Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 20.07.2011

1. Rekisterinpitäjä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus: 2094551-1
Käyntiosoite: Bulevardi 31, Helsinki
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Puhelin: 020 783 5000 (vaihde)
Faksi: 020 783 5005

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Milla Laasonen, projektipäällikkö
Vyyhti –verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla
puhelin: 0207835484
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

3. Rekisterin nimi

Vyyhti -tiedotusrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Vyyhti -tiedotusrekisteriin tallennetut nimi- ja osoitetiedot käytetään Vyyhti -hankkeen julkaisemien tiedotteiden ja tapahtumakutsujen lähettämiseen. Rekisteriin perustuvat postitukset voidaan tarpeen mukaan ulkoistaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään perustietoja

  • nimi
  • sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kerää pääsääntöisesti rekisteriin tiedot julkisista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Vyyhti -hankkeen projektipäällikölle ja -koordinaattoreille.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Jaa juttu eteenpäin:

2 thoughts on “Rekisteriseloste”

  1. Jos mahdollista, olisi kiinnostavaa saada tietoa ja tiedotteita Vyyhdistä. Olen Temen tiedottaja ja teme puolestaan on Suomen suurin taide- ja kulttuurialojen ammattiliitto

  2. Hei Anne! Mukava kuulla, että Vyyhti kiinnostaa. Käytätkö kenties RSS-syötteenlukijaa? Hyvä tapa seurata toimintaamme on lisätä tämä syötelinkki: http://vyyhti.metropolia.fi/feed/ syötteenlukijaan, niin blogimme tuoreet merkinnät tulevat tietoosi. Blogi on aktiivisin tiedotuskanavamme. Lisäämme sinut myös sähköpostilistallemme, jota käytämme isommista tapahtumista tiedottamiseen.

    Aurinkoista kesää sinulle :)

Kommentointi on suljettu.

Verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla