Vaikuttavuustutkimuksen määrittelyä

Mitä varten Vyyhti tutkii vaikuttavuutta?

Vaikuttavuustutkimuksen tarkoitus on

 • selvittää Vyyhdin toimintojen, kuten koulutusten tai tapahtumien vaikutuksia osallistujiin ja heidän verkostoihinsa, Vyyhti-toimijoihin, muihin osatoteuttajiin ja heidän verkostoihinsa sekä osatoteuttajien organisaatioihin;
 • eritellä eroja ja niiden syitä toteutuneiden ja suunniteltujen tavoitteiden välillä;
 • nostaa esiin osatoteuttajien löytämiä ongelmakohtia tulevia hankeverkostoja varten.

Vyyhdin vaikuttavuustutkimus tähtää tulevaan toimintaan: Vyyhti-hankkeessa luotujen uusien käytänteiden tuoman muutoksen vakiinnuttamiseen ja valtavirtaistamiseen,  mutta myös epäonnistumisista, hankaluuksista ja virheistä oppimiseen. Vaikuttavuustutkimus on Vyyhti-hankkeen kehittämistyön ydintä. Se toteutetaan hankkeen koulutusten päätyttyä osana hankkeen sisäistä oppimisprosessia.

Minkälaista vaikuttavuutta voidaan tutkia?

Vaikuttavuus nähdään tavoitteiden ja toteutusten tuloksena, monimutkaisena prosessina, jota tarkastellaan vaikutusten arvoketjuna (impact value cahin, ks. Rajahonka 13):

Tarpeet > tavoitteet > resurssit > osatoteutukset > tuotokset > tulokset > vaikutukset > vaikuttavuus

Vaikuttavuuden tutkimisen lähtökohtana on toiminnalle ja osatoteutuksille asetetut tavoitteet. Yhteiskunnan taso rajataan tässä tutkimuksessa pois.

Vyyhti-hankkeessa vaikuttavuutta voidaan kartoittaa osatoteutuksien kautta, sillä hankkeessa ei ole verkkosivuston lisäksi kaikille osatoteutuksille yhteisiä toimintoja.

Vaikutusta tutkitaan

 • osallistuneiden henkilöiden kokemusten kannalta (projektisuunnitelmassa mainitut kohderyhmät)
 • heidän verkostojensa muuttumisen kannalta
 • osatoteuttajien ja heidän organisaatioidensa asettamien tavoitteiden kannalta

Vaikuttavuutta syntyy myös muun kuin Vyyhti-hankkeen toiminnan tuloksena, sillä vaikuttavuutta muokkaavat monet asiat.  Osallistujien toiminnan muutoksiin saattaa Rajahongan mukaan vaikuttaa mm.Sleepless 2017 live streaming movie

 • asiat, jotka olisivat tapahtuneet joka tapauksessa kuten sosiaalisen median käytön yleistyminen
 • muiden toimijoiden vaikutus, kuten muu mahdollinen koulutus
 • koulutuksen vaikutuksen ajallinen heikkeneminen kertauksen ja uuden innoituksen puuttumisen takia
 • mahdollisten toimintatapojen muutosten syrjäyttämä aiempi positiivinen toiminta

Tutkimuksessa ei pyritä erittelemään näitä vaikuttavuuden muuttujia muilta osin kuin mihin haastatteluaineistossa viitataan (esim. Jussi Mankin haastattelu 23.1.2014).

Mistä tietoa vaikuttavuustutkimukseen?

Tutkimus perustuu seuraaviin aineistoihin:

 • Vyyhti-hankkeen oma dokumentaatio vyyhti.metropolia.fi ja https://wiki.metropolia.fi/display/vyyhti/Vyyhti.
 • Kyselyt tilaisuuksiin osallistuneille
 • Kerätyt palautekyselyt
 • Kerätyt siirtovaikutuskyselyt
 • Helmikuussa 2014 lähetettävä vaikuttavuuskysely
 • Osatoteuttajien haastattelut tammi-helmikuussa 2014
 • Mahdolliset haastattelut ja arviointityöpajat helmi-maaliskuussa 2014.

Jaa juttu eteenpäin: