Vyyhtipelin matkassa – missä mennään nyt?

Vyyhtipeliä on pelattu sen kehityskaaren aikana yli 300 pelaajan voimin. Tuloksiin pohjaten uskallan väittää pelin toimivan erinomaisesti. Vielä on jäljellä loppurutistus, jossa peli, fasilitaattori ja pelinrakentaja laitetaan ”kunnolla likoon”.

Kaiken tämän pelaamisen rinnalla syntyy rutkasti raportointimateriaalia, sillä jokainen peli kirjoitetaan lyhyesti auki ja analysoidaan. Pelin tulosten jakaminen on otettava huolellisesti huomioon. Pelaaminen on ollut niin mukavaa ja koukuttavaa, että potentiaalisia pelisessioita tunkee Vyyhtiin ovista ja ikkunoista. On kuitenkin aiheellista pohtia tulosten raportointia ja anlysointia jo toiminnan alusta alkaen vaikka toiminta viekin helposti ”kaikki mehut” ja imee helposti mukaansa. Pysähtyminen ja suunnan tarkastaminen on aina tarpeen etenkin hanketoiminnassa, jossa toimitaan ennalta asetetun projektisuunnitelman mukaisesti.

Lopullisesti pelin vaikuttavuus  arvioidaan osana hankkeen siirtovaikutustutkimusta tulevan talven aikana. Tällöin pelisessioita ei enää pyritä järjestämään vaan aikaresurssit keskitetään tulosten analysointiin ja aukikirjoittamiseen. Vyyhtipelin kaltaisen tuotteen juurruttaminen osaksi kohderyhmien toimintaa on haastavaa sillä Vyyhtipeli on osoittanut olevansa hurjan henkilösidonnainen. Peli pohjaa pelifasilitaattorin taitoon ohjata ryhmätyötilannetta ja vahvasti omaan innostukseen/kokemukseen erilaisista peleistä. Vyyhtipelin kulkuun vaikuttaa vahvasti myös pelinrakentajan kyky luoda peliin toimiva ja tuloksia aikaansaava dramaturginen kaari.

Jotta peliä voitaisiin juurruttaa osaksi hankkeen kohderyhmien toimintaa olisi peliä hyödyllistä testata sisällyttäen peliin nopean (JUMI!) ongelmanratkaisumenetelmän sijasta  joitain yleisiä ja tunnettuja fasilitointimenetelmiä. Samalla voitaisiin testata Vyyhtipeliin rakennettujen menetelmien toimivuutta irrotettuina pelitilanteesta. Voiko Vyyhtipelin nopealla ongelmanratkaisumenetelmällä rakentaa tiimejä/esityksiä/strategioita tai vaikkapa hankeideoita ilman fyysistä pelilautaa?

vyyhtipeli_rauma
Vyyhtipeliä pelattiin Raumalla osana RYSÄ-seminaarin iltatilaisuutta. Sanna Ristaniemi fasilitoi.

Miten pelin pelaaminen sujuisi jos pelikielenä ei olisi oma äidinkieli? Olemme saaneet kutsun peluuttaa Vyyhtipeliä Berliinissä. Totesimme aika pian, että nyt olisi mahdollisuus testata pelin toimivuutta aivan uudella tavalla. Entäs jos pelikielenä olisi Saksa (jota kummatkaan pelin alkuperäisistä vetäjistä ei puhu) ja pelifasilitaattorina+rakentajana toimisivatkin pelaajaryhmän edustajat omalla kielellään? Yhtenä vaihtoehtona olisi rakentaa peli englanniksi mutta pelin käyttäessä nopeaa ongelmanratkaisumenetelmää pitäisi kaikkien pelaajien kyetä ymmärtämään koko ajan mistä pelissä puhutaan. Tämä vaatisi myös pelifasilitaattorilta (Vyyhdin fasilitaattori) kykyä ymmärtää pelaavan kohderyhmän englanninkielistä ammattisanastoa. Mikäli kohderyhmä saisi rakentaa Vyyhtipelilaudalle pelin omalla kielellään yhteistyössä Vyyhdin toimijoiden kanssa syntyisi siitä potentiaalisesti hieno tulos pelin levittämisestä. Mikäli pelin muokkaaminen eri kieliseksi versioksi ja sen vetäminen ”kokemattoman” fasilitaattorin avustuksella onnistuisi, on pelin juurruttaminen Vyyhdin kohderyhmien käyttöön todennäköisesti mahdollista.

Siirryttäessä aktiiivisesta pelivaiheesta raportointivaiheeseen ja juurruttaessa pelikäytäntöjä hankkeen kohderyhmien käyttöön tarvitaan ainakin seuraavat toimenpiteet:

1. Fasilitoidun hyötypelin fasilitaattorin opas
Oppaan täytyy olla selkeä ja sisältää tarpeeksi case-materiaalia. Opas on hyvä olla sähköisessä muodossa ja sen kehittelyssä on hyvä ottaa huomioon erilaiset oppijat (onko oikea muoto teksti vai joku muu esitystapa)

2. Fasilitoidun hyötypelin pelinrakentajan opas
Oppaan täytyy olla selkeä ja siitä täytyy käydä selväksi pelinrakentajan rooli osana fasilitointiprosessia. Oppaasta täytyy käydä ilmi nopean ongelmanratkaisun merkitys ja pelin dramaturgian rakentamisen perusteet

3. Testipelejä ja Vyyhtipelin menetelmien kokeilemista irrotettuna fyysisestä pelilaudasta

4. Vyyhtipelin kokemusten kirjoittaminen auki taustamateriaaliksi pelin tuleville käyttäjille
Materiaalia on jo hyvin paljon mutta ne täytyy vielä järjestää ja lyhennellä.

Näiden neljän toimenpiteen lisäksi Vyyhtipelin nykyisten kehittäjien täytyy aloittaa ”luopumisprosessi” ja hyväksyä se, että peliä on hyvä muokata myös muiden pelikehittäjien toimesta. Sitä on lupa kehittää eteenpäin ja siitä on saatava kaikki mahdollinen hyöty irti!

Vyyhtipeliä pelataan vielä muutamia kertoja ennen väliaikaisesti naftaliiniin laittamista mm.  seuraavissa tilaisuuksissa:

– UUSIMAA-viikolla:
5.11 Laurea AMK, Kauppakeskus Willa kello 15.-16.30 (kaksi peliä)
6.11 Vyyhti-hankkeen lopputapahtuma Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaari Musiikkitalossa. Pelin teema: Luovuus on yhteiskunnan DNA:ta
7.11 Osaaminen pelissä – Palkansaajajärjestöjen yhteisessä tilaisuudessa pelataan Vyyhtipeliä kello 19:30-21. Ilmoittautuminen on vielä auki.

– lisäksi:
12.11 Vyyhdin hanke-esittely peliä käyttäen
13.11 Vyyhtipelin testaaminen kohderyhmän ulkopuolelle tukimateriaaliksi tulevalle hankekaudelle Strömbergin koulussa Pitäjänmäessä
2-3.12 Mahdollinen pelaaminen Berliinissä

Vyyhti pyrkii keskittämään toimintansa joulukuulta lähtien hankkeen erinomaisten tulosten Vyyhtimäiseen purkamiseen, jakamiseen ja esittelemiseen.
Yhtenä tulosten esittelemisen välineenä Vyyhti on ottanut käyttöönsä ääniartikkelituotannon ja erilaisten case-esimerkkien tuottamisen havainnollistaviksi ja kuunneltaviksi dialogeiksi. Tästä voit kuunnella Vyyhtipelin esittelyn.

Levollista, mielekästä ja positiivista päivää kaikille!

t.susanna

 

 

 

 

 

Jaa juttu eteenpäin: