Työn- ja ajanhallinta luovan toiminnan tukena

Useaan uuteen verkkovälineeseen perehtyminen ja pyrkiminen niiden tavoitteelliseen hyödyntämiseen aiheuttaa väistämättä ajanhallinnallisia haasteita. On todettu, että luovien alojen yritysten niukin resurssi on yrittäjän oma aika (Pekkarinen 2008, 19). Mistä uusille välineille, niiden harjoittelemiselle ja rutiinien rakentamiselle löytyy aikaa, jos yrittäjän työ jo valmiiksi on epäsäännöllistä ja vaihtelevaa? Yksi tapa lähestyä pulmaa on pohtia yleisesti omia työskentelytapoja ja olemassa olevia ajanhallinnan haasteita sekä tutustua ajanhallintamenetelmiin, joista voi löytyä tukea oman työn organisoimiseen ja aikaansaamiseen. Lisäksi on hyvä suhtautua verkkovälineisiin työkaluina, jotka mahdollistavat asioiden tehokkaan organisoimisen ja työskentelyä tukevan informaation löytämisen eikä ajatella niitä ylimääräisenä kuormana.

Verkkopalvelujen osalta on hyvä keskittyä pieneen joukkoon itselle hyödyllisiä palveluja. Kannattaa kokeilla rohkeasti uutta, mutta pitää myös huoletta hylätä sellaiset palvelut, joista ei ole hyötyä. Myös sisältöjen osalta kannattaa panostaa laatuun, ja on hyvä opetella sellaiset käyttörutiinit, että verkon seuraaminen ei syö aikaa ja energiaa muilta töiltä. Ajanhallintaa tukevat myös erilaiset työkalut, joilla verkon seuraamista voi tehostaa. (Forsgård & Frey 2010, 130–131.)

RSS-syötteet ja syötteenlukija esimerkiksi ovat työkaluja, jotka tehostavat verkon sisältöjen seuraamista. Lisäksi on saatavilla runsaasti eri kalenteriohjelmia ja tehtävälistojen ylläpitämiseen tarkoitettuja sovelluksia ja verkkopalveluja. Näiden hyödyntämiseen on hyvä saada opastusta ja tukea, koska mahdollisuuksia on monia ja sopivien välineiden löytämiseen voi kulua paljon aikaa. Itselle soveltuvan ajanhallintamenetelmän löytäminen taas voi auttaa töiden organisoimisessa siten, että luovalle toiminnalle löytyy katkeamatonta aikaa ja hallinnolliset ja byrokraattiset tehtävät hoituvat niille tarkoitetulla ajalla. Esimerkiksi Pomodorotekniikan yhtenä tavoitteena on oppia arvioimaan erilaisiin tehtäviin kuluvaa aikaa ja yhdistelemään samankaltaisia tehtäviä tehtäväksi saman työrupeaman aikana (Cirillo 2007, 15).

Lähteet

Jaa juttu eteenpäin: