Twitter luovan yrittäjän tietolähteenä

Twitter on niin sanottu mikroblogipalvelu, jossa julkaistavat viestit eli twiitit ovat enintään 140 merkin mittaisia (Wikipedia 2012). Oman kuvauksensa mukaan Twitter on reaaliaikainen informaatioverkosto, jonka avulla käyttäjä voi kytkeytyä itseään kiinnostaviin tarinoihin, uutisiin ja ajatuksiin (Twitter 2012). Twitterin ominaispiirteitä ovat sen avoimuus ja tiedon nopea liikkuminen käyttäjiltä toiselle. Wall Street Journalin sosiaalisen median päällikkö Liz Heronin mukaan Twitter on se sosiaalinen verkosto, jossa toimittajan pitäisi ehdottomasti olla mukana (Heron 2012, 7).

Verrattuna esimerkiksi Facebookiin, jonka verkostojen lähtökohtana ovat tosielämän ihmissuhteet, on Twitter ennemmin eri aihepiirien ja kiinnostusten ympärille rakentunut uutis- ja informaatiokanava. Twitter ei ole siinä mielessä blogi, että käyttäjät vain julkaisisivat omia ajatuksiaan, vaan se on eloisa ja hälyisä palvelu, jossa käyttäjät voivat seurata muita käyttäjä ja jakaa toisten tekemiä twiittejä eteenpäin (McFerdies 2009, 49). Seurattaviaan ei myöskään tarvitse tuntea, vaan kaikki itseä kiinnostavat Twittertilit voi ottaa seurattaviksi (Leino 2011, 144).

Ominaispiirteidensä vuoksi Twitter soveltuu hyvin tuoreiden uutisten, mielipiteiden ja kiinnostavien verkkosisältöjen löytämiseen ja jakamiseen sekä esimerkiksi verkostoitumiseen, tapahtuma- ja asiakasviestintään sekä omaan brändiin tai yritykseen liittyvän keskustelun seuraamiseen (Leino 2011, 144–146). Luovan alan mikroyrittäjä voi käyttää Twitteriä esimerkiksi alallaan toimivien henkilöiden ja toimijoiden seuraamiseen ja näiden kanssa keskusteluun, omien mielipiteiden ja näkemysten esittämiseen, asiantuntemuksen ja osaamisen osoittamiseen ja jakamiseen sekä verkkosisältöjen ja aiheiden välittämiseen ja esiin nostamiseen.

Twitter voi tuntua uudesta käyttäjästä vaikeasti omaksuttavalta, koska sen toimintalogiikka eroaa esimerkiksi perinteisistä blogeista ja Facebookista ja lisäksi Twitteriin on muodostunut runsaasti käyttäjien luomaa käyttökulttuuria. Tästä syystä tehokas perehdytys palvelun perustoiminnallisuuksiin ja käyttötapoihin nopeuttaa sen omaksumista ja itselle sopivien käyttötapojen löytämistä.

Lähteet

  • Heron, Liz 2012. Twiittaa edes vähän. Journalisti 6, 7.
  • Leino, Antti 2011. Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet. Helsinki: Infor Oy.
  • McFedries, Paul 2009. Twitter – Tips, Trics and Tweets. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
  • Twitter 2012. About. [verkkodokumentti] https://twitter.com/about (luettu 19.11.2012).
  • Wikipedia 2012. Mikroblogi. [verkkodokumentti] http://fi.wikipedia.org/wiki/Mikroblogi (luettu 19.11.2012).
Jaa juttu eteenpäin: