Yhteisömanagerin rutiinit

Olen käsitellyt Vyyhti-blogissa yhteisömanagerointia hanke- ja projektityön lähtökohdista. Esimerkiksi merkinnät Yhteisömanagerin taidot, Projektin Facebook-sivun yhteiösmanagerointi sekä Vyyhti-web ja -blogi yhteisömanageroinnin välineinä antavat viitteitä siitä, kuinka yhteisömanagerointi on muovautunut vastaamaan tämän projektin tarpeisiin.

Yllä listatut merkinnät ovat melko yleisluontoisia kuvauksia eri välineiden ja viestintätavoitteiden yhteensovittamisesta. Tähän merkintään haluan kerätä konkreettisia yhteisömanagerin pikkurutiineja. Nämä ovat tehtäviä, joista voi esimerkiksi päivittäin valita muutaman tilanteeseen sopivan toimenpiteen omalle todo-listalleen. Esimerkkikanavina ovat oma blogi, Twitter ja Facebook sekä muut, muiden omistamat ja ylläpitämät kanavat.

Siis kuinka aktivoituisin verkossa tänään

Valitse seuraavilta listoilta muutama sopiva kohta verkkonäkyvyyttä piristämään:

Oma blogi

 • Vastaa blogikommentteihin.
 • Jos jonkin merkinnän kommentointi on aktiivista, mainitse asiasta esim. Twitterissä ja Facebookissa.
 • Kommentoi kollegan tekemää blogimerkintää.
 • Kirjoita uusi blogimerkintä.
 • Jaa linkki kommenteilla ja perusteluilla täydennettynä.
 • Rohkaise kollegaa kirjoittamaan merkintä häntä koskettavasta aiheesta.
 • Pysy avoimena ja tunnustele aktiivisesti mahdollisia blogikirjoitusten aiheita.

Twitter

 • Jaa jokin työn alla tai suunnitteilla oleva tehtävä tai muu projektille ajankohtainen asia.
 • Jaa linkki uuteen tai vanhaan, omassa blogissa olevaan merkintään.
 • Jaa mahdollisesta videoarkistosta jokin video.
 • Jaa jossain muussa kanavassa oleva, omaan toimintaan liittyvä blogimerkintä, uutinen tms.
 • Retwiittaa omaan toimintaan ja projektin aiheeseen liittyviä twiittejä.
 • Kommentoi sopivia twiittejä.
 • Reagoi ja vastaile itselle osoitettuihin twiitteihin.

Facebook

 • Jaa jokin työn alla tai suunnittelilla oleva tehtävä tai muu projektille ajankohtainen asia.
 • Jaa mahdollisesta videoarkistosta jokin video.
 • Esitä kysymyksiä, pyydä kommentteja esimerkiksi suunnittelilla oleviin asioihin liittyen.
 • Julkaise kuvia ja käytä kuvia osana päivityksiä.

Muiden omistamat ja ylläpitämät verkkovälineet

 • Käy kommentoimiassa muita, projektin aihepiiriin liittyviä blogeja.
 • Kirjoita kommentoiva blogimerkintä omaan blogiin.
 • Jaa löytämiäsi sisältöjä Twitter- ja Facebook-päivityksinä.
 • Lue sanomalehtien ja Ylen verkkouutisia ja jaa sopivia kohteita omissa kanavissa.

Nämä rutiinit ovat sovellettavissa muihinkin sosiaalisen median välineisiin. Kannattaa linkittää eri välineitä reilusti ristiin sekä porrastaa ja kierrättää uutisia ja juttuja sopivalla syklillä uudestaan. Yksittäiset huudot hukkuvat verkon hälyyn helposti, joten määrätietoisten rutiinien pitkäjänteinen kehittäminen on pidemmän päälle kannattavaa.

Jaa juttu eteenpäin: