On niin paljon kaikkea, mitä pitäisi seurata ja missä olla mukana (pdf)

”On niin paljon kaikkea, mitä pitäisi seurata ja missä olla mukana” – Tapaustutkimus ESR-hankeverkoston kehitysvaiheista (pdf).

Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö, Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media.

Jaa juttu eteenpäin: