Vyyhtipelin matkassa – mitä jäi käteen Berliinistä?

Vyyhtipeliä pelattiin Berliinin Ammattikorkeakoulussa 3.12.2013. Pelin keskeisenä teemana oli pohjustaa ja nopeuttaa kolmen eri tutkimusryhmän välisen yhteistyön syntyä. Pelin muokkamisen tärkeimmäksi elementiksi osoittautui toimiva kommunikaatio Vyyhdin toimijoiden ja kohderyhmän edustajan (Julia Heisig) kanssa.

Koin suurimmaksi haasteen paikaksi pelin muokkaamisen sopivaksi ja kiinnostavaksi kokonaisuudeksi kohderyhmälle, jolla on paljon aikaisempaa pelikokemusta niin pelaajana kuin kehittäjänä. Ensimmäisten pelaajien saavuttua paikalle mieleni valtasi hermostus: suurin osa oli luullut pelin olevan digitaalinen tai ainakin monimutkainen kokonaisuus. Suuri pelimatto aiheutti pelaajissa ensin tarkkaavaisia katseita ja oletettavasti pientä pelkoa esiintymisestä tai mokaamisesta.

Alkuesittelyn jälkeen tunnelma keveni. Vyyhdin sekä pelituotteen presentoiminen englanniksi onnistui yllättävän hyvin ja Sanna oli ehtinyt jo oppia muutaman sanan saksaa, joka sulatti hienosti jäätä. Uskoisin myös, että paikalla ollut pelaavan kohderyhmän edustaja (joka oli osallistunut pelin muokkaamiseen ja oli osannut kertoa etukäteen miten kohderyhmää kannattaisi lähestyä ja minkä tyyppiset jumitehtävät eivät tulisi toimimaan) aiheutti pelaajissa luottamusta.

Vyyhdistä ja pelin alkuperästä oltiin heti kiinnostuneita ja tunnelma oli heti jään sulattamisen jälkeen vapautunut ja keskusteleva. Tiimit kommunikoivat todella positiivisesti keskenään ja jumitehtävien aikana keskityttiin kuuntelemaan ja esittämään täydentäviä kysymyksiä. Olimme poistaneet pelistä tutut toiminnalliset jumitehtävät sekä tehtävät, jotka sisältävät pelkkää puhetta. Tehtävät suoritettiin ainoastaan kirjoittamalla ja piirtämällä. Tehtävän suorittamisen jälkeen tulos tuli esitellä vastajoukkueelle, joka arvioi tulosta, työskentelyprosessia sekä esittelyä.

IMG_2217
Sanna Ristaniemi levittää Vyyhtipelimattoa Berliinissä 2.12.2013

 

Peliajaksi määriteltiin Vyyhtipelistä ennalta tuttu 35 minuuttia. Jumitehtävien venähtäessä jopa yli viisi minuuttisiksi varsinaista peliaikaa päädyttiin mittaamaan uudenlaisella tavalla. Peliajaksi lasketaan laudalla liikkuminen (nopan heitto, pelimerkkien siirtäminen). Jumiin käytettävä aika ei kuluttanut varsinaista peliaikaa.

Vaikka epäonnistumiselle annettiin mahdollisuus onnistui Saksassa pelattu Vyyhtipeli yli odotusten. Omalla arvoasteikollani Berliinin peli yltää varmasti ykköseksi kaikkien pelattujen pelejen joukossa. Uudet tekniikat toivat lisää toimivuutta ja konkretiaa ja kolmen kielen sekoittaminen toimi mielenkiintoisena lisänä prosessissa.

IMG_2235
Enterprise-joukkueen pelimerkki

Epäonnistuminen olisi ollut hieno tulos. Se olisi antanut mahdollisuuden arvioida tulokseen johtaneita seikkoja. Peli olisi tietysti voinut mennä vieläkin paremmin mutta tällä erää on asettauduttava analysoimaan onnistumiseen johtaneita seikkoja.

Muutamia onnistuneeseen pelikokemukseen vaikuttavia asioita:

 • positiivinen energia (Susanna ja Sanna)
 • poikkeava tuote, poikkeava tapa lähestyä asioita, kiinnostava tapa keskustella asioista, konkretia
 • selkeä tavoite pelillä (kolmen eri tutkimusryhmän yhteistoiminnallisuuden käynnistäminen)
 • toimiva pelilauta, toimiva mekaniikka
 • taitava fasilitointi
 • riittävä kielitaito
 • pelin taustoitus ennen pelaamista
 • selkeät ja useasti testatut säännöt
 • vetäjien varmuus ja asiantuntevuus
 • riittävä valmistautuminen (etukäteistyöskentely, tutustuminen pelaavaan kohderyhmään, kommunikaatio, innostaminen)
 • pelin tilaaja oli motivoitunut ja halusi osallistua aktiivisesti (Julia Heisig)
 • kaikki pelaajat tulivat ajoissa paikalle ja edustivat kattavasti kaikkia eri tutkimusryhmiä
 • pelaajilla oli yhteinen päämäärä (kaikki halusivat synnyttää yhteistoiminnallisuutta)
 • ”tilaaja” oli keskustellut kaikkien pelaajien kanssa etukäteen

Pelin yhtenä selkeänä tuloksena syntyi yhteinen mielipide jaetun ja kaikille avoimen tilan tarpeesta. Tyhjillään olevan kirjastotilan todettiin sopivan hyvin verkostoitumistilaksi, jota oppilaitos voisi alkaa ideoimaan toteutusasteelle ensi vuonna. Konkretiaa tilan rakentamiselle päätettiin hakea alkukeväästä 2014 uuden pelikerran voimin. Saamme siis kunnian viedä Vyyhtipelin Berliiniin vielä kerran.

Vyyhtipeli osoitti taas kerran tarpeellisuutensa ja toimivuutensa. Hankkeen toiminta-aika lähenee loppuaan. Tästä eteenpäin Vyyhtipelin onnistumisen ja etenkin sen vaikuttavuuden arviointi jää hankkeessa aloittavan siirtovaikutustutkimuksen koordinaattorin arvioitavaksi.

 

IMG_2245
Julia Heisig lukee Jumikysymyksiä ääneen pelaajille

Pelissä käytettyjä elementtejä pyritään myös irrottamaan testattavaksi myös pelin ulkopuolisissa toiminnoissa (fasilitointi, opetustyö ym). Tätä jalkauttavaa toimenpidettä toteuttamaan palkataan Vyyhtiin asialle vihkiytyvä koordinaattori keväällä 2014.  Vyyhtipeliä tullaan pelaamaan todennäköisesti kansainvälisissä yhteyksissä seuraavaksi Tukholmassa (KreaNord) sekä Berliinissä (kevät 2014).

Omasta mielestäni jännittävin pelikerta on edessä hyvin pian: Vyyhtipeliä käytetään Vyyhti-hankkeen loppuarvioinnin työkaluna. Tällöin allekirjoittanut ja Sanna Ristaniemi pääsevät osallistumaan peliin ulkopuolisen fasilitaattorin ottaessa ohjat pelin fasilitoinnista.

Ihanaa loppuviikkoa kaikille!

t.susanna

IMG_2227
Pelin tavoitteita saksaksi
Jaa juttu eteenpäin: