Fasilitointimikrokirja ja yhteisömanagerointi

Yhteistoiminnan rakentajat -mikrokirja

Projektitoimijoiden ensimmäisessä kokouksessa 23.5.2011 projektin sparraajana Metropoliassa toiminut Juhana Kokkonen ehdotti tuotettavaksi mikrokirjan ”fasilitoinnin fasilitoimisesta” (Vyyhti 2011). Fasilitointi on tässä yhteydessä ryhmäprosessien helpottamista erilaisten työkalujen ja menetelmien avulla. Kokkonen tunnisti projektin tavoitteissa ja toimijoiden toimintatavoissa piirteitä, jotka voi suoraan nähdä fasilitoivina. Tavoitteena on esimerkiksi tarjota jäsenille, opiskelijoille ja muille kohderyhmille välineitä, jotka auttavat heitä löytämään omat vahvuutensa, toimimaan tavoitteellisesti yhdessä, oppimaan ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia eikä niinkään tarjota valmiita vastauksia tai ratkaisumalleja. Fasilitoivia menetelmiä käytetään myös ideoinnin sekä ajatusten ja mielipiteiden esille tuomisen välineenä. Kun fasilitoiva toiminta siirretään verkkoympäristöön, aletaan olla hyvin lähellä sitä, mitä yhteisömanageroinnilla ymmärretään. Tai voisi ajatella, että verkossa tehtävä fasilitointi on yhteisömanageroinnin yksi osa-alue.

Yhteistoiminnan rakentajat Mikrokirja Yhteistoiminnan rakentajat – Kokemuksia fasilitoinnista (Linkola & Kokkonen 2012) kokoaa yhteen projektin alkuvaiheen ajankohtaisia näkemyksiä fasilitoinnin ja fasilitoivan toiminnan hyödyntämisestä erilaisissa yhteyksissä. Artikkelit Nettifasilitoinnista ja joukkouttamisesta (Rongas 2012, 31-40) sekä Kokemuksia nettifasilitoinnista – Case TekesOPPY (Rongas 2013, 41-47) ovat yhteisömanageroinnin näkökökulmasta keskeisiä, koska ne kuvaavat seikkaperäisesti sen muutoksen, joka tapahtuu, kun joukkojen aktivoimista tavoitteleva toiminta siirtyy verkkoon. Artikkelit Fasilitoinnin ulkoiset puitteet (Kokkonen 2012, 10–13) ja Fasilitoijan ominaisuudet (Kokkonen 2012, 14–18) taas kuvaavat hyvin niitä lähtökohtia ja valmiuksia, joita yhteisömanageri tarvitsee, jos tavoitteena on saada aikaan osallistavia ryhmäprosesseja verkossa. Artikkelissa Soma-koulutuksen verkkofasilitointivälineitä ja toimintatapoja (Linkola 2012, 48–53) taas kuvataan muutamia käytännön välineitä ja havaintoja fasilitoinnin ja yhteisömanageroinnin toteuttamisesta opintokokonaisuuden yhteydessä.

Yhteistoiminnan rakentajat -mikrokirjan 200 kirjan painos on jaettu lähes loppuun, mutta se on edelleen saatavana Metropolian wikisivuston kautta osoitteessa http://mikrokirjat.metropolia.fi/. Teos on hyvä lähtökohta yhteisömanagerointiin Vyyhti-projektin toimintakentällä.

Lähteet

Jaa juttu eteenpäin: