Projektin Facebook-sivun yhteisömanagerointi

Facebookin yleistymisen myötä on luontevaa, että projektin toiminnassa hyödynnetään helposti käyttöön otettavissa olevaa Facebookin sivu-toimintoa. Toiminnon avulla projektille voidaan luoda Facebook-läsnäolo, joka ei ole riippuvainen sivun ylläpitäjien henkilökohtaisista Facebook-profiileista. Sivun kautta projektihenkilöstö voi julkaista uutisia, tiedotteita, linkkejä ja vinkkejä, valokuvia ja muita sisältöjä projektin nimissä, jolloin sivun ylläpitovastuuta voidaan jakaa henkilöiden kesken. Vyyhti-projektin Facebook-sivu otettiin käyttöön 9.6.2011 ja se löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/Vyyhtiprojekti. Sivulla on kirjoittamishetkellä 171 tykkääjää, eli 171 Facebook-käyttäjää on tilannut sivun päivitykset omaan uutisvirtaansa. Sivulla on kahdeksan projektihenkilöstöön kuuluvaa ylläpitäjää.

Vyyhti-projektin Facebook-sivu
Vyyhti-projektin Facebook-sivu

Facebook on luonteeltaan nopea ja epämuodollinen, joten se antaa mahdollisuuden laajentaa ja monipuolistaa projektin verkkoläsnäoloa. Siinä missä verkkosivustolla ja projektiblogissa viestitään asiallisesti, täsmällisesti ja huolellisesti muotoillen, voidaan Facebookissa jutustella spontaanimmin ja vapaamuotoisemmin. Facebook-sivun avulla voidaan rakentaa helposti lähestyttävää, dynaamista ja vuorovaikutteista verkkonäkyvyyttä, joka ainakin Vyyhti-projektin tapauksessa tukee kohderyhmien tavoittamista ja vuorovaikutusta projektitoimijoiden ja kohderyhmien välillä.

Yhteisömanageroinnin näkökulmasta on tärkeää, että Facebook-sivun käyttötarkoitus ja tavoitteet ovat kaikille ylläpitäjille selvät. On hyvä sopia yhdessä, millaisia sisältöjä sivun kautta julkaistaan, millaisella ”äänellä” projektin nimissä puhutaan ja miten reagoidaan saatuihin kommentteihin ja muuhun vuorovaikutukseen sivun lukijoiden taholta. Vyyhti-projektissa Facebook-sivun kautta on jaettu paljon luovan alan yrittäjyyteen liittyviä linkkejä ja uutisia. On kerrottu hankkeen ajankohtaisista asioista, mainostettu tapahtumia ja linkitetty verkkosivuilla julkaistuihin blogimerkintöihin ja koulutuskokonaisuuksiin. On huomattu, että Facebookin kautta esimerkiksi tieto uudesta perehdytystilaisuudesta tavoittaa kohderyhmän nopeasti ja voi levitä tehokkaasti käyttäjältä toiselle, kun taas verkkosivujen julkaisut ovat näkyvyyden kannalta epävarmempia. Tavoittamisen kannalta onkin keskeistä eri kanavien yhdisteleminen tilanteen mukaisesti siten, että hyödynnetään valittujen kanavien vahvuuksia tavoitteiden mukaan.

Jaa juttu eteenpäin: