Sähköiset jumppakerhot vahvistivat some-lihaksia

Vyyhti-projektissa pyritään kehittämään uusia toimintamalleja luovan alan yrittäjyyden, yhteistoiminnallisuuden ja verkostoitumisen tueksi. Yksi keväällä 2012 pilotoitu perehdytysmalli on Sähköiset jumppakerhot -konsepti.

Jumppakerhot ovat kolmen tunnin mittaisia työpajoja, joissa perehdytään tarkasti rajattuun aiheeseen käytännönläheisesti, osallistujien tarpeita kuunnellen. Tavoitteena on, että jokainen osallistuja saa jumppakerhosta konkreettista tukea toiminnalleen tai vähintään havaitsee perehdytettävän aiheen omiin tarkoituksiinsa sopimattomaksi.

Keväällä 2012 pidettiin kuusi jumppakerhoa, jotka olivat: 1) Blogi tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana, 2) Tiedonhaku, tietovirtojen hallinta ja suodattaminen, 3) Google Docs – Maksuton, yhteiskäyttöinen toimisto-ohjelmisto, 4) Facebook viestinnän ja yhteistoiminnan tukena, 5) Ajanhallintamenetelmät ja niitä tukevat sähköiset välineet sekä 6) Twitter-työpaja. Sisältökuvaukset löytyvät kevään jumppakerhojen infosivulta.

Työpajojen kunto-ohjelmat löytyvät Google Docs -presentaatioiden muodossa seuraavien linkkien kautta:

(Jos saat virheen 503, kokeile uudelleen.)

Jumppakerhoista kerättiin palautetta ja kehittämisehdotuksia. Tässä joitain tuloksia ja kuntotilastoja kevään tapahtumista:

  • Kerhoissa kävi 23 eri jumppaajaa
  • Yksittäisiä jumppakäyntejä oli 57, eli keskimäärin 9,5 osallistujaa per jumppa
  • Kaikkien numeeristen arvioiden keskiarvo oli 4,2 (1-5 asteikolla)
  • Kokonaisarvioiltaan parhaaksi jumpaksi arvioitiin Twitter-työpaja arviolla 4,6 – toisena Ajanhallinta 4,59
  • Alimman arvion sai Blogi-työpaja, 3,64 – joka oli myös keskihajonnaltaan suurin, eli keräsi vaihtelevimmat arviot
  • Kysymykseen ”Opin hyödyllisiä asioita” sai parhaan arvion Google Docs -työpjaja, 4,75 – alimpana vastaavasti sama kysymys Blogi-työpajassa arvolla 3,76
  • Koulutustunteja kertyi yhteensä 171, mikä tekee 24 työpäivää ESR-raportoinnin kaavalla laskettuna

Näiden palautteiden lisäksi Sähköisistä jumppakerhoista kerätään siirtovaikutustietoa, eli selvitetään, kuinka osallistujat ovat omaksuneet perehdytettyjä asioita osaksi toimintaansa. Kaiken tämän tiedon perusteella kerhokonseptia kehitetään yhä eteenpäin palvelemelaan paremmin kohderyhmän konkreettisia perehdytystarpeita.

Kiitokset vielä kaikille osallistujille.

Jaa juttu eteenpäin: