Kaikki kirjoittajan Tomas Ruuhisalmi artikkelit

Kulttuurituotannon opintojen toista vuotta hiljalleen käynnistelevä Vyyhdin opiskelijatuottaja. Ajatuksena ja toiveena kehittyä tuottajan roolin lisäksi viestinnässä ja yhdistää teknisen tuotannon ammattitaito kivuttomasti kokonaisuuteen.

Digi-laatikko

Kommunikaation ongelma
Kommunikaation ongelma

Hetken tauon jälkeen palailen jälleen Creative QnA-toteutukseen liittyviin postauksiin. Tämän nimenomaisen tekstin taustalla on aamuinen valaistumiseni liittyen yhteydenpitoon ja kommunikointiin.

Yleinen olettamus ongelmissa

Puhuttaessa tämän päivän työelämästä ja omalla kohdallani erityisesti tuottajan työstä, on jokaiselle varmasti selvää, että pääasiallinen työskentely hoidetaan tietokoneella. Tietokoneen synonyymiksi on ajan myötä muodostunut sähköposti. Sähköposti taas tarkoittaa yhteydenpitoa, joka valitettavan usein tarkoittaa tietoyhteiskunnassa datan epäorganisoitua roiskimista sen helppouden nimissä. Tästä voidaan loogisesti johtaa pahoin tukkeutunut saapuneet-kansio ja kamala maanantai aamu.

Jatka lukemista Digi-laatikko

Pienen näkyvyyden iso ongelma

I LikeVyyhdin kokoista hanketta voidaan pitää valtakunnallisesti mitattuna suhteellisen pienenä. Pieni hanke saattaa tuottaa erinomaista tulosta siinä missä suurempikin vastaava. Ongelma pienten hankkeiden kohdalla on kuitenkin saavuttaa näkyvyyttä tuoloksilleen. Hankemaailma pyrkii tuotteistamaan työnsä tuloksia, mutta esimerkiksi järjestettäville tapahtumille saattaa olla hankala löytää tavoitettavaa kohdeyleisöä. Miten pieni hanke siis voisi saada näkyvyyttä?

Kiinnostuuko media?

Lähtökohtaisesti medianäkyvyyttä saa rahalla. Hankkeiden rahoitus kuitenkin sallii tämän tyyppisen rahankäytön vain harvoin. Miten siis olla mediaseksikäs?

Ensiksi on toki pohdittava, tarvitaanko medianäkyvyyttä? Mitä olennaista hyötyä medianäkyvyys hankkeelle tai sen toiminnalle toisi? Esimerkiksi Vyyhdin Creative QnA –palvelu hyötyisi medianäkyvyydestä merkittävästi, sillä näin ollen palveluun esitettyjen kysymysten määrä ja skaala saataisiin kasvamaan huomattavasti. Näkyvyys loisi pohjaa myös loppumateriaalin julkaisulle ja jatkotyöskentelylle, jota Luova Suomi tulee viemään eteenpäin.

Jatka lukemista Pienen näkyvyyden iso ongelma

Typistetty viikkokirje viikolla 26

Hietaniemen ranta

Suurin osa Vyyhdin vakituisesta henkilöstöstä nauttii ansaitusta kesälomasta kaukana Suomen helteistä. Toimiston osanotto on kaventunut entisestään sairauslomien myötä, mutta eteenpäin mennään.

Viikkoa summaillen

Maanantaina Vyyhdissä oltiin kesätunnelmissa ja jokainen työskenteli omien projektiensa parissa. Juhannuskuulumiset vaihdettiin ja hiljaista työntekoa jatkettiin.

Tiistaina Jussi ja Tomas kävivät läpi päivityksiä kokeneen Yrittäjän kysymyspalvelun teknistä toteutusta. Tätä nykyä palvelu tunnetaan muuten nimellä Creative QnA – kysymyksiä luovasta yrittäjyydestä. Palvelun teknisessä toteutuksessa päädyttiin alustavasti käyttämään monipuolista Disqus -palvelua. Palvelu havaittiin huomattavasti toimivammaksi ja ”kauniimmaksi”, kuin Facebookin tarjoama Comments Box. Teknisen toteutuksen kiemuroista lisää tulevissa blogikirjoituksissa – pysy siis linjoilla.

Keskiviikosta eteenpäin oli toimisto autioimmillaan. Jussi Linkola istui lentokoneessa matkalla Barcelonan aurinkoon, kun taas Nikita Gavrilenko joutui valitettavalle sairauslomalle muutamaksi päiväksi.

Loppuviikolla työstettiin muun muassa Vyyhdin tulevaa lopputapahtumaa ja QnA –palvelua. Samalla paneuduttiin myös rästiin jääneisiin kirjoitusprojekteihin, joiden annista täällä tullaan myöhemmin kesän aikana nauttimaan.

Perjantain aikana yhteistyötahoille lähetettiin paljon päivitettyä kesälukemista Creative QnA –palvelusta ja sen toteutuksesta. Vyyhdistä konsultoitiin myös Silencion väkeä liittyen marraskuun tapahtumiin Helsingin Musiikkitalossa. Onneksemme myös Nikita liittyi takaisin työkykyisten kirjoihin jopa odotettua aikaisemmin.

Heinäkuun aika

Heinäkuussa Vyyhdin toimiston tuoleja kuluttavat vain tuotantoassistentti Tomas ja projektisuunnittelija Nikita. Työn alla on muun muassa graafista ilmettä syksyn tapahtumille, laajamittaisempia kirjoituksia ja markkinointi -ja tiedotusmietteitä. Suosittelemme siis pysymään taajuuksilla, sillä mielenkiintoista materiaalia on varmasti luvassa auringonpaisteen lomastakin.

Viimeistäänkin tässä vaiheessa on iloni ja kunniani toivottaa erinomaisia lomahetkiä jokaiselle niistä nauttivalle !

Ajanhallintaa laiturinnokasta

Laiturinnokassa

Juhannus on vietetty ja suomen kesän paras anti nähty. Kesä tuntuu kuitenkin kääntävän selkänsä hänelle, joka viettää sen töiden ääressä. Enkä puhu ainoastaan menetetystä auringonvalosta, vaan ennen kaikkea hiestä, joka aiheutuu tyhjästä inboxista sähköpostisovelluksessasi.

Lomakausi ja kalenterin nollaus

Kuten jo saattoi käydä ilmi, allekirjoittanut viettää suurimman osan kesästään toimistossa –välillä toimisto tosin saatta mobilisoitua tien päälle. Sijainnista huolimatta töitä olisi kuitenkin tehtävä läpi lomakausien. Työstäessäni yrittäjäpalvelua sosiaaliseen mediaan, olen kiinteässä yhteydessä useaan yhteistyötahoon. Toisin kuin minä, yhteistyötahot sen sijaan nauttivat kesälomastaan.

Tuskastumisen sijaan kesäkaudella tarjoutuu erinomainen  mahdollisuus kehittää ajanhallinnallista osaamista terävimpään huippuunsa.

Suunnitellessani palvelukokonaisuutta, toteutusta ja oheistapahtumia on sanomattakin selvää, että mukana on useita liikkuvai palasia. Asioilla on kiinteä yhteys toisiinsa ja riippuvuussuhteita on paljon. Usein yksi viipyvä sähköposti lamaannuttaa koko tuotantoprosessin: viipyvän vastauksen tieto on ratkaisevan tärkeä kaikkien toimijoiden kannalta. Perinteisen löysäranteisen kesä mentaliteetin sijaan suosittelenkin tälle ajankäytöllisesti haastavalle ajalle entistäkin tarkempaa suunnitelmallisuutta.

Koko kesän työskentelyn on oltava hallittua ja järjestelmällistä. Mikäli et saa yhteyttä tarvitsemiisi tahoihin, mitä teet? Kesän toiminnallisuuden tulee rakentua siten, että mikään yksittäinen osatekijä ei kaada kokonaisuutta. On kyettävä valmistelemaan ja ennakoimaan asioita, vaikka kaikki tarpeellinen tieto ei olisikaan kasassa. Erinomaisesti valmisteltuja ja rakennettuja kokonaisuuksia on helppo ja nopea jälkeenpäin viilata.

Tärkeää on myös ajatella kauaskantoisemmin. Mikäli tarvitsemasi vastaukset viipyvät, mitä muuta voisit tehdä? Valmistele esimerkiksi syksyn toimintoja niin paljon kuin mahdollista. Luo erinomaisesti rakennettuja työskentelypohjia pitkällä tähtäimellä. Tämän kaltainen toiminta on kuitenkin suunniteltava ja organisoitava hyvin: pyöritellessäsi peukaloita, ei ensimmäisenä juolahda mieleen valmistella syksyn budjettirakennetta…

Jäätelötauko

Lomakausien ajanhallintaan kuuluu merkittävänä osana muutakin, kuin tarkka suunnitelmallisuus ja vaihtoehtoiset työtehtävät. Nimittäin nautinto. Äsken mainittu järjestelmällisyys ja pitkälle viety ajanhallinta mahdollistavat kesätyöskentelystä nauttimisen. Onnistunut ajanhallinta irrottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan –myös työpäivän aikana. Lähde kahvitunnilla lähikauppaan ja nauti jäätelö iltapäiväauringossa. Tee se hyvällä omallatunnolla, sillä tiedät että sinulla on aikaa tehdä se.

Omaa hyvinvointia ja työn mielekkyyttä kesäaikana lisää huomattavasti ymmärtäväisyys. Anna toisille rauha lomailla ja nauttia ansaituista (tai vähemmän ansaituista) lomapäivistä. Yhteistyötahosi kiittää, kun annat hänelle lomailuun kuuluvan ajan mukisematta.

Kaiken kaikkiaan kesä voi olla työnteon kannalta miellyttävää ja hedelmällistä aikaa. Näin voi olla kuin työnteko ja ajanhallinta ovat organisoituja, jäätelötaukoja muistetaan pitää, muiden lomailua ymmärretään ja kunnioitetaan ja kotiin lähdettäessä nautitaan kesäpäivästä -tai siitä mitä päivästä nyt on jäljellä.

Yrittäjän vuoro kysyä

Vyyhti toimii osatoteuttajana Uusimaa-viikolla 2013 Uudenmaan liiton kanssa järjestäessään Kulttuuriseminaaria Helsingin Musiikkitaloon. Seminaarissa pyritään tavoittamaan luvovien alojen osaajia, yrittäjiä ja alasta kiinnostuneita ja tarjoamaan yleisölle ajankohtaista keskustelua, viihdettä ja oikeasti hyödyllistä tietoa. Tarkoitus on kuitenkin tarjota vielä enemmän. Nimittäin kysymys-vastaus –palvelu luovan alan yrittäjille –ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Lähtökohtaisesti luovien alojen yrittäjiä vaivaa tietämättömyys yrityselämän vaatimuksista, mahdollisuuksista ja kovista faktoista. Tarkoituksena onkin nyt tarjota avaimia tähän ongelmaan. Palvelun kantavia ajatuksia ovat muun muassa vaivattomuus, sitoutumattomuus ja matala kynnys. Niimpä palvelu tullaan wiki-pintojen sijaan toteuttamaan sosiaalisessa mediassa. Näin pyritään varmistamaan palvelun ulottuvuus ja upottamaan se osaksi päivittäistä verkkokäyttäytymistä.

Jatka lukemista Yrittäjän vuoro kysyä