Vyyhti

Vyyhti-projektin tavoite on kehittää paikallisia luovia verkostoja. Avainsanojamme ovat yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus. Järjestämme koulutusta, tutkimme tulevaisuuden yrittäjyyden muotoja, yhteisöjohtamista ja paikallisvaikuttamista, tuotamme tapahtumia. Vyyhti-koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Vyyhti on toteuttanut vuosina 2011-2012 koulutuksia luovan alan ammatinharjoittajien, kolmannen sektorin toimijoiden ja luovan alan opiskelijoiden hyödyksi. Vuonna 2013 hankkeen toimet keskittyvät toteutuneiden koulutusten analysointiin, vaikutusten tutkimiseen, sekä 6.11.2013 pidettävän lopputapahtuman ja -julkaisu(je)n tuottamiseen. Rekisteriseloste kertoo, kuinka käsittelemme toimintamme aikana syntyneitä rekisteriaineistoja.

Projektin toteuttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu Vyyhti-hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu, kulttuurin ja luovan alan klusteri, viestinnän koulutusohjelma. Metropolia antaa Vyyhtiin kulttuurin ja luovan alan koulutuksen asiantuntijuutta sekä verkkoviestinnän ja sosiaalisen median osaamista.

Hub Helsinki

Kansainvälinen, yhteiskunnallinen verkostoyritys Hub Helsinki tutkii Vyyhti-hankkeessa yhteisöllistä johtamista ja host-toimintaa yhtenä luovien alojen yrittäjyyttä tukevana mallina. Hub Helsinki vastaa myös Vyyhtin sisäisen arvioinnin toteuttamisesta ja Vyyhti-koulutusten siirtovaikutusten tutkimisesta.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Kolmannen sektorin toimijana Helka tutkii Vyyhtissä mahdollisuuksia alueellisen yhdistys- ja järjestötoiminnan kehittämiseksi. Yhteisöllisyyttä hyödyntävien, uudenlaisten innovaatioverkostojen mallien etsiminen ovat Helkan tärkeimpiä tehtäviä Vyyhtissä.

Rahoittajat

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa Vyyhtiä Euroopan Sosiaalirahaston varoin. Hanke toteutuu vuosina 2011-2013.

Jaa juttu eteenpäin:

Verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla