Vyyhti-Kickoffin antia

Vyyhti-hankkeen kickoff-tilaisuudessa paneuduttiin luovan alan yrittäjyyden oppimiseen. Tilaisuuden alustajina olivat Petteri Huvio ja Heli Mattila Diges ry:n luovan alan yrittäjyyskasvatushanke Creative Blenderistä sekä Nuppu Stenros Signmark Productionsista.

Vyyhti-hanke tuottaa koulutuksia, joiden tavoitteena on antaa valmiuksia omaksua uusia toimintamalleja luovien alojen menestyksen tueksi. Kickoff torstaina 29.9.2011 synnytti keskustelua luovan alan yrittäjyyden ja koulutuksen suhteesta. Yleisönä oli parikymmentä luovista aloista kiinnostunutta koulutuksen, järjestötoiminnan ja yrittäjyyden parissa toimivaa edelläkävijää. Osallistujat tutustutettiin toisiinsa luovin, toiminnallisin menetelmin.

Heli Mattila & Petteri Huvio, Diges ry – Creative Blender

Diges ry:n toiminnassa kokemus on osoittanut, että luovilla aloilla usein idea ja substanssi saattavat olla aloittelevalla yrittäjillä todella hyvät, mutta yrittäjyysosaaminen ja yrittäjyyteen liittyvä koulutus puuttuvat. Tähän tarpeeseen on kehitetty työkaluja ja toimintatapoja, joista Creative Blender on yksi.

Nuorille, 17-25 -vuotiaille suunnattu toimintamalli yrittäjämäisen asenteen ja ajattelun kehittämiseen on kehitetty yhteistyössä Aalto-yliopiston pienyrityskeskuksen kanssa. Toteutustapana on rento ja tehokas liikeideoiden kehittämistyöpaja, jossa synnytetään nopeasti ideoita ja ajatuksia, joita lähdetään jatkokehittelemään. Hankkeen toteutuksessa ei juurikaan puhuta yrittäjyydestä, vaan yrittäjyyden ulkoiset seikat, esim. yrityksen perustaminen ja yritysmuodot jätetään sivuun. Halutaan kannustaa nuoria sisäiseen yrittäjyyteen, yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintatapaan, josta voi olla hyötyä koulussa, harrastuksissa ja palkkatyössäkin – aktiivista toimijuutta ja ideoinnin rohkeutta.

Tavoitteena on myös saada osallistujiksi eritaustaisia nuoria, jolloin syntyneisiin ideoihin tulee monia eri näkökulmia ja lähestymistapoja. Ideoinnin lisäksi työpajoissa harjoitellaan ideoiden ja oman itsensä esittelyä ja myymistä, pitchausta, jonka osallistujat ovat kokeneet erittäin hyödyllisenä.
Creative Blender on tehnyt yhteistyötä muun muassa toimintakeskus Hapen ja koulujen kanssa. Toteuttaminen ei vaadi kuin kokoontumistilan ja fläppitaulun tusseineen.

Lisätietoja Creative Blenderistä

Nuppu Stenros – Kokemuksia yrittäjäksi rohkenemisesta ja Creadasta

Nuppu on nuoresta iästään huolimatta monipuolinen kulttuurin ja media-alan toimija, jolla on taustanaan kulttuurituotannon opinnot, tyttöbändi ja toimittajan ura. Nyt hän on yrittäjä.

Alkuperäinen idea toiminnasta paremman tulevaisuuden luomiseksi kulttuurin keinoin syntyi työskennellessä kuuron rap-artisti Signmarkin kanssa. Kun yhteinen visio löytyi ja unelma sai siivet alleen, Nuppu irtisanoutui silloisesta työpaikastaan ja perusti Signmarkin kanssa yrityksen.

Luovan alan yrittäjyyden esteitä kuvaa hyvin Nupun kokema tunne, että Signmarkin ympärille rakentuva yritys ei perustamisvaiheessa mahtunut mihinkään valmiiksi annettuun lokeroon, eivätkä olemassa olevat rakenteet tukeneet yritystoimintaa. Nuppu osallistui Creada –yritysvalmennukseen, josta hän sai tukea oman yrittäjäidentiteettinsä löytämiseen. Creadassa käsiteltiin erityisesti luovan alan toimijoiden haasteita, mikä oli yrityksen perustamiseen saadun tuen kannalta tärkeää.

Nupun kertomana on helppo uskoa, että yrittäjyys on enemmän tapa ajatella ja asenne, kuin teknistä osaamista. Hän itse koki vastan noin vuoden ajan jatkuneen valmennusohjelman ja omakohtaisen pohdinnan jälkeen olevansa valmis yrittäjäksi. Creadassa tärkeä kokemus Nupun mielestä oli, että saman tarpeen äärellä olevat ihmiset tulivat yhteen opettamaan toisiaan ja etsimään yhdessä vastauksia kysymyksiinsä.

Nupun mielestä tärkeintä on, että luovan alan yrittäjiä ei jätetä yksin. Pitää olla tukirakenteita ja verkostoja, joiden kanssa voi jakaa kokemuksia. Oppimisprosessi on pitkä, eikä voida olettaa, että parissa viikossa opitaan yrittäjäksi.

Signmarkin esitys New Yorkissa, Silent Shout -kiertueelta 2010

Yleisökeskustelua

Kickoffissa keskustelu tiivistyi vaatimukseen yrittäjämäisen ajattelutavan ja tuloksellisuuteen pyrkivän toiminnan merkityksestä toimialasta riippumatta. Lisäksi todettiin, että tukirakenteiden soveltuvuutta luovan alan yrittäjille voisi kehittää.

Kysymyksiäkin nousi esiin, näistä yksi kiinnostava näkökulma oli ajatus kirjaston roolista Suomen suurimpana kulttuurilaitoksena – millä eri tavoin kirjasto voi auttaa luovien alojen yrittäjyyttä? Toinen yleisökysymys oli, miten yritysten ja yhdistystoimijoiden välistä toiminnan kuilua pystytään madaltamaan.

Yleisökeskustelu oli aktiivista, kiitos kaikille osallistujille.

Lisätietoa Vyyhti-hankkeen toiminnasta

Vyyhti-webissä julkaistaan hankkeen oma koulutuskalenteri loppuvuodesta 2011. Voit seurata meitä myös Twitterissä ja Facebookissa.

Jaa juttu eteenpäin: