Sähköiset jumppakerhot somesyksyllä 2012

Vyyhti-projektissa kehitetty Sähköiset jumppakerhot -perehdytys pyörähti toisen toteutuskertansa syksyllä 2012. Toteutusta oli muokattu kevään pilottitoteutuksen kokemusten ja palautteen perusteella hieman tiiviimmäksi, ja myös yksittäisten jumppakerhojen järjestystä oli vaihdettu. Samalla myös sisällöt, opetustavat ja -materiaalit hioutuivat jumppakerhoiluun soveltuvammiksi.

Kevään jumppakerhot vedettiin seuraavassa järjetyksessä: 1) Facebook viestinnän ja yhteistoiminnan tukena 2) Blogi tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana 3) RSS-syötteet, tietovirtojen hallinta ja suodattaminen 4) Google Docs toimistodokumenttien yhteiskäytössä 5) Twitter tietolähteenä ja viestintäkanavana sekä 6) Ajanhallintamenetelmät ja niitä tukevat sähköiset välineet. Työpajojen kuvaukset löytyvät Sähköiset jumppakerhot – syksy 2012 -sivulta, jota voi verrata kevään pilottijakson vastaavaan infosivuun. Vertailu osoittaa mainiosti sen kehityksen, joka tapahtui konseptin parissa näiden kahden toteutuksen välillä.

Työpajojen päivitetyt kunto-ohjelmat löytyvät Google Docs -presentaatioiden muodossa seuraavien linkkien kautta:

Kevään ja syksyn toteutusten vertailua

Seuraavassa taulukossa on vertailtu kevään 2012 pilottitoteutuksen ja syksyn 2012 toteutuksen osallistujamääriä ja arvioita.

  Kevät 2012 Syksy 2012
Jumppaajia 23 21
Jumppakäyntejä 57 49
Numeeristen palautteiden keskiarvo (1-5) 4,2 4,3
Parhaaksi arvioitu jumppa Twitter (4,6) Tiedonhallinta (4,67)
Heikoimmaksi arvioitu jumppa Blogi (3,64) Facebook (3,94)
Paras arvio kysymykseen ”Opin hyödyllisiä asioita” Google Docs (4,75) Tiedonhallinta (4,83)
Heikoin arvio kysymykseen ”Opin hyödyllisiä asioita” Blogi (3,76) Blogi (3,71)
Koulutustunteja yhteensä 171 (24 ESR-työpäivää) 177 (25,3 ESR-työpäivää)

Ohjaajan kokemuksia ja pohdintaa

Kaikien numeeristen palautteiden keskiarvo nousi yhdellä kymmenyksellä, eli kokonaisuutena arvio pysyi lähes ennallaan. Muutkin luvut ja yksittäisten kysymysten keskiarvot ovat varsin lähellä toisiaan, joten suuria johtopäätöksiä kokonaiskonseptin kehittymisestä ei niiden perusteella voi tehdä. Joissain arvioissa oli tosin syksyllä selvästi suurempaa keskihajontaa, eli osallistujat eivät olleet yhtä yksimielisiä kokemuksistaan kuin keväällä. Vapaissa palautteissa ei kuitenkaan esitetty syksyllä niin konkreettisia parannussehdotuksia, jotka keväällä antoivat suoria ideoita muutoksiin. Voitanee siis päätellä, että konsepti ei kaipaa ainakaan niin suuria muutoksia, mitä näiden kahden toteutuksen välillä tehtiin.

Ohjaajan kokemuksen mukaan kerhojen tiivistäminen neljään viikkoon paransi kokonaisuutta. Jatkossa voisi kokeilla tiivistämistä kolmeen viikkoon (2+2+2) tai jopa kahteen (3+3), jos löytyisi sopiva kohderyhmä, jolle tällainen rytmitys sopisi. Joissain yksittäisissä kerhoissa pitää miettiä sisältöjen tarkempaa rajaamista (ainakin Facebook, Blogi ja Google Docs). Lisäksi kerhojen jumppakerhomaisuuden edistämiseksi pitäisi vielä kehittää hyvät lopetustavat. Nyt liian moni kerho päättyi ajan loppumiseen ilman selkeää lopetusta ja tunnelmien käsittelyä. Rajausten ja tiivistämisen avulla voisi jokaisen kerhon loppuun raivata n. 15 minuuttia hallittua lopettamista varten. Eli kehitettävää riittää edelleen.

Muuten syksyn kerhot menivät ohjaajan mielestä varsin mukavasti. Kiitokset jälleen kaikille osallistujille!

Jaa juttu eteenpäin: