Vyyhtipelin matkassa #4 Kulttuurituottajien testipeli

Vyyhtipeliä pelattiin Metropolian Tuottamolla opiskelijavoimin osana kulttuurin ajankohtaisen keskustelun opetuskokonaisuutta. Pelin tarkoituksena oli aiheuttaa keskustelua kulttuurituottajuudesta ja ratkaista nopeasti kulttuurituottajuuden ongelmakohtia.

Ennen peliä opiskelijat olivat työstäneet Vyyhdin toivomuksesta pelimateriaalia ennakkotehtävän muodossa.  Ennakkohtehtävästä poimittuja seikkoja käytettiin pohjana kulttuurituottajapeliä. Opiskelijoita oli pyydetty pohtimaan tavoittelemisen arvoisia asioita kulttuurituotannon kentällä. Näitä olivat esimerkiksi hyvät verkostot, turvattu toimeentulo, oma yritys, vastuutehtävä projektissa, laaja-alainen osaaminen, kyky hallita kokonaisuuksia ja hyvät johtamistaidot. Ennakkotehtävissä opiskelijat määrittelivät myös kulttuurituottajuuden ongelmakohtia tai kehityksen paikkoja. Näitä olivat esimerkiksi oman osaamisen hinnoittelu, tuottajan työnkuvan määrittely, keskustelu itselle vieraiden alojen edustajien kanssa, vastuunjakokysymykset ja tiimityöskentelyyn liittyvät asiat. Ennakkohtehtävien läpikäynnin jälkeen Vyyhtipelin opiskelijapeliversio muokattiin vastaamaan kulttuurituottajaopiskelijoiden ja opintokokonaisuuden tavoitteita.

Kulttuurituottajien pelilauta

Pelin jälkeen jätettiin aikaa myös keskustelulle, jonka aikana etsittiin ratkaisuja pelin ulkopuolelle jääneisiin opiskelijoiden ennakkotehtävistä löytyneisiin jumikohtiin.

Pelin rakenne osoitti taas toimivuutensa: keskustelu oli aktiivista ja ratkaisukeskeistä. Pelin muokkaaminen kohderyhmittäin oli kohtalaisen yksinkertaista ja tuottoisaa. Vyyhtipelin yhdeksi kärjeksi onkin muodostumassa sen muokattavuus eri kohderyhmien käyttöön. Tällä hetkellä Vyyhtipeliä on muokattu sopivaksi  neljälle eri kohderyhmälle: opiskelijat, luovan alan yrittäjät, yhdistystoimijat ja työyhteisöjen kehittäjät. Viimeisimmässä voidaan pureutua etenkin yhteistoiminnallisuuden löytämiseen ja kehittämiseen luovien alojen tiimeissä. Varsinaisen jo etukäteen työstetyn pelikokonaisuuden lisäksi pelaava kohderyhmä asettaa peliin heille tärkeitä asioita. Esimerkiksi nuorisoalan yhdistyksen ongelmakohdat voivat olla hyvin erilaisia kuin vaikkapa senioriyhdistyksen. Vyyhtipeli voikin asettaa helposti ja nopeasti pelaavan ryhmän omat haasteet osaksi valmista pelikokonaisuutta.

Kulttuurituottajajoukkueen pelinappula

Vyyhtipelin pelaaminen aloitetaan ryhmäytymisellä, jonka osana pelaavat joukkueet rakentavat itse pelinappulansa ja keksivät joukkueelle nimen. Pelinappula kuvastaa kullekin joukkueelle ominaisia asioita.

Peliä kuljetetaan eteenpäin fasilitaattorin johdolla ja muokataan pelitapahtuman aikana tarvittaessa.

Vyyhtipeli on 15m2 kokoinen pelilauta, jonka avulla yhteisöt voivat löytää vastauksia jumikohtiinsa, ratkaista ongelmia ja synnyttää uudenlaista yhteistoiminnallisuutta. Peli pohjaa nopeaan ongelmanratkaisuun, pelaamisen kautta oppimiseen ja muovattavuuteen. Vyyhtipelistä saa lisätietoa Susanna Snellmanilta Vyyhti-hankkeesta. (etunimi.sukunimi at metropolia.fi)

Jaa juttu eteenpäin: