Rysä 2011 ja luovan talouden ja yrittäjyyden haasteet

Vanhalla ylioppilastatolla Helsingissä järjestettiin 20.9.-21.9.2011 Luovan talouden valtakunnallinen Rysä 2011 -tapahtuma (ohjelma (PDF)). Tapahtumassa kuultiin useita puheenvuoroja luovan alan yrittäjyyden erityispiirteisiin, ohjaukseen ja tukijärjestelmiin liittyen.

Kokemuksia ja tunnelmia

Päällimmäinen mielikuva on tilaisuuden juontajan Pekka Krookin (Diges ry) leppoisa mutta tarkkanäköinen, kommentoiva ja kokoava esiintymistyyli. Pidin tästä kovasti, ja benchmarkkausmielessä kaipailen vastaavaa vetäjää tuleviin tapahtumiin. Ei onnistuisi minulta :)

Anni Sinnemäen osuuden aiheena oli TEMin toteuttama Luovan alan strateginen hanke, jonka loppuraportti Sirpalepolitiikasta kohti luovan talouden ekosysteemiä (PDF 2.9 MB) on suositeltavaa luettavaa. Anni puheesta jäi itselleni mieleen mikroyrittäjien haaste toimia yrittäjyyden, työelämän ja tukijärjestelmien välimaastossa. Hankkeen kokemusten jälkeen on ainakin tavoitteena kehittää yrittäjien sosiaaliturvaa.

Pullonkaulojakin käytiin läpi ja keskustelua syntyi, haja-ajatuksina mm:

  • Rakennemuutoksen seurauksena itsensä työllistävien määrä kasvaa
  • Sivututoimisten yrittäjien selvityksiä pyritään vähentämään ja painottamaan jälkikontrolliin ohjeistuksen avulla
  • Suomen ongelma ei ole liian vähäinen yritysten määrä vaan yritysten liian pieni koko
  • Yleisökysymys: jos yhdistettäisiin luovat alat ja perinteiset alat uuden äärelle, miten Tekes voisi tukea tätä? – Kysynnän täytyy tulla markkinoilta, toimialan ytimen täytyy olla riittävän vahva ja ansaintamekanismien terveellä pohjalla

Luova rahoitus jäi mieleen siinä määrin, että aion etsiä aiheesta lisätietoa. Sitä löytyy mm. http://www.luovarahoitus.net/ -verkkosivuilta mutta kenties suorempi linkki on lukea
Luova Raha – Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 2011
(PDF 2.7 MB) -julkaisu.

Toisen päivän esiintyjistä jäi mieleen Jon Kingsbury, joka työskentelee lahjoitusvaroin toimivassa Nesta (UK) -organisaatiossa. Nesta investoi alkuvaiheessa oleviin yrityksiin ja innovaatioihin. Toiminnassa tuntuisi olevan monia piirteitä, johin kannattaa tutustua ja joita voinee myös ”parastaa”. Esimerkiksi Bookshare vaikuttaa kiinnostavana toimintamallina.

Muita luovaan talouteen ja luovan alan yrittäjyyteen liittyviä julkaisua, joihin myös olisi kiinnostavaa
tutustua:

Paljon asiaa mahtui kahteen päivään, joten tässä vain pieni kooste. Olisi kiinnostavaa kuulla muiden paikalla olleiden kokemuksia. Kommenttiosasto on tähän tarkoitukseen toimiva ja sana on vapaa :)

Jaa juttu eteenpäin: