Viikkokirje viikolla 38, 2012

Maanantaina 17.9. pohdittiin Vyyhti-toiminnan, tuotteiden ja avausten visualisointimahdollisuuksia infograafisin keinoin. Esimerkiksi selkeä juliste, jossa Vyyhti-perehdytys- ja kehitysmallit ja -välineet saataisiin esitettyä selkeänä kokonaisuutena, olisi mainio väline raportoinninkin tueksi. Susanna ja Sanna työstivät Kulttuurituottajaopiskelijoiden Vyyhtipeliversion lopullisia materiaaleja osittain leikaten ja liimaten.

Tiistaina 18.9. kehitettiin Leipää taiteesta -wikiä ja benchmarkattiin fasilitointitekniikoita Vyyhti-toimintojen näkökulmasta. Keskusteltiin ELY-keskuksessa rahoittajan kanssa tulevista hanketoimista ja niihin liittyvistä hallinnollisista seikoista.
Lisäksi pelattiin Vyyhtipeliä kulttuurituotannon opiskelijoiden kanssa. Pelin tarkoituksena oli tuoda keskustelua ja nopeaa ongelmanratkaisua kulttuurituotannon kentälle. Opiskelijat antoivat postiivista palautetta nopean ongelmanratkaisun mahdollisuuksista sekä mahdollisuudesta tavallisesta poikkeavaan keskusteluun.

Keskiviikkona 19.9. pidettiin julkaisuaiheinen projektikokous, jossa Hub Helsingin fasilitoimina tuotettiin tavoitteita siihen, miten Vyyhti-julkaisujen halutaan vaikuttavan esimerkiksi lukijaan. Esiin nousivat muun muassa seuraavat toivotut vaikutukset: ”halu toimia ja muuttaa toimintatapoja”, ”talkoohenki”, ”yrittäjämäinen asenne”, ”intomieli” ja ”innostaminen”. Myös julkaisukonseptia hahmoteltiin ja mallia haettiin Vyyhti-projektin Sähköisistä jumppakerhoista.

Torstaina 20.9. tutkittiin keskiviikon luovan yritystoiminnan edellytykset -aloituksessa ilmenneitä ongelmia sähköisissä järjestelmissä. Lisäksi kokoustettiin kaupungiosatoimintaan liittyen. Opastettiin Leipää taiteesta -opettajaa wikinkäytössä.

Perjantaina 21.9. pidettiin palaveri Metropolian mediakeskus Valon kanssa liittyen tuleviin julkaisuihin, mahdollisiin toimeksiantoihin ja tilauksiin. Lisäksi koottiin toimintaa yhteen viikkokirjeen muotoon. Leipää taiteesta -wikin viilaukset jatkuivat. Edistettiin myös Vyyhti-päätöstapahtuman konseptointia ja suunnittelua neuvottelemalla sen soveltuvuutta opiskelijatyöksi digitaalisen viestinnän innovaatioprojektille syksyn 2013 aikana. Luotiin ohjausryhmän kokouskutsu.

Lauantai 22.9. käynnistyi Leipää taiteesta -opintokokonaisuuden Freelancertyön perusteet -opintojakso.

Jaa juttu eteenpäin: