Facebook mikroyrittäjän työkaluna

Facebook on maailman suosituin yhteisöpalvelu. Oman ilmoituksensa mukaan Facebookilla oli syyskuussa 2012 keskimäärin 584 miljoonaa päivittäistä käyttäjää (Facebook 2012). Kesäkuussa 2011 se oli maailman vierailluin verkkosivusto (DoubleClick Ad Planner 2012). Analytiikkayritys Socialbakers arvioi Facebookin suomalaisten käyttäjien määräksi noin 2 247 000 (Socialbakers 2012). Todellinen määrä on luultavasti jonkin verran pienempi muun muassa siitä syystä, että jotkut käyttäjät luovat vastoin Facebookin sääntöjä useampia kuin yhden käyttäjätilin palveluun (Pönkä 2011). Joka tapauksessa palvelun suosio on sen verran suuri, että sen tarjoamat mahdollisuudet on hyvä tunnistaa.

Eräs Facebookin ympärillä keskustelua herättänyt seikka ovat palvelun yksityisyysasetukset. Esimerkiksi joulukuussa 2011 Facebookin aikajanauudistus sai käyttäjät poistamaan vanhoja viestejään omista profiileistaan, koska luulivat uudistuksen tuoneen näkyviin viestejä, jotka olisi alun perin julkaistu yksityisinä (Huhtanen & Pullinen 2011). Näin ollen jo pelkästään Facebookin yksityisyyteen liittyvien ennakko-oletusten vuoksi on hyödyllistä käydä läpi perehdytys, jossa yksityisyysasetukset ja niiden vaikutukset käydään läpi. Facebookin yksityisprofiili mahdollistaa monipuolisen kommunikoinnin tuttavien, mutta myös esimerkiksi asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden, kanssa.

Facebook-sivun aloituskynnys on matalampi kuin esimerkiksi yritysblogin käynnistämisessä, mutta kokemattomien käyttäjien on hyvä perehtyä sivun ominaisuuksiin ja asetuksiin

Yrittäjä voi laajentaa Facebookin tavoittavuutta Facebook-sivun avulla. Sivut on tarkoitettu esimerkiksi julkisuudenhenkilöiden, bändien, urheilujoukkueiden, yritysten, elokuvien ja yhdistysten käyttöön, ja ne voivat toimia esimerkiksi brändin inhimillistämisen keinona (Levy 2010, 43–44). Facebook-käytön yleisyyden vuoksi sivu voi olla hyvä keino toteuttaa yrityksen tiedottamista ja markkinointiviestintää, koska henkilöprofiilin käytön omaksumisen jälkeen sivun toiminnallisuudet ovat helposti opittavissa. Tästä syystä Facebook-sivun aloituskynnys on matalampi kuin esimerkiksi yritysblogin käynnistämisessä, mutta kokemattomien käyttäjien on hyvä perehtyä sivun ominaisuuksiin ja asetuksiin sekä erilaisiin käyttötapoihin itselle sopivan toimintatavan löytämiseksi.

Kolmas keskeinen Facebookin käyttömahdollisuus on ryhmätoiminto. Ryhmätoiminnon avulla yritys voi luoda yksityisiä, sisäisiä tai ulkoisia yhteisöjä (Levy 2010, 59). Siinä missä sivu tekee brändistä ”henkilömäisen”, ryhmät ovat suljetumpia mahdollistavat valitun käyttäjäjoukon yksityiset keskustelut (Levy 2010, 61).

Lähteet

Jaa juttu eteenpäin: