Vyyhtipelin matkassa – haasteita Berliinissä

Sanna ja Susanna ovat matkustaneet Berliiniin asettaakseen itsensä ja Vyyhtipelin aivan uusien haasteiden eteen. Peliä on tarkoitus fasilitoida ulkopuolisen fasilitaattorin opastuksella saksaksi. Pelaajana toimii Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin.

Vyyhtipeliä on pelattu monenlaisten ryhmien kanssa. Pääasiassa pelikerrat ovat keskittyneet Vyyhti-hankkeen kohderyhmien piiriin mutta pelin mahdollista skaalautuvuutta on havainnoitu järjestämällä muutamia testipelikertoja sekalaisille kohderyhmille.

Pääasiassa Vyyhtipeliä on aina fasilitoinut joko Sanna Ristaniemi tai allekirjoittanut. Pelin ulkopuolista fasilitointia on kokeiltu Sannan vetämissä pelifasilitointiin keskittyvissä kurssikokonaisuuksissa Metropoliassa (TIO-opiskelijoiden kurssi). Tällöin pääsimme seuraamaan pelin muuntautumista ulkopuolisten fasilitaattoreiden käsittelyssä. Ulkopuolisen fasilitaattorin vetämän pelin seuraaminen oli hyödyllistä ja sen kautta todettiin pelin olevan erittäin henkilösidonnainen.

Tällä kertaa fasilitointi tapahtuu pelillisyyteen tai peleihin ennalta perehtymättömän henkilön toimesta. Pelifasilitoinnin opastamiseen on aikaa muutama tunti ja ennen sitä koko peli on käännettävä saksaksi. Valmistautuminen tähän ”rykäykseen” on haastavaa sillä olemme tutustuneet pelin fasilitaattoriin vain lyhyesti Skypen välityksellä. Emme myöskään ole vielä saaneet tietoomme pelin varsinaista aihepiiriä ja tai päässeet tutustumaan etukäteen peliin osallistuviin ihmisiin ja heidän taustoihinsa. Lisäksi pelipaikka on meille entuudestaan tuntematon.

Heittäydymme siis haasteeseen avoimin mielin pitäen mielessä sen, että hanketoiminnan piirissä on lupa kokeilla uusia asioita. Epäonnistuminen on myös tulos mikäli epäonnistumiseen liittyvät asiat avataan ja puretaan asianmukaisesti jälkikäteen. Voi myös olla, että Vyyhtipelin peluuttamiseen tarvitaan perehtyneisyyttä peleihin, pelillisyyteen ja fasilitointiin. Ja voi myös olla, että pelin ohjaaminen vaatii tietynlaista tilannetajua ja tottumusta ryhmien kanssa työskentelystä. Voidaanko siis pelifasilitoinnin taidot opettaa muutamassa tunnissa sille tasolle, että pelikerran vetäminen onnistuu?

kuva (1)
Sunnuntainen etätyöpiste hotellissa.

Lähtökohtaisesti emme tietysti lähde epäonnistumaan vaan tekemään hyvää tulosta Vyyhdissä kehitetyn hienon tuotteen mahdollisuuksista. Minkälaisia asioita meidän pitäisi ottaa huomioon?

Mitkä asiat vaikuttavat pelin onnistumiseen ja minkälaiseen työmäärään on valmistauduttava?

Kulttuurierot
Vyyhtipelissä käytetään nopeaa ongelmanratkaisumenetelmää nimeltään Jumi!. Kysymysten asetteluun liittyvät säännöt on tarkistettava huolellisesti. Minkälaisia pelaajia saksalaiset ovat? Mitä voidaan kysyä ja miten? Miten professorit lähtevät mukaan peliin (saimme etukäteen tietoomme että professoreiden suhtautuminen peliin voi olla hyvinkin jäyheää).

Pelin aiheen ja tavoitteiden kirkastaminen
Todennäköisesti pelissä tullaan hakemaan yhteistoiminnallisuutta klustereiden välille. Pelin aiheesta ei olla oltu yksimielisiä. Voidaanko pelille asettaa useita päämääriä?

Keskusteluyhteyden avaaminen
Ennen fasilitoinnin opettamista on pelin tavoitteet käytävä asianmukaisesti lävitse pelaavan kohderyhmän edustajan kanssa. Minkälaista purkumateriaalia toivotaan?

Käännöstyö
Pelin kaikki materiaali on käännettävä saksaksi

Työnjako kohderyhmän kanssa
Fasilitoiko saksalainen fasilitaattori koko pelin vai toivotaanko meiltä sääntöjen kertaamista ennen peliä? Tapahtuuko tämä englanniksi? Saimme tietoomme, että monelle voi tuottaa hankaluuksia kahden kielen välillä pallottelu.

Keskinäinen työjako
Minkälaiseen työnjakoon olisi hyvä päätyä Vyyhtin tiimin sisällä? Alustavasti Sanna keskittyy pelin sääntöjen yksinkertaistamiseen ja pelin fasilitoinnin opettamisen. Susanna keskittyy pelitapahtuman tuottamiseen, raportointiin ja aineiston kääntämiseen.

Pelin kokeellisuuden selventäminen kohderyhmälle
Kohderyhmän täytyy olla tietoinen pelin kokeellisuudesta. Kaikkien pelaajien on hyvä olla sitoutuneita pelaamaan peliä, jonka varrella voidaan törmätä keskeneräisyyksiin esimerkiksi pelin käsitteiden kanssa. Pelaajilla on mahdollisuus olla osana pelin kehitystyötä.

Jatkotoimenpiteet
Minkälaista palautetta kerätään ja miten? Olemme käyttäneet pelin purkamisessa monia erilaisia fasilitointimenetelmiä. Kerätäänkö palautetta pelin sisällöstä vai pelin mekaniikasta? Kerätäänkö palautetta myös fasilitoinnin onnistumisesta ja pelin tuloksista? Saadaanko lupa lähettää kysely jälkikäteen sähköpostilla?

Metropolian intressit?
Haluaako Metropolia hyödyntää Vyyhtipelin tuloksia jälkikäteen. Onko Vyyhtipelin kansainvälistyminen tarpeen?
Mikä taho Metropoliasta jatkaa yhteistyötä mikäli Vyyhtipeli tuottaa hyviä tuloksia ja sen käyttämiselle halutaan jatkoa?

Kepein mielin kohti haastetta! Puramme pelin vaiheita blogikirjoituksin sekä videoraportein. Ihanaa sunnuntaita!

t.susanna Berliinistä

Jaa juttu eteenpäin: