Syötteet ja hakukone luovan työn tukena

Jokainen verkon käyttäjä on todennäköisesti käyttänyt hakukoneita ja muita välineitä sisältöjen etsimiseen ja kohdannut erilaisia tapoja päästä kiinnostavien sisältöjen äärelle. Edellisessä merkinnässä pohdittiin oman blogin ja muiden pitämien blogien hyödyntämistä oman toiminnan tukena. Kun hyödyllisiä blogeja ja muita verkkosisältöjä aletaan etsiä ja seurata aktiivisesti huomataan pian, että sisältöjen runsaus edellyttää apuvälineitä ja suunnitelmallisuutta tähän toimintaan.

Hallitsetko tietotulvaa?

Hakukoneiden toiminnan pääpiirteiden ymmärtäminen antaa tavoitteellisen verkkotoiminnan kannalta kaksi keskeistä hyötynäkökulmaa: 1) Nykyaikaiset hakukoneet osaavat painottaa käyttäjän hakutermiä vastaavia tuloksia ja pyrkivät siten tarjoamaan hakua parhaiten vastaavan tuloksen (Wikipedia 2012b). Internetin valtavan tietomäärän vuoksi on hyödyllistä tuntea keskeisimmät hakukoneet ja niiden ominaisuudet sekä osata rakentaa täsmällisiä ja tarkoituksenmukaisia hakutermejä. 2) Kun ymmärtää hakukoneen tapaa arvioida eri sivujen merkityksiä esimerkiksi sivulle muualta osoittavien linkkien lukumäärän perusteella, voi omaa verkkoaktiivisuutta muovata tavoitteellisemmaksi siten, että se tukee oman yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa.

Aktiivisen tiedon hakemisen lisäksi verkkoa voi käyttää ammattimaiseen ajan tasalla pysymiseen tehostamalla omia verkkolähteiden seuraamistapoja. Eräs keskeinen tapa usean verkkosivuston vaivattomaan seuraamisen ovat lukuohjelmat, joilla voi seurata verkkosivujen tarjoamia uutissyötteitä. (Kalliala & Toikkanen 2009, 19.)

Syötteenlukuohjelman avulla luovan alan mikroyrittäjä voi esimerkiksi kerätä oman alansa uutiset, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien uutissyötteet sekä muuten inspiroivat blogit luettavaksi yhden ohjelman välityksellä siten, että hän löytää aina tuoreet sisällöt ilman tarvetta vierailla kaikilla sivustoilla erikseen.

Tietovirtojen osalta on hyvä tiedostaa myös sosiaalisten verkkopalvelujen myötä lisääntynyt sisältöjen suositteleminen ja jakaminen käyttäjältä toiselle. Maaliskuussa 2010 web-analytiikkaa tuottava Experian Hitwise uutisoi Facebookin ajaneen Googlen ohi viikon vierailluimpana verkkopalveluna (Dougherty 2010). Tämä osoittaa, että verkon käytön painopiste on siirtynyt tiedon hakemisesta sosiaalisen kanssakäymisen suuntaan. Tästä syystä verkkosisältöjen hakukonenäkyvyyden lisäksi on otettava huomioon sisällön suositeltavuus ja erilaiset työkalut, jotka helpottavat tätä toimintaa (Aalto & Uusitalo 2010, 70).

Lähteet

Jaa juttu eteenpäin: