Yhteistyötä viikkiläisten toimijoiden välille Vyyhtipelin avulla

Viikki-Seura ry ja Viikin Asukastaloyhdistys pelasivat paikallisen Kaski bar bistron tiloissa 11.3.2013.

Paikallisten toimijoiden kohtaaminen, tutustuminen ja keskustelun avaaminen olivat Vyyhtipelin tärkein anti. Esiin nousi monta ajatusta yhteishengestä, viikkiläisestä identiteetistä, yhteisestä parlamentista ja tapahtumien järjestämisestä yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Ensimmäinen yhteinen tapahtuma on jo keväällä, mikä kertoo yhteistyön halusta ja tarpeesta.

Pelin aikana keskusteltiin mm. uusien jäsenien haalimisesta, vanhojen jäsenien motivoinnista, markkinoinnin eri keinoista, yhteistyön lisäämisestä, viikkiläisestä identiteetistä, eko-Viikistä, viikkiläisten yhteisestä ja avoimesta tapaamisfoorumista, oman kyläjuhlan järjestämisestä ja konkreettisista teoista keskustelun jatkoksi.

Konkreettinen anti oli se, että Asukastaloyhdistys tarjosi palkatun työntekijän apua myös Viikki-Seuralle. Tästä oltiin Viikki-Seurassa erittäin iloisia. Lisäksi heräsi keskustelu voimien yhdistämisestä tapahtumien toteuttamisessa. Ensimmäinen yhteinen tapahtuma on jo keväällä, mikä kertoo yhteistyön halusta ja tarpeesta. Muistutettiin myös alueen muiden toimijoiden mukaan houkuttelemisesta.

Parhaimmillaan Vyyhtipeli toimii myös avoimen keskustelun avaajana. Loppukeskusteluissa nousi esiin yhdistysten vanhat ongelmat ja painolastit, jotka tuntuivat olevan muille pelaajille aihe, johon ei haluttaisi koko ajan palata. Kommentteja tulevaisuuteen suuntaavasta toiminnasta kuului useammasta suunnasta. Toisaalta muistutettiin siitä, että ei tarvitse lähteä heti tekemään suurta, vaan pienin askelin voi onnistuminen olla varmempaa. Keskuteluissa virisi ajatus Viikin omasta kaupunginosatapahtumasta syksylle.

Kahdesta tunnista heräsi siis ajatuksia tulevasta, orastavaa yhteistyötä, konkretiaa (tapahtumat ja palkatun työntekijän hyödyntämismahdollisuus) ja keskustelujen avauksia. Tarpeet yhteistyölle alati paisuvassa kaupunginosassa ja viikkiläisen identiteetin vahvistamiselle eri tavoin ja tapahtumin, tuntuivat saavan hyvän ja toiveikkaan pohjan jatkoa ajatellen.

Kaupunginosatoimijoiden välisiä pelejä on järjestetty harmittavan vähän. Toivottavasti saamme näitä pelejä vielä lisää! Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Aurinkoista pääsiäistä!

Sanna 

Pelin strategian äärellä Riitta Korhonen ja Henna Pesonen. Kuva: Heikki Poroila.
Pelin strategian äärellä Riitta Korhonen ja Henna Pesonen. Kuva: Heikki Poroila.

Tilauspelit:

Peliasiantuntija / Vyyhtipelit
Puh: +358406738784
sanna.ristaniemi (at) metropolia.fi

Jaa juttu eteenpäin: