Kaupunginosien liikehdintä syynissä osana Vyyhtiä

Aloitin 10.10. työt Vyyhti-hankkeessa. Tehtävänäni selvittää, miten erilaiset kaupunginosatoimijat voitaisiin linkittää paremmin paikallisiin luovien alojen yrittäjiin. Paketti on Helka – Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n osuutta Vyyhdistä.

Teema on tosi ajankohtainen, sillä uudenlaista melko vapaamuotoista, mutta tehokasta kansalaisliikehdintää on nähtävissä ympäri kaupunkia. Perinteiset kaupunginosaseurat ovat saaneet näistä paikallisten asukkaiden liikkeistä rinnalleen joustavamman tavan järjestellä kaupunkitilaa ja sen tapahtumia. Toisaalta paikalliset yritykset ovat Up with Kallio– tyyppisiä ryhmiä lukuunottamatta usein edelleen kehityksestä erillään.

Kaupunginosien asukkaiden ja järjestöjen yhteistyö varsinkin luovien alojen yritysten kanssa voisi tukea kaupunginosien hedelmällistä kehitystä ja paikallistaloutta molemmin puolin. Kun monet palvelut joutuvat siirtymään asiakasvirtojen luo isoihin keskuksiin, kotiseuturakkaudelle on tilausta.

Tehtäväni työnimenä on kaupunginosatoimijoiden ja yrittäjien synergiat paikallistasolla – yhteisöjohtajuuden ja yhteistyöverkoston muodostaminen. Ensinnäkin selvitellään, mitä voidaan oppia Helsingistä ja muualtakin eri kaupunginosissa jo muodostuneista yhteistyöverkostoista ja liikkeistä. Seuraavaksi hahmotetaan, minkälaisia tarpeita on kaupunginosien paikallistoimijoiden nousevan yhteistyön sekä yhteisöjohtajuuden muodostumisessa mm. sparrauksen osalta. Lopputulemana mallinnetaan paikallisen yhteisöjohtajuuden synnyn ja yhteistyöverkoston luomisen erilaiset kehityspolut, joilla yhteistyöhön on eri alueilla päädytty. Voilà!

Tarkoitus olisi, että käyttöön saataisiin eräänlainen tiekartta, jota yhteistyömahdollisuuksia etsivät toimijat osaisivat seurata resurssiensa mukaisesti. Ja luovien alojen yrittäjille välineitä tulla tunnetummaksi lähiympäristössään, luoda kontakteja sekä päästä vaikuttamaan paikallisiin asioihin.

Suunnittelumaantieteilijänä, siis kaupunkisuunnitteluun erikoistuneena, olen itse kiinnostunut varsinkin kaupungin elävöittämisestä ja vuoropuhelun lisäämisestä erilaisten ihmisryhmien välille. Metropoliassa minua kiinnostaa erityisesti kulttuurin tuotannon näkökulma ja uudenlaisen nousevan yritystoiminnan maailmaan tutustuminen. Metropolialaisilta itseltään haluan oppia nokkelaa ratkaisukeskeisestä ja käytännönläheistä toimitapaa, joka yliopistomaailmasta ja perinteisestä kaupunkisuunnittelustakin uupuu aika tyystin. Täällä myös ensimmäistä kertaa ympärillä on työyhteisö, joka oikeasti harrastaa taukojumppia. Hyvältä näyttää!

Satu Onnela
satu.onnela@metropolia.fi ja 040 673 8721

Jaa juttu eteenpäin: