Pienen näkyvyyden iso ongelma

I LikeVyyhdin kokoista hanketta voidaan pitää valtakunnallisesti mitattuna suhteellisen pienenä. Pieni hanke saattaa tuottaa erinomaista tulosta siinä missä suurempikin vastaava. Ongelma pienten hankkeiden kohdalla on kuitenkin saavuttaa näkyvyyttä tuoloksilleen. Hankemaailma pyrkii tuotteistamaan työnsä tuloksia, mutta esimerkiksi järjestettäville tapahtumille saattaa olla hankala löytää tavoitettavaa kohdeyleisöä. Miten pieni hanke siis voisi saada näkyvyyttä?

Kiinnostuuko media?

Lähtökohtaisesti medianäkyvyyttä saa rahalla. Hankkeiden rahoitus kuitenkin sallii tämän tyyppisen rahankäytön vain harvoin. Miten siis olla mediaseksikäs?

Ensiksi on toki pohdittava, tarvitaanko medianäkyvyyttä? Mitä olennaista hyötyä medianäkyvyys hankkeelle tai sen toiminnalle toisi? Esimerkiksi Vyyhdin Creative QnA –palvelu hyötyisi medianäkyvyydestä merkittävästi, sillä näin ollen palveluun esitettyjen kysymysten määrä ja skaala saataisiin kasvamaan huomattavasti. Näkyvyys loisi pohjaa myös loppumateriaalin julkaisulle ja jatkotyöskentelylle, jota Luova Suomi tulee viemään eteenpäin.

Creative QnA –palvelun kohdalla olisi mahdollista pyrkiä saavuttamaan jo merkittävää medianäkyvyyttä, sillä palvelu itsessään on otollinen medialle. Se on ajankohtainen, kiinnostava ja erilainen. Vaikkakin se palvelee suhteellisen marginaalista osaa yleisöstä, on siinä silti riittävästi potentiaalia. Työkenttänä toimivin ratkaisu olisi varmasti erilaisten julkaisujen kulttuurisivut. Palvelun verkkotoiminnalisuuden huomioon ottaen, olisi relevanttia pyrkiä saavuttamaan näkyvyyttä nimenomaan verkkomediassa.

Tässä vaiheessa haluan kuitenkin todeta, että kaikki nyt kirjoitettava on vain niin kutsuttua fiilistelyä, sillä vielä ei ole varmuutta, mihin resurssit riittävät.

Nyt on kuitenkin lupa jättää realiteetit hieman sivummalle ja jatkaa palapelin kokoamista. Media siis voisi kiinnostua Creative QnA –palvelusta, kuten edellä on todettu.

Valmis paketti

Mediaa lähestyttäessä on kyettävä tarjoamaan koko paketti kerralla. Toisin sanoen ei pidä kiirehtiä. Tällaisen palvelun kanssa on mediaa turha lähestyä, jos palvelun sivusto näyttää raakileelta. Kokonaisilmeen on myös kohdattava tietyt standardit, jotta palvelua ja toimijaa voidaan pitää luotettavana ja tarpeeksi merkittävänä.

Oikeat henkilöt ovat tässäkin kohtaa avainasemassa. Mikäli sinulla on yhteyksiä johonkin tiettyyn toimijaan, kannatta sinne satsata tosissaan. Visuaalisesti ja sisällöllisesti hiottu tiedote oikealle henkilölle saattaa avata paljonkin mahdollisuuksia. Toisaalta ei pidä lannistua, vaikka se tuttu toimittaja ei juttuun tarttuisikaan. On kärsivällisesti pyrittävä saamaan oma viesti läpi.

Omalla toiminnallani kuitenkin haluan välttää viimeiseen asti vänkäämistä. Jos lähestyttävä media ei sinusta ole kiinnostunut, on välillä hyvä antaa asian olla ja siirtyä eteenpäin. Ethän halua sinua muistettavan ärsyttävän lapsellisena tuottajana, joka ei ymmärrä kieltävää vastausta.

Se kuuluisa SoMe

Sosiaalinen media tarjoaa tänä päivän loputtomasti vaihtoehtoja näkyvyydelle. Creative QnA –palvelun kanssa pyrin itse kuitenkin välttämään sosiaalisen median helppouden houkutusta. En suoranaisesti vähättele sosiaalisen median valtaa, vaan päin vastoin tiedostan hyvinkin sen valtavat resurssit. Ongelma tämänkaltaisessa tilanteessa on kuitenkin se, että ennen pitkää päädyt näkyvyyden tavoittelussa hyödyntämään omia henkilökohtaisia verkostojasi. Tämä on mielestäni ongelma. Ovatko kaikki 700 ystävääsi todella kiinnostuneita kysymyspalvelusta luoville yrittäjille? Ennen pitkää tästä tulee tapa ja koko sosiaalinen verkostosi päätyy kerta toisensa jälkeen ihmettelemään järjestämiäsi tapahtumia. On eri asia kohdentaa levitys henkilöille, joita asia mahdollisesti kiinnostaa. Mutta muista: eivät taloushallinnon ystäväsikään julkaise yrityksensä talouskäyriä seinälläsi.

Sosiaalista mediaa tulisi siis käyttää järkevästi. Vyyhdillä on oma verkostonsa, jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Myös yhteistyökumppaneillamme on omat sosiaaliset verkostonsa, jotka tarjoavat erinomaista levikkiä ja näkyvyyttä. Mielestäni henkilökohtaisten verkostojen ”kiusaamista” tulisi siis välttää loppuun saakka.

Nostan vielä loppuun esiin erään SoMen kantavista voimista, mutta myös merkittävistä kompastuskivistä: helppouden. Tänä päivänä jokaisella on mahdollisuus saavuttaa määrätynlaista medianäkyvyyttä erittäin helposti. Muistatko esimerkiksi Jukan, joka ajeli minikaivurilla läpi suomen?

Sinun on siis ammattimaisena toimijana tiedostettava tämä seikka ja kyettävä erottumaan tästä viestitulvasta. Erottuminen on täysin oma lukunsa, enkä sitä tässä ala ratkomaan (tuskin edes osaisin).

Creative QnA:n kohdalla pyrimme pääsääntöisesti viestimään jo olemassaolevien kanavien ja verkostojen kautta. Tapauksessamme nämä verkostot tavoittavat myös tehokkaimmin sen marginaalisen kohderyhmän, jolle palvelu itsessään on merkittävä. Näin ollen säästämme resursseja verkostojen luomisesta ja aktivoimisesta. Näillä säästyneillä resursseilla voimme toivittavasti keskittyä ”ihan oikeean medianäkyvyyteen” sosiaalisen median ulkopuolelta.

Vyyhdin blogia seuraamalla pysyt ajantasalla siitä, miten tässä mediamylläkässä tulee käymään ! Tulevalla viikolla paneudun onnistuneeseen viestintään, joka toivon mukaan johtaa tässä postauksessa fiilisteltyyn medianäkyvyyteen.

Jos aihe kiinnostaa, käy lukemassa esimerkiksi Ylen artikkeli aiheesta tai onnistunut lopputyö: Markkinointiviestinnällä medianäkyvyyttä. Mikäli kiinnostusta vieläkin riittää, suosittelen lämpimästi tutustumaan Valion verkko -ja mediatoimintaan (linkki myös FB-sivuille). Uskallan väittää, että se on tällä hetkelle suomen ehdotonta kärkeä.

Jaa juttu eteenpäin: