Luovuus syttyy -foorumi 17.10.2011

Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurin ja luovan alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet järjestävät yhteisen foorumin maanantaina 17.10.2011. Foorumi pohtii ratkaisuja, miten vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Mistä yhteisön jäsen löytää voimaa uudistua? Millä tavoin kulttuuri- ja taideosaaminen voi toimia uudistavana voimana?

Foorumilla puheenvuorojen kautta kiteytettiin ajatuksia eri näkökulmista.

”Mistä taiteilija saa voimaa uudistua” – ohjaaja, kirjailija Heidi Köngäs kertoi taiteentekemisen vaatimuksista, jatkuvasta halusta uuden oppimiseen ja uudistumisen vetovoimasta. Tyhjyys, hiljaisuus, aika ja nollarajan alapuolelta aloittaminen ovat taiteilijalle voimia, jotka mahdollistavat luovuuden uusiutumisen.

”Kuinka työyhteisö tukee uudistumiskykyä” – organisaatiokonsultti Birgitta Romppanen hahmotteli kuvaa sisäisen ja ulkoisen maailman yhteentörmäyksistä hajottavien ja rakentavien voimien välimaastossa, yksilön voimavaroista ja tunteen sekä rationaalisuuden rinnakkaisesta elosta työssä ja työyhteisöissä.

”Tulevaisuuden Suomen elinvoiman lähteet” – Mika Kalliomaa, johtava asiantuntija kertoi Sitran Elinvoima-kehittämisohjelman tavoitteista, jotka johtavat kohti ihmislähtöistä, rajapintoja törmäyttävää ja muutosaltista yhteiskuntaa. Lisäksi hän jakoi Sitran lähivuosien toimintalinjauksia, joissa tarkasteltavana ovat olleet Uusi työ, nyt alkamassa on teema Uusi demokratia, jonka jälkeisen teeman hahmottaminen on vielä meneillään.

”Uusi työ – verkostojohtajuus, yhteisöllisyys ja kokeilukulttuuri” – Sami Oinonen, Hub Helsinki kertoi, miten käytännössä toteutetaan Sitran visioimaa törmäytystä ja rajapintayhteistyötä esimerkiksi kokeilukulttuuriin, verkostoitumiseen ja yhteisöjohtamiseen perustuvassa organisaatiossa, jonka pohjimmainen tavoite on mahdollistaa eritaustaisten ihmisten yhteentuloa, tarjota verkostoitumistilaisuuksia ja tukea toimintamallien kautta uudenlaista työkulttuuria, jotka edistävät esimerkiksi sosiaalisia innovaatioita.

Iltapäivällä ohjelmassa hankkeiden omia työpajoja, kickoff-tilaisuuksia ja muuta innostavaa toimintaa.

Jaa juttu eteenpäin: