Viikokirje viikolla 12, 2013

Maanantaina 18.3.

Oikoluettiin lopputyöstövaiheessa olevaa, kaupunginosatoimijoiden verkostoitumista käsittelevää selvitystä. Pidettiin yhteistyöpalaveri Artovan Saaran kanssa.

Helka tiedotti verkkosivuillaan uusista toimitiloistaan Hakaniemessä.

Tiistaina 19.3.

Jatkettiin yhteiskirjoittamiskokeilua Vyyhti-henkilöstön yhteisen, yhteisön toimintaa edistävien tekijöiden kartoittamista tavoittelevan artikkelin parissa. Kokeilua on tehty Googlen dokumenttityökalulla, jossa useat kirjoittajajat voivat työstää samaa tekstiä yhtä aikaa.

Tiistaina hahmoteltiin myös tulevan siirtovaikutustutkimuksen raameja ja erilaisia toteutustapoja. Suunnitelma elää Vyyhti-wikissä. Lisäksi päivitettiin Vyyhti-webin WordPress-ohjelmisto uusimpaan versioon.

Keskiviikkona 20.3.

Kehitettiin Vyyhti-webin Tuloksia-sivua. Sivulle on tarkoitus kerätä hankkeessa syntyneitä tuotteita ja palveluja, artikkeleja ja muita aineistoja.

Torstaina 21.3.

Käytiin kokoustamassa Uudenmaan liitossa, jossa kokoontumisen aiheena oli Vyyhti-hankkeen lopputapahtuma.

Hahmoteltiin loppujulkaisun artikkeliaineistoja ja kartoitettiin projektin tuloksia sekä vielä tekemistä ja panostusta vaativia kokonaisuuksia.

Perjantaina 22.3.

Pidettiin palaveri Metropolian Vyyhti-henkilöstön kesken, käytiin läpi hankkeen tilannetta ja kuulumisia. Sanna suunnitteli maanantaina jatkuvaa pelifasilitaattoriopetusta.

Kirjoiteltiin viikkokirjettä ja täydennettiin tuntiseurantoja.

Jaa juttu eteenpäin: