Esimerkkejä kaupunginosatoimijoille toteutetuista Vyyhti-koulutuksista

Vyyhti-projektin aikana järjestettiin paljon erilaisia koulutuksia kaupunginosa-, yritys- ja opiskelutoiminnan kehittämiseksi. Helka ry oli mukana etenkin kaupunginosatoimijoille suunnatuissa koulutuksissa ja niiden suunnittelussa. Koostaakseni joitakin koulutustarinoita Vyyhdin varrelta, laadin niistä artikkelin, jota voi tarkastella tästä linkistä.

Ääniartikkelia varten valitsin tarkempaan tarkasteluun kaupunginosayhdistyksen käyntikortin ja kerroin kuinka se soveltuu yhdistysviestinnässä käytettäväksi. Kuuntele ääniartikkelini Kaupunginosayhdistyksen käyntikortista yhdistysviestinnän tehokeinona tästä:

Kaupunginosayhdistyksen käyntikorttipohja puolestaan löytyy oheisesta linkistä: Kaupunginosayhdistyksen erityisosaaminen (Word-tiedosto).

Kaupunginosayhdistyksen käyntikortti yhdistysviestinnän tehokeinona -ääniartikkelini käsikirjoitus:

Hei! Olen Päivi Savolainen. Tämä artikkelini kertoo kaupunginosayhdistyksen käyntikortista, joka on uudenlainen viestintäväline kaupunginosissa käytettäväksi. Valitsin aiheen, koska kyseinen Vyyhti-projektissa kehitetty menetelmä soveltuu hyvin paikallistoimijoiden käyttöön myös projektin päättymisen jälkeen. Käyntikortti tehostaa kaupunginosayhdistysten viestintää antamalla hyvän yleiskuvan ja ensivaikutelman yhdistyksestä. Kuuntele artikkelini ja mieti, kävisikö kyseinen väline myös sinun yhdistyksellesi.

Viestintä on kaupunginosatoiminnan tavoittavuuden kannalta avainasemassa. Monet kaupunginosayhdistykset viestivätkin asioistaan monikanavaisesti sähköpostilistojen, kaupunginosasivujen, Facebookin sekä paikallislehden kautta ja mainostavat tapahtumiaan esimerkiksi kauppojen ilmoitustauluilla.

Erilaiset tapahtuma- ja kannanottoviestit saattavat kuitenkin peittää alleen kaupunginosayhdistyksen pitkäaikaisemmat saavutukset ja yhdistyksen perustoiminnasta viestiminen voi unohtua tai jäädä akuutimpien asioiden jalkoihin.

Tähän viestintähaasteeseen Vyyhti-projektissa haluttiin vastata kehittämällä työkalu kaupunginosayhdistyksen perusviestinnän tehostamista varten. Syntyi A4-muotoinen kaupunginosayhdistyksen käyntikortti, jossa kartoitetaan kaupunginosayhdistyksen ajankohtaisasioita, saavutuksia sekä vahvuuksia ja taitoja.

Käyntikortin ajankohtaisasioihin voi listata esimerkiksi suunnitteilla olevat tapahtumat tai alueen palveluverkoston tilanteen. Saavutuksissa voi luetella muun muassa tehdyn työn myönteiset tulokset sekä paljon väkeä keränneet tilaisuudet ja toiminnot. Vahvuuksissa voi koota yhteen esimerkiksi jäsenistön erityisosaamista.

Kaupunginosayhdistyksen käyntikortin avulla yhdistyksen toimintaan voi luoda yleiskatsauksen nopealla vilkaisulla. Se saattaa herättää yhdistyksen toimintaa tuntemattomienkin mielenkiinnon. Käyntikorttia voikin hyödyntää esimerkiksi jäsen- ja varainhankinnassa tai vaikkapa uusien asukkaiden ”tervetulopaketissa”.

Kaupunginosayhdistyksen käyntikorttia on testattu Vyyhti-projektissa talvella 2012 ja keväällä 2013 Helka ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämässä Kaupunginosayhdistyksen saavutukset näkyväksi –koulutuksessa. Koulutukseen osallistuneille tarjottiin myös apua käyntikortin hyödyntämiseen sähköisessä muodossa kaupunginosan kotisivuilla ja Facebookissa.

Kaupunginosayhdistyksen käyntikortti on uusi väline kaupunginosayhdistysten viestintäpalettiin, joten sitä markkinoitaneen jatkossakin viestinnän tehostamisesta kiinnostuneille kaupunginosatoimijoille. Käyntikorttipohjia saa Helka ry:stä sähköpostiosoitteesta helka(at)helka.net. Ota yhteyttä ja panosta yhdistyksestäsi saatavaan mielikuvaan!

Siinä kuultiin lyhyt esittely kaupunginosayhdistysten käyntikortista. Kyseessä on pitkälti vastaavanlainen viestintäväline kuin yksittäisen ihmisen ansioluettelo, nyt vain kerätään ja esitellään tietoja yhdistyksen toiminnasta. Käyntikortti on helppo tapa listata tietoa vuosien varrelta. Sitä täyttäessä tulee myös huomanneeksi, kuinka paljon on saatu aikaan ja kuinka paljon voimavaroja tälläkin hetkellä on käytössä. Kokeile itse, pyydä pohja osoitteesta helka(at)helka.net ja ota yhdistyksen käyntikortti käyttöön!

Jaa juttu eteenpäin: