Verkostot ja rajaton yrittäjyys verkossa

Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarista on nyt kaksi viikkoa aikaa, joten on hyvä hetki pohdiskella seminaarin verkkonäkyvyyden rakentamista. Voidaan sanoa, että verkko oli seminaarin markkinoinnissa ja viestinnässä ensisijainen kanava, ja siksi on hyvä analysoida hieman, mitä välineitä ja toimintatapoja käytettiin ja millaista aktiivisuutta niillä saavutettiin.

Toiminnan painopisteet ennen seminaaria, seminaarin aikana ja jälkeen mukailivat suurelta osin Shared Gems 2012 -peliseminaarin kokemuksia, mutta tällä kertaa kaikki osa-alueet vietiin uusiin mittoihin.

Seminaarisivusto

Tärkein kanava oli seminaarin infosivusto, joka toimi seminaariin liittyvän tiedon ajantasaisena kotipesänä. Ensimmäinen, yksisivuinen seminaari-info julkaistiin 6.8.2013, eli tasan kolme kuukautta ennen 6.11. pidettyä seminaaria. Tavoitteena oli saada hyvissä ajoin keskeisin tieto, eli seminaarin ajankohta, paikka ja sisällölliset teemat, näkyviin ja linkitettäviksi.

Suunnittelun lähtökohdat:

  • Luo erottuva, yksinkertainen, helposti selattava ja käytettävä sivusto.
  • Nosta keskeisin tieto selvästi näkyviin: Mitä, missä, milloin, kenelle & miten pääsee mukaan.
  • Pidä tieto ajantasaisena.

Kävijätilastot

Seminaarisivuston kävijätilastosta näkyy hyvin, kuinka sivuston aktiivisuus alkoi lisääntyä tapahtuman lähestyessä. Näkyvissä on useita aktiivisuuspiikkejä, jotka mukailevat seminaaritiedotusta, eli tiedotteiden, suorien kutsujen ja muiden aktiivisten kampanjoiden kanssa. Ensimmäinen erottuva nousu kävijämäärässä on 5.9.2013, jolloin Yrittäjän päivänä julkaistiin ohjelma ja avattiin ilmoittautuminen. Korkeimmaksi piikiksi nousee 5.11.2013 eli seminaaria edeltävä päivä, jolloin sivuilla liikuttiin 427 selauksen verran. (Seminaarin tuotantotiimin oma käyttö on suodatettu tilastoista pois).

VRY2013-seminaarin sivunlataukset 6.8.-19.11.2013.
VRY2013-seminaarin sivunlataukset 6.8.-19.11.2013.

Seminaarisivuston eri sivujen katselumäärät ja sivulla keskimäärin vietetty aika jaksolla 6.8.-19.11.2013:

VRY2013-seminaarisivuston eri sivujen katselumäärät 6.8.-19.11.2013
VRY2013-seminaarisivuston eri sivujen katselumäärät 6.8.-19.11.2013

Yksi kiinnostava tilastotieto on lähteet, joiden kautta seminaarisivustolle on saavuttu. Tässä kyseisiä tietoja infosivuston etusivun osalta:

Suosituimma lähteet, joiden kautta VRY2103-seminaarin infosivujen etusivulle on saavuttu.
Suosituimmat lähteet, joiden kautta VRY2103-seminaarin infosivujen etusivulle on saavuttu. Direct sisältää mm. sähköpostilla lähetetyn linkin kautta saapuneet kävijät, Facebook on seuraavaksi yleisin liikenteen lähde ja t.co tarkoittaa Twitterin kautta tulleita vierailijoita.

Järjestäjätahon puolesta on ilo huomata, että monet seminaarintuotannon ja Vyyhti-hankkeen yhteistyö- ja toteuttajatahot näkyvät aktiivisina liikenteen lähteinä seminaarisivustolle.

Voidaan sanoa, että oman seminaarisivuston luominen oli hyvä tapa selkeyttää seminaariviestintää verrattuna esimerkiksi ensimmäiseen Shared Gems -seminaariin, jonka infosivu laadittiin osaksi Vyyhti-websivuja. Näin seminaari-ilmettä saatiin rakennettua Uusimaa-viikko-kokonaisuuden mukaiseksi, ja seminaariyhteistyöhön osallistuneet tahot saatiin selkeästi esille.

Facebook

Facebookin merkitys tämän päivän verkkotiedottamisessa näkyy yllä olevassa tilastokuvassa, jossa se nousee reilusti seminaarisivuille johtaneen ykköslähteeksi. Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaaritiedotuksessa Facebookia hyödynntettiin monin tavoin.

Vyyhti-hankkeen oma Facebook-sivu

Seminaaria mainostettiin pitkin syksyä Vyyhti-hankkeen omalla sivulla, jolla on syksyn 2013 aikana ollut hieman yli 200 tykkääjää. Ohessa muutaman Vyyhti-sivulle tehdyn päivityksen kattavuustiedot:

Seminaariohjelman ensimmäinen versio julkaistiin Yrittäjän päivänä 5.9.2013
Seminaariohjelman ensimmäinen versio julkaistiin Yrittäjän päivänä 5.9.2013.
Kattavuus 68 FB-käyttäjää.
Sivulla nostettiin esiin myös järjestäjäkumppaneita
Sivulla nostettiin esiin myös järjestäjäkumppaneita.
Kattavuus 108 FB-käyttäjää.
Puhujaesittelyt olivat yksi tapa tuoda seminaaria esiin. Tämä Jussi Iipposen esittely levisi laajalle FB:n verkostoissa.
Puhujaesittelyt olivat yksi tapa tuoda seminaaria esiin. Tämä Jussi Iipposen esittely levisi laajalle FB:n verkostoissa.
Kattavuus 328 FB-käyttäjää.
Uutinen lopullisesta ohjelmasta tavoitti myös jonkin verran Facebook-käyttäjiä.
Uutinen lopullisesta ohjelmasta tavoitti myös jonkin verran Facebook-käyttäjiä.
Kattavuus 91 FB-käyttäjää.

Muut Facebook-sivut

Vyyhti-hankkeen oman Facebook-sivun lisäksi seminaaritietoutta levitettiin muiden sivujen kautta. Tässä muutama seminaarin Facebook-maininta:

Lisäksi seminaaritiedottamista tehtiin Vyyhti-sivuna aiheeseen liittyvien tahojen Facebook-sivuille:

julkaisu käyttäjältä Vyyhti.

julkaisu käyttäjältä Vyyhti.

Muu Facebook-tiedotus

Omien ja muiden tahojen Facebook-sivujen lisäksi tiedottamista tehtiin runsaasti tuotantotiimin henkilökohtaisten profiilien kautta suoraan omille tuttaville ja sopiviin Facebook-ryhmiin. Kaiken toiminnan myötä seminaaria saatiin nostettua varsin hyvin esiin, ja tilastoista on todennettavissa, että Facebookista tuli huomattavasti enemmän liikennettä seminaarisivuille, kuin esimerkiksi eri tahojen verkkosivuilla olleista tiedotteista. Niidenkään merkitystä yhtään vähättelemättä.

Twitter

Twitterin rooli korostui seminaaripäivänä, jolloin sitä käytettiin seminaarin taustakeskusteluun. Suurin osa seminaariin liittyvä Twitter-aktiivisuudesta on taltioitu tähän Storify-koosteeseen:

Vaikka markkinointinostoja tehtiin ennen seminaaria useiden Twitter-tilien kautta, on seminaarisivujen tilastoista todennettavissa, että Twitteristä seminaarisivuille ohjautunut liikenne jäi suoria käyntejä, Facebook-käyntejä ja Google-hakujen kautta tulleita käyntejä huomattavasti vähäisemmäksi. Silti Twitter kerrytti enemmän liikennettä kuin yksikään perinteisellä www-sivulla ollut tiedote. Tästä voisi päätellä, että Twitterissä on vaikeampi saada tämän tyyppistä tapahtumatiedotusta läpi siten, että käyttäjät innostuisivat asiasta ja jakaisivat sitä eteenpäin. Mutta varsinaisena tapahtumapäivänä Twitterin ylivoimaisuus taustakeskustelun mahdollistajana on ylivoimainen.

Tallennettua Twitter-aktiivisuutta hyödynnetään raportoinnissa ja tapahtuman jälkimarkkinoinnissa. Aikasempiin Vyyhti-tapahtumiin verrattuna Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarissa oli paikalla erittäin runsas joukko aktiivisia Twiittaajia, jotka osaltaan mahdollistivat näin kiinnostavan ja monipuolisen tallenteen syntymisen.

Sähköpostimarkkinointi

Seminaarisivuston tilastojen perusteella on sähköpostitse tehty suoramarkkinointi nostettava esiin yhä toimivana mallina. Etusivulle saapuneista kävijoistä suurin osa on tullut suoran linkin kautta, mikä yleensä tarkoittaa esimerkiksi sähköpostilla saadun linkin avaamista. Vyyhti-tiimi lähetetti seminaarikutsun sähköpostitse yli 430 henkilölle ja seminaaritiedoteen n. 40 taholle. Näistä suorista kontakteista moni on kiinnostunut asiasta ainakin sen verran, että on klikannut sähköpostilinkkiä ja käynyt infosivustolla tutustumassa asiaan.

Vimeo

Vyyhti-hanke on käyttänyt videoiden julkaisuun omaa Vimeo-tiliä. Seminaarin videotallenteet tulevat olevaan suuressa osassa jälkimarkkinnoinnissa. Kaikki puheenvuorot julkaistaan ja niistä tehdään nostoja Vyyhti-websivuille ja hankkeen sosiaalisen median kanaviin. Tässä esimerkkinä koostevideo:

Hankkeessa on päädytty Vimeoon sen monipuolisten jakamis-, lajittelu- ja yksityisyysasetusten vuoksi.

SoundCloud

Seminaari oli myös Vyyhti-ääniartikkelien julkaisu- ja kuuntelutilaisuus. Ääniartikkelit ovat hankkeessa kehitetty julkaisuformaatti, joiden ensisijaiseksi jakelukanavaksi on valittu äänen julkaisualusta SoundCloud. SoundCloudin avulla ääniartikkeleja voitiin tuoda esiin eri verkkokanavissa ennen seminaaria, esimerkiksi seminaarisivuston ääniartikkeliosiossa oli yksi artikkeli kuunnteltavissa ennen tapahtumaa. Nyt kaikki artikkelit on julkaistu, ja niitä voi kuunnella vaikka tästä:

Lopuksi

Markkinointiin ja tiedottamiseen on tarjolla runsaasti erilaisia verkkovälineitä. Tässä tapauksessa seminaarin ulkopuolisessa viestinnässä ja tuotantotiimin sisäisessä toiminnassa hyödynnettiin pitkälti seuraavia tavoitteellisen verkkoläsnäolon periaatteita:

Käytettävissä olevista kanavista on valittu kokemuksen ja käytössä olevien resurssien perusteella sopivat, asetettu toiminnalle tavoitteet, toteutettu toimenpiteet, mitattu tuloksia ja korjattu toimintaa analyysin perusteella.

Jaa juttu eteenpäin: