Viikkokirje viikolla 8-9, 2014

Viikko 8 oli talvilomailun ja sairastelun vuoksi hiljainen. Projekti eteneni artikkelien kirjoittamisen ja muun työn merkeissä.

Maanantaina 24.2.

Palailtiin lomilta ja tartuttiin töihin. Keskeisinä tehtävinä hallinnolliset asiat etenkin tulevaa paikan päällä -tarkastusta varten, artikkelit, vaikuttavuustutkimus sekä web-sivujen uudelleenjärjestely.

Tiistaina 25.2.

Pidettiin Metropolian Vyyhti-tiimin viikkopalaveri. Muistio jälleen wikissä.

Vaikuttavuustutkimus eteni vyyhtimäisen fasilitoinnin määrittelemisen merkeissä. Leena lähetti muiden arvioitavaksi Delfoi-kyselyn rungon, jonka avulla selvitetään Vyyhti-hankkeessa toteuteun fasilitoinnin ominaispiirteitä.

Keskiviikkona 26.2.

Jaakko Blombergin artikkeli Yhteisömanagerointi ja uusi kaupunkikulttuuri – Case-esimerkkinä Siivouspäivä muokattiin PDF-muotoon ja julkaistiin artikkelisivulle.

Torstaina 27.2.

Aherrusta keskeisten töiden parissa.

Perjantaina 28.2.

Ahkeraa aherrusta webin ja vaikuttavuuden parissa. Täydennettiin tuntiseurantoja ja kirjoitettiin viikkokirjettä.

Jaa juttu eteenpäin: