Vyyhtipelin matkassa #6 Peli innovoinnin välineenä

Vyyhtipeliä pelattiin Metropolia Ammattikorkeakoulun Innoaatioprojektin yhteydessä  22.10.2012. Pelin avulla haluttiin pureutua uuden teknologian ja uusien mainostusmenetelmien innovointiin sekä innostaa opiskelijoita ideoimaan uutta.

Pelin sisällöt luotiin etukäteen yhteistyössä Clear Channelin ja lehtori Laura-Maija Heron kanssa. Tarkoituksena oli luoda innostava alusta opiskelijoiden innovaatioiden syntymiselle ja ideointiin kannustamiselle. Pelissä oli ensimmäistä kertaa käytössä ”raadin ääni”, eli peliä sivusta seuraava ammattilaisista rakennettu raati aloitti pelin määrittelemällä osan pelin tavoitteista.

Vyyhtipeliä pelattiin 22.10.2012 Metropolian Innovaatioprojektissa yhteistyössä Clear Channelin kanssa.
Sanna Ristaniemi fasilitoimassa Vyyhtipeliä Innovaatioprojektissa 22.10.2012 Metropolian teatterisalissa.

Metropolian teatterisali sopi mainiosti pelipaikaksi ja Innovaatioprojektiin osallistuneet nuoret opiskelijat ottivat pelin hienosti haltuunsa fasilitaattori Sanna Ristaniemen johdolla. Innovaatioprojektissa tuntui olevan hyvä pössis ja opiskelijoita kannustettiin osallistumaan, vaikuttamaan ja ideoimaan vapaasti.

Vyyhtipelin kehittämisen kaari ei vielä ole täydellinen, sillä se vaatii vielä kehittymistä tullakseen monistettavaksi tuotteeksi. Pelinkehittämisprosessi on monisäikeinen ja sisältää monia eri työvaiheita. Testipelit tuovat mukanaan lähes joka kerta uusia näkemyksiä kehitysprosessista ja muokkaavat kokonaisuutta tehokkaasti. Tämän takia peliä tulisikin pelata useita kertoja mahdollisimman erilaisten kohderyhmien kanssa, jotta lopullisen muodon lukitseminen olisi mahdollista. Vyyhtipelin kehittämistä jatketaan vielä syksyn 2012 ajan.

Näkisinkin  varsinaisen pelituotteen lisäksi Vyyhtipelin myös tuloksena, jolla Vyyhti-hanke todentaa pelikehittämisen kaarta, ongelmatiikkaa, kirjallisuutta ja erilaisia lähestymiskulmia. Lisäksi Vyyhdillä on koepelaamisen kautta mahdollisuus sukeltaa luovien alojen yhteisöjen ja yritysten kehittämistarpeeseen, yhteistoiminnallisuuteen ja arjen ongelmiin. Pelin työstämisen eri vaiheet voidaankin nähdä laajana ja innostavana kehittämisprosessina, jonka anti voi olla onnistuessaan hankkeen kannalta jopa tärkeämpi kuin timanttisen tuotteen valmistaminen.

Jaa juttu eteenpäin: