Vyyhti-hankkeen verkkovaikuttavuuden arviointia

Vyyhti-hankkeen vaikuttavuutta selvitetään eri näkökulmista käynnissä olevan siirtovaikutustutkimuksen avulla. Hankkeessa on alusta alkaen panostettu verkon ja sosiaalisen median hyödyntämiseen toimenpiteissä, ja siksi ennen hankkeen päättymistä on hyvä luoda perusteellinen katsaus verkkovälineisiin kertyneeseen dataan. Vaikuttavuustutkimuksen aikataulujen vuoksi verkkosivujen tarkastelujaksoksi rajataan 8.8.2011-10.3.2014 vaikka hanke jatkuu 30.4.2014 saakka.

Tässä katsauksessa pyritään tarkastelemaan vaikuttavuutta hankkeesta ulospäin, eli miten hankkeen verkkoläsnäolo on näkynyt hankkeen ulkopuolelle ja miten verkkoaktiivisuudella on saatu luotua näkyvyyttä hankkeen toimenpiteille.

Vyyhti-web, hankkeen verkkosivut

Verkkosivut olivat alusta alkaen hankkeen pääviestintäkanava. Hieman yli kahden ja puolen vuoden aikana Google Analytics -seuranta on tuottanut seuraavia tuloksia.

Kävijäaktiivisuus ajalla 8.8.2011-10.3.2014

Tilastoja on seurattu koko hankkeen aikana ja hankehenkilöstön oma aktiivisuus on pyritty suodattamaan pois tuloksista mahdollisimman hyvin.

Vyyhti-webin vierailukäyrä 2011-2014.
Vyyhti-webin vierailukäyrä 8.8.2011-10.3.2014 muutamin kommentein varustettuna.

Tilastokäyrässä ei ole suuria yllätyksiä. Aktiivisuus on melko tasaista, kesäkuukaudet ovat selvästi hiljaisempia ja muutamat aktiivisuuspiikit selittyvät käynnissä olleen toiminnan myötä. Onnistumiseksi voidaan laskea sivuston aktiivisuuden lisääntyminen esimerkiksi lopputapahtumaa kohti mentäessä. Tähän pyrittiin suunnitelmallisesti monipuolista verkkotiedottamista hyödyntäen, ja tilastoista voidaan todentaa, että tiedottaminen on toiminut.

Vierailumäärät ja -käyttäytyminen

Uniikit vierailut sivustolla 15474
Kaikki vierailut sivustolla 25177
Vierailun kesto keskimäärin 2:46 minuuttia
Uniikit sivulataukset 42757
Kaikki sivulataukset 62496
Latadut sivut / vierailu 2,48

Sivustolla on siis vierailtu kaiken kaikkiaan hieman yli 25000 kertaa, ja vierailu on kestänyt keskimäärin 2:46 minuuttia. Yhden vierailun aikana on selattu keskimäärin 2,48 sivua.

Vaikuttavuuden näkökulmasta 2:46 minuuttia voi nopeasti ajateltuna tuntua lyhyeltä ajalta, mutta kun huomioidaan, että vierailuja on kertynyt yli 25000, on sivustolla vietetty kokonaisaika varsin merkittävä. Sivuilla käytetty tuntimäärä olisi laskennallisesti n. 1161, joka muutettuna 7 tunnin työpäiviksi tekee n. 166 työpäivää.

On toki huomioitava, että keskiarvoista vierailun kestoa voi kasvattaa esimerkiksi selaimeen auki jäänyt sivu, joten ei voida osoittaa, että tilastojen osoittama vierailuaika olisi aktiivista sivujen tarkastelua. Jotain viitettä sivujen käytöstä tämä kuitenkin antaa.

Suosituimmat sisällöt

Suosituimmat sivut ovat sivuja, joita on katseltu eniten. Suurin osa listalla olevista sivuista on niin sanottuja kiinteitä sivuja, eli hanke- ja koulutusinfoa sekä tuloksia sisältäviä sivuja. 25 katselluimman sivun joukkoon mahtuu kaksi blogimerkintää.

Sivun osoite tai nimi sekä kommentit Katselumäärä
Vyyhti-etusivu Etusivu on selvästi sivuston katselluin sivu 12764
/koulutukset/peliseminaari/ Shared Gems 2013 -peliseminaarin sivu 3158
/seminaari/ Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarin etusivu 2232
/koulutukset/ Vyyhti-koulutusten koostesivu 2106
/blogi/ Blogisivu, joka oli käytössä hankkeen alkupuolella. Myöhemmin blogi siirrettiin etusivulle, ja hankkeen loputtua se siirretään taas tälle sivulle. 1993
/vyyhti/ Vyyhti-infosivu 1789
/seminaari/ohjelma.php Verkostot ja rajaton yrittäjyys -ohjelmasivu 1535
/yhteystiedot/ Vyyhti-hankkeen yhteystiedot 1350
/vyyhti-peli/ Vyyhtipelin sivu 1333
/blogi/luovan-tyon-tekija-parfymoori-max-perttula/ Nikitan blogimerkintä Max Perttulasta nousi hankkeen suosituimmaksi blogimerkinnäksi 1214
/leipaa-taiteesta-15-op/ Opintojakson sivu 902
/tuloksia/ Vyyhti-tulosten koostesivu 791
/koulutukset/vyyhti-kesaopinnot-2012-luovan-alan-opiskelijoille/ Yrittäisinkö? kesäopintojakson sivu 767
/koulutukset/sahkoiset-jumppakerhot/ Sähköiset Jumppakerhot keväällä 2012 710
/seminaari/ilmoittautuminen.php Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarin ilmoittautumissivu 593
/koulutukset/sahkoiset-jumppakerhot-syksy-2012/ Sähköiset Jumppakerhot syksyllä 2012 551
/koulutukset/sahkoiset-jumppakerhot-kevat-2013/ Sähköiset jumppakerhot keväällä 2013 546
/author/susanna-snellman/ Projektipäällikkö Susannan kirjoittajasivu 503
/koulutukset/luovan-yritystoiminnan-edellytykset-9-op/ Luovan yrittäjyyden opintojakso syksyllä 2012 429
/koulutukset/twitter-tyopaja/ Ensimmäisen Vyyhti-koulutuksen sivu 420
/tuloksia/artikkelit/yhteisomanagerointi-ja-uusi-kaupunkikulttuuri/ Jaakko Blombergin artikkeli julkaistiin tammikuussa 2014 ja siitä tuli pian yksi suosituimmista sisällöistä Vyyhti-sivustolla 416
/?page_id=270 Blogisivun epäselko-osoite 400
/blogi/fasilitointimikrokirja-yhteistoiminnan-rakentajat-on-julkaistu/ Fasilitointi-mikrokirjan julkaisemisesta uutisoiva blogimerkintä 389
/shared-gems-2012/ Shared Gems 2012 -peliseminaarin ohjelmasivu 328
/seminaari/creativeqna.php Osana Verkostot ja rajaton yrittäjyys seminaaria toteutetun CreativeQNA – kysymyksiä luovasta yrittäjyydestä -kokeilun infosivu 298

Suosituimpien sivujen listan mukaan verkkoaktiivisuus on onnistuttu suuntaamaan hankkeen ajankohtaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Seminaarien sivut nousevat selvästi esiin, samoin hankkeen keskeiset tulokset Vyyhtipeli ja Sähköiset Jumppakerhot sekä blogisivu. Myös hanketulosten koostesivulla on vierailtu mukavasti.

Pieni yllätys on se, että suosituimpien sivujen joukkoon mahtuu vain kaksi blogimerkintää. Koko hankkeen aikaisen tarkastelujakson mukaan sivuston painopiste on ollut tapahtumien ja koulutusten tiedottamisessa, eli suurin osa vierailijoista on saapunut sivuille hakemaan täsmätietoa ajankohtaisesta toiminnasta.

Aktiivisen blogin rooli on ollut toimia pitkänä häntänä, jonka merkintöjen kautta sivustolle on ohjautunut tasaisesti kävijöitä hankkeen kuluessa.

Suosituimmat blogimerkinnät

Koska blogin merkitys hanketyön ja tunnelmien kirjaamisessa on hankehenkilöstön keskuudessa koettu tärkeäksi, listataan tähän 10 luetuinta blogimerkintää katselumäärineen.

Blogimerkintä Katselumäärä
/blogi/luovan-tyon-tekija-parfymoori-max-perttula/ 1214
/blogi/fasilitointimikrokirja-yhteistoiminnan-rakentajat-on-julkaistu/ 389
/blogi/elokuva-alan-yhteistoiminnallisuuden-nuori-kehittaja/ 266
/blogi/nuori-ja-lupaava-taiteilija-loi-lumoavan-nayttelyn/ 253
/blogi/rakkauskirje-pajamaelle/ 216
/blogi/miten-ja-miksi-minusta-tuli-yrittaja/ 194
/blogi/marginaalissa-on-hyva-olla-totesi-kari-aalto-elokuva-alan-ammattilaisseminaarissa/ 153
/blogi/kulttuurialan-tyoelamayhteyksia-kehittamassa/ 152
/blogi/vyyhti-kickoffin-antia/ 135
/blogi/warkfest-rakentaa-uudenlaista-yhteistoiminnalisuutta/ 114

Luetuimpien blogimerkintöjen aiheet heijastelevat varsin täsmällisesti hankkeen aihepiiriä ja kehittämisalaa. Vaikuttavuuden kannalta voisi ajatella positiivisena sen, että suuri osa blogimerkinnöistä käsittelee hankkeen ulkopuolista tapahtumaa tai henkilöä. Blogin avulla on nostettu esiin alan tapahtumia, yrittäjiä ja muita luovia toimijoita.

Suosituimmat laskeutumissivut

Laskeutumissivu tarkoittaa sivuston ensimmäistä sivua, jolle vierailija saapuu. Tässä on tärkeää huomata, että vaikka Vyyhti-webin etusivu on suosituin sivu, jonka kautta sivustolle saavutaan, on jo viiden seuraavaksi suosituimman laskeutumissivun yhteenlaskettu saapumismäärä etusivua suurempi. Tämä on hyvä pitää mielessä sivustoja suunnitellessa; vierailijat eivät kovinkaan usein saavu sivustolle etusivun kautta.

Sivun osoite tai nimi sekä kommentit Saapumismäärä
Vyyhti-etusivu 5694
/koulutukset/peliseminaari/ Shared Gems 2012 -peliseminaari 2174
/seminaari/ Verkostot ja rajaton yrittäjyys – Vyyhti-hankkeen lopputapahtuma 1401
/blogi/luovan-tyon-tekija-parfymoori-max-perttula/ Nikitan Max Perttulaa käsittelevä blogimerkintä 1136
/leipaa-taiteesta-15-op/ Opintojakso Metropolian opiskelijoille 729
/vyyhti-peli/ Vyyhtipeli 498
/koulutukset/sahkoiset-jumppakerhot/ Sähköiset Jumppakerhot keväällä 2012 409
/author/susanna-snellman/ Projektipäällikkö Susannan kirjoittajasivu 364
/tuloksia/artikkelit/yhteisomanagerointi-ja-uusi-kaupunkikulttuuri/ Jaakko Blomgergin artikkeli julkaistiin tammikuussa 2014 ja se nousi nopeasti suosituimpien sivujen joukkoon 351
/koulutukset/sahkoiset-jumppakerhot-kevat-2013/ Kevään 2013 Sähköiset Jumppakerhot 319
/koulutukset/sahkoiset-jumppakerhot-syksy-2012/ Syksyn 2012 Sähköiset Jumppakerhot 315
/blogi/fasilitointimikrokirja-yhteistoiminnan-rakentajat-on-julkaistu/ Fasilitointi-mikrokirjan julkaisemisesta uutisoiva blogimerkintä 278
/seminaari/ohjelma.php Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarin ohjelmasivu 273
/koulutukset/vyyhti-kesaopinnot-2012-luovan-alan-opiskelijoille/ Yrittäisinkö? -kesäopinnot 2012 254
/koulutukset/luovan-yritystoiminnan-edellytykset-9-op/ Luovan yrittäjyyden edellytykset -opintojakso 250
/blogi/ 247
/blogi/elokuva-alan-yhteistoiminnallisuuden-nuori-kehittaja/ AFF-elokuvafestivaaleilla jaetun tunnustuspalkinnon uutisointi 246
/blogi/nuori-ja-lupaava-taiteilija-loi-lumoavan-nayttelyn/ Blogimerkintä taidenäyttelyyn liittyen 186
/vyyhti/ Vyyhti-infosivu 170
/blogi/rakkauskirje-pajamaelle/ Pajamäkeä ylistävä blogikirjoitus 166
/koulutukset/ Vyyhti-koulutussivu 164
/koulutukset/twitter-tyopaja/ Ensimmäinen Vyyhti-perehdytys tammikuussa 2012. 157
/tag/shared-gems-2013/ Shared Gems 2013 -tagiarkisto 156
/shared-gems-2012/ Shared Gems 2012 -peliseminaarin ohjelma 154
/blogi/miten-ja-miksi-minusta-tuli-yrittaja/ Nuppu Stenrosin blogikirjoitus 147

Saapumissivujen listalla näkyvät suureksi osaksi samat sivut, jotka muutenkin ovat suosituimpia sivuja. Listalla on kuitenkin myös eroja, ja mukana on esimerkiksi muutama blogimerkintä enemmän. Nikitan Max Perttulaa käsittelevä blogimerkintä on erityisen hyvin tarttunut hakukonetuloksiin, ja Perttulasta informaatiota etsivät ohjautuvatkin säännöllisesti Vyyhti-sivustolle.

Mistä lähteistä sivuille on tultu?

Hakukoneiden ja suorien, selaimeen kirjoitettujen osoitehakujen lisäksi sivustolle on päädytty muilla sivustoilla olevien linkkien kautta. Tässä tärkeimmät Vyyhti-sivustolle liikennettä johtaneet läheet.

Lähde ja kommentit Vierailumäärä
google – Googlen hakukone on selvästi yleisin lähde, josta Vyyhti-sivustolle on saavuttu 9629
(direct) – Tässä ovat mukana vierailut, joissa sivuston osoite on kirjoittu suoraan selaimen osoitekenttään tai osoite on avattu esimerkiksi sähköpostiviestistä 6714
facebook.com – Facebook on kirkkaana kolmosena, mikä osoittaa, että vaikuttava verkkoläsnäolo ei tällä hetkellä onnistuisi ilman sitä 4998
m.facebook.com – Facebookin mobiilisivusto 679
t.co – Twitter jää selvästi Facebookin lukemista, mutta on silti edellä muita verkkosivuja 578
helka.net – Osatoteuttaja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka 390
luovasuomi.fi – Luova Suomi toi vierailijoita etenkin loppuseminaarin aikaan 212
metropolia.fi – Päätoteuttaja Metropolia Ammattikorkakoulun omat verkkosivut 208
plus.google.com – Google Plus on jää Twitteristä ja Facebookista, mutta kanavaa ei myöskään ole aktiivisesti käytetty hankeviestinnässä 136
wiki.metropolia.fi – Metropolian wiki, jossa sijaitsee myös Vyyhti-hankkeen oma wikityötila 126
jml.kapsi.fi – Projektisuunnittelija Jussin oma sivusto sijaitsee Kapsi ry:n huostassa 123
kaupunginosat.net – Helka ry:n toinen sivusto 115
bing – Microsoftin hakukone, rahtunen Googlen liikennemääristä 106
sharedgems.fi – Vuoden 2013 Shared Gems -seminaarille rakennettiin verkkosivut oman verkkotunnuksen alle 101
google.fi – Google 91
uudenmaanliitto.fi – Uudenmaan liitto järjesti Uusimaa-viikon, jonka yksi osa Vyyhti-hankkeen loppuseminaari oli 57
google.com – Google 49
etela-suomenesr.fi – Vyyhtipeli sekä verkkoviestinnän vaiheita ja painopisteitä käsittelevä blogimerkintä nostettiin ESR-menestystarinoiksi 46
yrittajat.fi – Yhteistyötä tehtiin Vanhankaupungin yrittäjien ja Helsingin yrittäjien kanssa 41
plus.url.google.com 33
linkedin.com – Myös LinkedIn-palvelu on johtanut muutamia vierailijoita sivustolle 29
users.metropolia.fi – Metropolian henkilökunnan ja opiskelijoiden kotisivupalvelin. 28
prezi.com – Presentaatiotyökalu, jossa julkaistiin ainakin pelifasilitointia käsittelevä esitys 27
siba.fi – Sibeliusakatemia oli yhteistyössä loppuseminaarissa 23
artova.fi – Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys 22

Vyyhdin tapauksessa hakukone on suurin liikenteen tuoja verkkosivuille. Lähes kymmenentuhatta hakukoneosuumaa kertoo jonkinlaisesta onnistumista vaikuttavuudessa. Verkkosivut on toteutettu WordPress-alustalle, jonka tekniikka tuottaa hakukoneelle helposti indeksoitavia sisältörakenteita. Sivustolle on saatu kerättyä linkkejä muille sivuistoille ja sen sisältöjä on jaettu aktiivisesti Facebookissa ja Twitterissä, jolloin myös sivuston merkitys hakukoneen silmissä kasvaa ja se nousee hakutuloksissa paremmin näkyviin. Luonnolisesti myös sivuston sisältöjen on oltava sellaisia, että verkon käyttäjät hakevat niitä hakukoneen avulla.

Myös Facebook on aktiivinen kanava Vyyhti-sivuston suuntaan. Hankkeen Facebook-sivulla on tällä hetkellä 212 tykkääjää ja sivua on käytetty varsin aktiivisesti tiedottamiseen hankkeen kuluessa. On kuitenkin selvää, että yhteensä lähes kuudentuhannen Facebookin kautta tapahtuneen vierailun määrä ei voi olla pelkästään hankehenkilöstön oman aktiivisuuden synnyttämää, vaan hankkeen sivuilla olevia sisältöjä on jaettu eteenpäin ja suositeltu Facebookin työkalujen avulla.

Twitterin vaikuttavuus ei näy kovin voimakkaasti sivustolle ohjautuvassa liikenteessä, mutta sen rooli on ollut tärkeä muun muassa Shared Gems 2012 -seminaarissa sekä Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarissa. Twitter toimi näissä tapahtumissa aktiivisena taustakanavana ja lisäsi siten tilaisuuksien vaikuttavuutta ja nosti niitä laajempaan tietoisuuteen.

Muista sivustolle johtavista linkeistä nousee hienosti esiin hankkeen osatoteuttajan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan verkkosivut. Tämä on selvä osoitus siitä, että Helka on aktiivisella tiedotustoiminnallaan onnistunut tuomaan hankkeen toimenpiteitä ja tarjontaa jäsenistönsä tietoisuuteen.

Facebook

Vyyhti-hankkeen Facebook-sivulla on tällä hetkellä (18.3.2014) 221 tykkääjää. Määrä ei ole suuren suuri, mutta Facebookin vahvuus on siinä, kuinka julkaisut voivat levitä käyttäjältä toiselle. Kun käyttäjä esimerkiksi tykkää tai kommentoi Vyyhti-sivun julkaisua, näkyy tämä hänen kavereilleen (tässä on tosin huomattava, että Facebookin algoritmit säätelevät sitä, millaisia päivityksiä käyttäjillen näytetään, eli kaikki aktiivisuus ei näy kaikille kavereille). On kuitenkin mahdollista että FB-sivun kautta tehtyjen julkaisujen kokonaisnäyttömäärä kasvaa varsin suureksi, kun mukaan lasketaan kaikki julkaisun nähneet Facebook-käyttäjä:

Hankkeen Facebook-sivua tai sivun kautta tehtyjä julkaisuja on näytetty Facookissa yli 41000 kertaa (Sivulla käyneiden, sivusi nähneiden tai sivusi tai jonkin sen julkaisun uutisissa tai uutisnauhassa nähneiden henkilöiden määrä. Nämä voivat olla sivustasi tykänneitä ja muita.)

Vyyhti-hankkeen Facebook-kattavuus 17.11.2011-19.3.2014
Vyyhti-hankkeen Facebook-kattavuus 17.11.2011-19.3.2014. Aktiivisuuspiikkeinä esiin nousevat ainakin Shared Gems 2012- ja Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarit.

Sitoutuneet käyttäjät

Sitoutunut käyttäjä on Facebookin käyttämä termi sellaisesta käyttäjästä, joka reagoi jotenkin aktiivisesti Facebook-sivun julkaisuun. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tykkää-painikkeen painamista, julkaisun kommentointia ja edelleen jakamista. Juuri tämä aktiivinen reagoiminen julkaisuihin mahdollistaa tiedon leviämisen käyttäjän kavereille. Vyyhti-hankkeen Facebook-julkaisuihin on reagoitu tällä tavoin noin 2450 kertaa.

Voitaisiin siis ajatella, että hankkeen julkaisut on tykkää-toiminnon avulla tilannut itselleen 221 käyttäjää, suurelta osin näiden tykkääjien toimesta hankkeen julkaisuihin on aktiivisesti reagoitu n. 2450 kertaa, jonka johdosta julkaisut ovat näkyneet yli 41000 kertaa Facebookin käyttäjille.

Hankkeen verkkosivujen tilastot osoittavat, että Facebook on Googlen hakutoiminnon jälkeen seuraavaksi suurin liikenteen lähde sivustolle, joten voidaan päätellä, että Facebook on mahdollistanut aktiivisen ja vaikuttavan hanketiedottamisen sekä tarjonnut kanavan, jonka kautta Facebookin käyttäjät ovat jakaneet hankkeen sisältöjä eteenpäin.

Twitter

Vyyhti-hankkeen Twitter-tilillä on tällä hetkellä 405 seuraajaa ja 524 seurattua käyttäjää. Seuraaja on sellainen Twitter-käyttäjä, joka on tilannut Vyyhti-tilin twiitit itselleen.

Twitteriä on käytetty kohtalaisen aktiivisesti, tililtä tehty keskimäärin 3,5 twiittausta vuorokaudessa.

Vyyhti-twitterin julkaisutahti hankkeen aikana.
Vyyhti-twitterin julkaisutahti hankkeen aikana.

Vyyhti-tilin käytetyimmät aihetunnisteet eli hashtagit: #vyyhti, #sharedgems, #vry2013, #ääniartikkeli, #rysa2011

Vaikuttavuutta voisi Twitterin kohdalla arvioida ainakin sillä, että Twitteristä tultu 578 kertaa Vyyhti-hankkeen verkkosivuille ja hankkeen vidoita on katsottu Twitterin kautta 11 kertaa. Nämä määrät eivät ole järin suuria, mutta merkittävämmässä roolissa Twitter on ollut seminaarien yhteydessä.

Storify.com -palveluun on tallennettu sekä Shared Gems 2012– että Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarien yhteydessä käyty taustakanavakeskustelu. Storify-palvelun tilastoista taas voidaan nähdä, että Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarin koostetta on katseltu 640 kertaa ja Shared Gems 2012 -koostetta 183 kertaa. Näin ollen voidaan ajatella, että Twitterin nopea ja ääriajankohtainen viestittely näihin tapahtumiin liittyen on saatu tallennettua myöhempää tarkastelua varten.

Vimeo

Hankkeen vidoiden julkaisualustaksi valittiin Vimeo sen monipuolisten ominaisuuksien vuoksi. Vyyhti-hankkeen Vimeotilillä julkaistuja videoita on katsottu 1205 kertaa. Videoita on ladattu näkyviin kaiken kaikkiaan 24624 kertaa, eli noin 5% latauskerroista on johtanut videon käynnistämiseen.

Vimeon aktiiivisuuskäyrä. Keltainen kuvastaa videon  avaamista näkyviin, vihreä käyrä kuvastaa aloitettuja katseluja.
Vimeon aktiiivisuuskäyrä. Keltainen kuvastaa videon avaamista näkyviin, vihreä käyrä kuvastaa aloitettuja katseluja.

Suosituin video tähän mennessä on Shared Gems 2012 -peliseminaarin Keynote Giuliano Cremaschi – Banzai! The Joy and Folly of setting up a Gaming Startup, jota on katsottu 18.3.2014 mennessä 188 kertaa.

Vimeo mahdollistaa videoiden upottamisen osaksi muita verkkosivuja. Vyyhti-hankkeen videoita on upotettu ja näytetty ainakin seuraavien sivustojen kautta:

Verkko-osoite & kommentit Katselukerrat
vyyhti.metropolia.fi – Hankkeen omat kotisivut 180
sharedgems.fi – Shared Gems 2013 -seminaarin sivusto 62
wiki.metropolia.fi – Metropolian wiki-sivusto 35
cuteattack.com – Shared Gems -puhuja Giulianon peliyritys 61
unknown – kaikki osoitteet eivät avaudu tilastoinnille 67
giulianocremaschi.com – Shared Gems -puhuja Giulianon oma sivusto 4
facebook.com – Facebookin kautta katsotut videot 59
twitter.com – Twitterin kautta katsotut videot 11
tangoorkesteriunto.com – Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarin musiikkivieras Tango-orkesteri Unto 10
aakoosgamelab.com – Shared Gems 2012 -puhuja Annakaisa 1

Vaikuttavuuden näkökulmasta on toki oleellista seurata videoiden katselumääriä. Katselmäärä on selvä merkki siitä, että joku verkon käyttäjä on kokenut sisällön niin kiinnostavaksi, että on käynnistänyt videon.

Upotettujen videoiden listaustakin voi arvioida vaikuttavuuden kannalta. Listasta käy ilmi, että upotuksen ansiosta vidoita on voitu käyttää hyväksi muuallakin kuin Vyyhti-hankkeen omissa jakelukanavissa. Videoita on voitu katsoa Facebookin ja Twitterin kautta, ja hankkeen toiminnoissa mukana olleet tahot ovat voineet hyödyntää laadukasta materiaalia omilla verkkosivuillaan.

Soundcloud

Vyyhti-hankkeen ääniartikkeleja ja muita äänitallenteita on kuunneltu tähän mennessä 236 kertaa ja niitä on ladattu (äänitiedosto on tallennettu itselle) 26 kertaa.

Suosituin ääniartikkeli tällä hetkellä on Vyyhtipelin esittely, joka on kuunneltu 56 kertaa.

Koska Vyyhti käyttää SoundCloudin maksutonta versiota, ei tämän tarkempia tietoja esimerkiksi upotettujen äänisoittimien sijainnista ole saatavilla. On kuitenkin selvää, että ääniartikkelit jäävät SoundCloudiin hankkeen päätyttyä, ja niitä tullaan kuuntelemaan tasaisesti myös tulevaisuudessa. Kiinnostavaa voisi olla tehdä uusi tilastokatsaus esimerkiksi vuoden kulutuua hankkeen päättymisestä.

Lisäksi ennen hankkeen päättymistä tulee kiinnittää huomiota ääniartikkelien markkinoimiseen hankkeen muissa verkkokanavissa.

Lopuksi

Verkkovälineiden hyödyntäminen hankkeen toiminnassa, tiedottamisessa ja tulosten jakamisessa antaa hyvät mahdollisuudet vaikuttavuuden ja tulosten leviämisen seurantaan. Aktiivinen seuranta ja analysointi on avain tavoitteelliseen toimintaan, eli jos huomataan, että jokin asia ei saa toivottua näkyvyyttä, voidaan tilanteeseen puuttua ja kohdentaa toimenpiteitä uudelleen.

Toivottavasti nämä Vyyhti-hankkeen kokemukset auttavat muitakin hankkeita, organisaatoita ja yrityksiä tarttumaan verkon mahdollisuuksiin ja toiminnan tavoitteelliseen kehittämiseeen.

Jaa juttu eteenpäin: