Google-dokumentit luovan yhteistoiminnan välineenä

Google Docs on joukko toimistosovelluksia, jotka toimivat www-selaimella ilman erillistä ohjelma-asennusta ja joilla tehdyt dokumentit tallentuvat verkkoon Googlen palvelimille (Kalliala & Toikkanen 2009, 136). Google Docsilla voi tehdä tekstidokumentteja (document), laskentataulukoita (spreadsheet), esityksiä (presentation) ja piirroksia (drawing) (Google Docs Help 2012). Työkalukokonaisuus vastaa pitkälti perinteisten toimistoohjelmistojen kuten Microsoft Officen ja OpenOffice.org:n sovellusvalikoimaa.

Se, että dokumentit tallentuvat Googlen palvelimille, tuo etuja perinteisiin, työasemalla paikallisesti toimiviin toimisto-ohjelmistoihin verrattuna. Kun tiedostot ovat verkossa, niitä voi tarkastella ja muokata miltä tahansa verkossa olevalta tietokoneelta. Google Docsissa dokumentteja voi työstää yksin tai yhdessä, jopa yhtä aikaa usean käyttäjän kesken (Google Docs Help 2012).

Luovan alan mikroyrittäjän näkökulmasta Google Docs tarjoaa monia hyötyjä. Ensinnäkin palvelu on maksuton (Google Docs Help 2012). Niukoilla resursseilla toimittaessa kattavaan toimisto-ohjelmiston vaatimalle kustannukselle voi löytyä tärkeämpääkin käyttöä, jos maksutta on saatavilla toimiva vaihtoehto. Toiseksi verkossa ylläpidettävä ohjelmisto ei vaadi käyttäjältä päivitysten tekemistä eikä huolta esimerkiksi tietokoneen rikkoutumisesta aiheutuvasta tiedostojen ja ohjelmien katoamisesta. Kolmanneksi palvelun yhteistoiminnalliset ominaisuudet tuovat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen, jos vaikkapa suunnitelmia, käsikirjoituksia ja muita dokumentteja voidaan jakaa ja työstää keskitetyssä verkkoympäristössä. Tiedostojen julkaisumahdollisuus täydentää myös blogin mahdollisuuksia, kun esimerkiksi omaa osaamista esittelevän esityskalvosarjan voi upottaa osaksi blogikirjoitusta.

Google Docs on nopea ottaa käyttöön ja siihen perehtyminen avaa yleisemminkin niin sanottujen pilvipalvelujen periaatteita. Pilvipalveluilla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavia virtuaalisia palveluita ja resursseja, joiden teknisiä yksityiskohtia käyttäjät eivät näe (Wikipedia 2012).

Lähteet

Jaa juttu eteenpäin: