Vyyhti Shared Gems 2013 -seminaarissa

Shared Gems -seminaari tarjoaa kulttuurin ja luovan alan opiskelijoille ja alumneille monenlaisia näkökulmia tällä hetkellä kiivaimmin kasvavasta ilmiöstä: pelialasta.

SG_logoVyyhti loi vuonna 2012 kansainvälisen Shared Gems -peliseminaarikonseptin, jolle toivottiin jatkoa myös tälle vuodelle. Vyyhdin jättäessä päätuotantovastuun, tarjoutui Metropolian viestinnän koulutusohjelma ottamaan kopin seminaarin järjestämisestä. Vyyhti kokee seminaarin hyvänä alustana tavoittaa kulttuurin ja luovan alan opiskelijoita ja luovan alan yrittäjiä, joten hanke tuottaa seminaarin iltatilaisuuden yhteyteen Speed Networking -tilaisuuden.

Tilaisuudessa kulttuurin ja luovan alan opiskelijat saavat mahdollisuuden tavata pelitalojen edustajia. Tapahtuman järjestämisessä otetaan huomioon pelialan monialaisuus, sillä pelialalle voi päätyä monen eri tutkinnon kautta. Lisäksi Vyyhti on mukana järjestämässä Game Jameja, jossa opiskelijat, harrastajat ja ammattilaiset suunnittelevat 36 tunnin aikana pelejä.

Vyyhdin yhtenä tavoitteena on juurruttaa hankkeen aikana syntyneitä uudenlaisia toimintamalleja osaksi hankkeen kohderyhmien toimintaa

Seminaaria on tuottamassa kolme Metropolian Kulttuurituotannon opiskelijaa. Vyyhti osallistuu opiskelijoiden ohjaamiseen tuoden viimevuotiset seminaarikokemukset osaksi toivottavasti vuosittain järjestettävää Shared Gemsiä. Vyyhdin yhtenä tavoitteena on juurruttaa hankkeen aikana syntyneitä uudenlaisia toimintamalleja osaksi hankkeen kohderyhmien toimintaa. Shared Gems on esimerkki hankkeen aikana tapahtuneesta onnistuneesta jatkuvuustoimenpiteestä.  Hankkeiden määräaikaisuuden takia on usein hankalaa luoda jatkuvuutta syntyneille toimintamalleille, joten toimintojen aloittamisen, ylläpitämisen ja lopettamisen lisäksi hankkeissa olisikin hyvä kiinnittää vieläkin enemmän huomiota jatkuvuuden turvaamiseen.

Sanna Ristaniemi sekä Jori Pitkänen ovat opettaneet kevään aikana pelifasilitointia Metropolian teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoille. Pelifasilitointikurssilaiset kokeilevat Sannan ja Jorin ohjauksessa seminaarin yhteydessä toimintojen pelillistämistä. Varsinainen lopputulos on vielä salaisuus, sillä kurssilaiset soveltavat taitojaan seminaarin VIP-tilaisuuden yhteydessä.

Seminaariin mahtuu 150 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso täältä viimevuotisen seminaarin satoa: http://sharedgems.fi/stream/

Shared Gems 2013
7.5.2013 kello 12 – 18:30
Happisali, Sörnäisten rantatie 31
www.sharedgems.fi

Seminaari kokoaa yhteen pelialan opiskelijoiden ja ammattilaisten lisäksi myös pelitaloja.
Kansainvälisenä kummina toimii tänä vuonna pelitalo Wooga Berliinistä. Seminaarin yhtenä päätarkoituksena on tuoda pelialaa esille monialaisena ja etenkin kulttuurin ja luovan alan korkeakouluopiskelijalle tärkeänä kokonaisuutena. Seminaarin vastuullisena tuottajatahona toimii Metropolian kulttuurin ja luovan alan viestinnän koulutusohjelma. Seminaarin pääyhteistyökumppani on toimintakeskus Happi.

Jaa juttu eteenpäin: