Viikkokirje viikolla 11, 2014

Maanantaina 10.3.

Alettiin hahmotella Vyyhti-hankkeen verkkovaikuttavuuden selvitystä.

Tiistaina 11.3.

Vyyhti-webin vaikuttavuuden koontia ja analysointia.

Keskiviikkona 12.3.

Vaikuttavuusselvitykset jatkuivat, lisäksi pidettiin palaveri Metropolian mediakeskus Valon kanssa liittyen Vyyhti-hankkeen vaikuttavuusselvityksen tekniseen ja visuaaliseen toteutukseen. Valo rakentaa vaikuttavuusselvityksestä verkkoesityksen.

Torstaina 13.3.

Edelleen vaikuttavuusasioita, web-vaikuttavuus ja muut Vyyhti-toiminnot. Verkkoon rakennettavan vaikuttavuusselvityksen ensimmäinen rakennehahmotelma toimitettiin mediakeskus Valoon.

Perjantaina 14.3.

Täydennettiin tuntiseurantoja. Perustyötä.

Jaa juttu eteenpäin: