Blogi-työpaja käynnisti Sähköiset jumppakerhot

Tänään aurinkoisena karkauspäivänä järjestettiin Metropolian TaVi-talolla kevään 2012 Sähköiset jumppakerhot avaava blogi-työpaja. Paikalle saapui kymmenen blogeista kiinnostunutta osallistujaa.

Työpajan rakenne

Ensin esittelin Vyyhti-projektia ja Metropolia Ammattikorkeakoulua sekä kulttuurin ja luovan alan toimipistettä, jossa tilaisuus pidettiin. Sisällön käynnisti blogi-ilmiön esittely, jonka avulla halusin tuoda esiin verkkomaailman kehittymistä ja blogi-ilmiön merkitystä ja asemaa verkkoviestinnän kentällä.

Seuraavaksi esittelin muutaman esimerkkiblogin, tavoitteenani tuoda esille erilaisia tapoja pitää blogia, erilaisia blogimerkintätyyppejä, eri aihepiirejä ja erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita blogin pitämiseen.

Sitten pidettiin pieni kahvitauko, jonka jälkeen tutustuttiin Blogilista.fi -palvelun kautta muutamaan vapaavalintaiseen blogiin. Tehtävän tarkoituksena oli löytää omiin kiinostuksen kohteisiin tai omaan ammattialaan liittyviä blogieja, joista voisi saada inspiraatiota oman blogin perustamiseen ja kehittämiseen.

Seuaavaksi pohdittiin oman blogin perustamiseen liittyviä kysymyksiä, joiden avulla voisi hahmottaa esimerkiksi blogin tarkoitusta ja kohderyhmää, julkaisutahtia ja juttutyyppejä.

Seuraavaksi käytiin läpi muutama yleisesti käytetty blogialusta, joiden avulla olisi mahdollista aloittaa oma blogi ja tutustua käytännössä blogin pitämiseen.

Palaute & kehittämisideat

Palautteen perusteella työpajan suurin puute oli konkretian puuttuminen. Moni osallistuja olisi halunnut enemmän konkreettista toimintaa blogien parissa, esim. testiblogin perustamista tai blogimerkintöjen kirjoittamista harjoitusmielessä.

Tämä on hyvä kehittämiskohde, johon on myös helppo tarttua. Seuraavassa blogi-jumppakerhossa on rajattava yleisesittelyn osuutta ja jätettävä työpajan loppuun riittävästi aikaa käytännnön harjoittelulle. Haasteena on toki alustojen ja blogi-ohjelmistojen suuri kirjo, eli pitää ennalta päättää, mille alustalle testiblogit perustetaan, että toiminta voidaan tehdä ohjatusti. Toinen vaihtoehto voisi olla testiblogin pystyttäminen työpajan harjoituksia varten. Halukkaat voisivat kokeilla blogaamista testiblogissa, jonka voisi vaikka poistaa työpajan jälkeen.

Materiaalit

Yhdistelin työpajassa kahta presentaatiota:

Kiitokset kaikille osallistujille, toivottavasti näemme tulevissa jumppakerhoissa :)

Jaa juttu eteenpäin: