoitteen, motivaation, vireystilan, oman lähtökohdan suhteessa aiheeseen ja joukkueen panoksen mukaan.

Nyt hankkeen ollessa loppukaarteessaan, on aika miettiä siirtovaikutusten mittaamista ja havainnointia hankkeen tulosten suhteen. Mitä olemme saavuttaneet koulutuksillamme? Onko niistä ollut kenellekään hyötyä? Millaista hyötyä? Hankkeen teemojen ollessa verkostoituminen, yrittäjyys ja yhteistoiminnallisuus, on myös tutkittava, että oliko koulutuksistamme hyötyä näiden asioiden edesauttamisessa. Millaista meta-tietoa koulutus on antanut? Mitkä prosessit ja ihmissuhteet saivat alkunsa kyseisestä koulutuksesta? Mikä on koulutuksen arvo juuri minulle?

Vyyhtipelin suhteen olen pohtinut seuraavaa mitattavuuden suhteen. On tarpeellista kerätä pelaajilta ensifiilikset pelistä heti pelisession jälkeen. Tämän käytännön olemme aloittaneet valitettavasti vasta viime keväänä, joten otos ei tule olemaan kaiken kattava. Seuraava askel on tutkia pelin hyötyä (arvoa) jonkun ajan jälkeen pelin pelaamisesta haastattelu- tai kyselytutkimuksella. Tämä tulee olemaan siirtovaikutustutkijan työtä ensi keväänä. Tutkimuksen tulosten analysointi tulee tosin olemaan haastavaa, sillä pelien rakenne, kesto ja aiheet sekä joukkueiden pelaajamäärä ovat muokkaantuneet läpi koko hankkeen ajan. Lisäksi haastatteluajankohta tulee olemaan ajallisesti eri kaikilla haastateltavilla suhteessa pelattuun päivämäärään. Analysoinnissa pitäisi ottaa huomioon myös fasilitaattorin kommentit pelistä ja kulloisestakin uudesta elementistä pelissä ja sen vaikuttavuudesta.

Miten siis Vyyhtipelin tuloksia voi mitata? Tämä jäänee siirtovaikutustutkijan päänvaivaksi ensi keväälle. Voin tehdä parhaani keskittyessäni syksyn vielä tuleviin peleihin, pelien jälkipuinnin ylöskirjaamiseen ja pelaajien kommenttien keräämiseen.

Itse tiedän saaneeni paljon pelifasilitoinnin myötä: Alati laajenevan verkoston, ajankohtaista tietoa yrittäjyydestä ja yhteistoiminnallisuuteen varman työkalun. Kaikki hankkeen kantavat teemat siis ovat toteutuneet ainakin projektin työntekijän osalta, kirjattakoon tämä muistiin.

t. Sanna

Jaa juttu eteenpäin: