Seminaaripalautteen arviointia

Toteutimme viime viikolla palautekyselyn Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarin osallistujille. Nyt hieman yli viikon vastaamisajan jälkeen olemme saaneet hieman yli 30 vastausta, joten voimme tarkastella seminaarivieraiden tuntemuksia tapahtumasta.

Esitimme seminaarivieraille seuraavat väittämät ja pyysimme vastaamaan niihin asteikolla 1-5, eli eri mieltä tai samaa mieltä:

  1. Seminaarin sisältö ja tavoitteet olivat selkeät
  2. Toteutustapa tuki sisältöä ja asioiden omaksumista
  3. Seminaarissa käytetyt menetelmät olivat tarkoituksenmukaisia
  4. Opin / omaksuin seminaarissa hyödyllisiä asioita
  5. Tutustuin seminaarissa uusiin ihmisiin
  6. Seminaarin kuormittavuus oli sopiva
  7. Seminaari oli järjestetty hyvin

Alla olevaan kaavioon on kertätty kaikkien annettujen arvioiden osuudet (kuva päivitetty 30.12.2013):

1-5 palautteiden jakautuminen 30.12.2013
1-5 palautteiden jakautuminen 30.12.2013

Voimme todeta, että pääasiassa tapahtuma on koettu onnistuneeksi. Vapaissa palautteissa tuli myös rakentavaa palautetta joihinkin osioihin liittyen, joten kehitystyö jatkukoon yhä edelleen. Kiitokset kaikille palautekyselyyn vastanneille.

Jaa juttu eteenpäin: