Illanvietossa Berliinissä – verkostojen ja yhteisöllisyyden tärkeys

Osallistuimme Sannan kanssa luovien alojen yhteisön järjestämään illanviettoon Berliinissä. Teemana oli ajankohtaisesti Thanksgiving. Maittavan illallisen lisäksi mukaan tarttui myös muutamia ajatuksia.

Illanviettoon osallistui ihmisiä Irlannista, Yhdysvalloista, Suomesta, Ruotsista ja Saksasta. Keskustelu oli nopeatempoista ja positiivisväritteistä. Lukuisten seminaari-illanviettojen jälkeen on todettava, että osallistuminen yksityiskodissa järjestettyyn ei-niin-viralliseen illanviettoon  oli hyödyllistä ja etenkin Vyyhdin tuloksia tukevaa toimintaa.

kuva (1)
Tarjoilut olivat maittavia. Juhlien emäntä oli viettänyt liki koko yön keittössä.

1. ulkomailla työskennellessä verkostot muodostuvat usein ”kodiksi”. Ulkomailla työskentelevät ihmiset hakevat usein työverkostoistaan  turvaa, vertaistukea ja yhteisöllisyyden tunnetta

2. virallisten tilaisuuksien ulkopuolella syntyy parhaimmat ideat, keskustelut ja suunnitelmat. Tässä illanvietossa ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita eri kulttuureista ja luovan alan ilmiöistä. Omia kokemuksia ja ajatuksia jaettiin mielellään toisille.

3. vyyhtipeliä pidettiin kiinnostavana ja innostavana tuotteena

4. ihmiset tunnistavat herkästi verkostojen tarpeellisuuden ja kohtelevat toisiaan kohteliaasti ja ystävällisesti. Erilaisuus ja eriävät mielipiteet synnyttävät keskustelua mutta niitä pidetään lähtökohtaisesti hyvinä asioina.

5. pitkäaikaisen palkkatyön saaminen tuntuu etenkin suurkaupungissa olevan hankalaa. Tässä verkostossa jaettiin mielellään kokemuksia ja tietämystä erilaisista ongelmakohtista esimerkiksi verotusasioissa.

Yhteenveto: yhteisöllisyys ja verkostot muodostavat välttämättömän alustan uusien asioiden tuottamiselle, kehittymiselle ja yrittäjyydelle. Verkostojen ja etenkin yhteisöllisyyden tärkeys korostuu poistuttaessa itselle tutusta ympäristöstä. Kansainväliset luovien alojen ihmiset pitävät hyvää huolta toisistaan kannustaen ja jakaen omia kokemuksia ja tietämystä mielellään muille.

Jaa juttu eteenpäin: