Vyyhti-web ja blogi yhteisömanageroinnin välineinä

Projektin tärkein verkkoviestintäkanava on ollut oma web-sivusto ja siihen liittyvä blogi. Sivustolle on koottu tiivistetysti projektin esittely ja yhteystiedot, tapahtumat ja koulutukset sekä hankkeen edetessä syntyneet tulokset. Oma merkityksensä on blogilla, joka on toiminut tiedotuskanavana sekä artikkelien, videomateriaalin ja erimuotoisten blogimerkintöjen julkaisupaikkana. Verkkosivuille on myös koottu linkit projektin muille verkkokanaville, esimerkiksi Facebook-sivulle ja Twitteriin.

Oman sivuston merkitys yhteisömanageroinnin kannalta on tärkeä, koska sivuston toiminnallisuudet, rakenne ja ulkoasu on mahdollista toteuttaa projektin tarpeiden mukaan. Verkkosivuston avulla voidaan verkkoon luoda tunnistettava ja persoonallinen kotipesä, josta yhteistyökumppanit ja muut kohderyhmät löytävät projektiin liittyvät asiat helposti. Blogin kautta voidaan tuoda pitkäjänteisesti esiin projektin etenemistä ja kohokohtia matkan varrelta. Kun projektin tavoitteena on luovan alan yrittäjien, opiskelijoiden ja kolmannen sektorin yhteistyö, on tärkää, että blogi ei ole ainoastaan omien tapahtumien tiedotuspaikka, vaan siinä tulee julkaista myös sidosryhmiin liittyvää tietoa ja tarjota projektin aihepiiriin liittyvää hyödyllistä tietoa.

Vyyhti-blogissa on hyödynnetty muun muassa seuraavia juttutyyppejä ja julkaisukäytäntöjä:

1) Viikkokirje on viikkokatsaus, joka on julkaistu lähes jokaisena perjantaina projektin kuluessa 11.11.2011 alkaen. Viikkokirjeeseen kerätään aina tiivis kooste kuluneen viikon tapahtumista. Säännöllisen ja määrämuotoisen julkaisun tarkoituksena on luoda rutiini, jonka avulla kirjataan projektissa käynnissä olevia asioita ja tunnelmia ja pidetään blogitiedottaminen aktiivisena. Kaikki viikkokirjeet löytyvät omasta blogikategoriastaan.

2) Tiedote tapahtumasta tai koulutuksesta on luonnollista julkaista blogimerkintänä, jonka linkkiä voi levittää muissa verkkokanavissa. Jos koulutuskokonaisuudelle luodaan oma osio ilmoittautumislomakkeineen verkkosivuston koulutusosion alle, kannattaa asiasta aina laatia myös blogitiedote, koska näin RSS-syötteen kautta blogia seuraavat saavat tiedon uudesta tapahtumasta.

3) Linkit muihin verkkolähteisiin ovat sisältöjä, joiden avulla tarjotaan blogin seuraajille hyödyllistä tietoa ja osoitetaan kiinnostusta ja tukea linkitettävää kohdetta kohtaan. Samalla luodaan vähintään hakukonetason verkostoja oman sivuston ja muiden samoja aihepiirejä käsittelevien sivustojen välille.

4) Raportit on luonnolista julkaista painettuina, mutta pienimuotoisemmat koosteet esimerkiksi perehdytyskokonaisuuden tunnelmista, osanottajamääristä ja palautteista istuvat hyvin blogisisällöksi. Blogimerkintänä julkaistu raportti lisää projektin digitaalista jalanjälkeä ja mahdollistaa projektin löytymisen hakukoneiden kautta sopivilla hakusanoilla haettaessa. Myös raportit esimerkiksi seminaareista, matkoista ja muista tapahtumista ovat projektin kannalta oivallista blogin kautta jaettavaa ja esiin nostettavaa asiaa.

5) Mielipiteet ovat myös hyviä blogimerkinnän aiheita. Kehitystyössä tavoitellaan muutosta nykytilaan, ja välillä törmätään muutoksen ja kokeilemisen esteenä oleviin rakenteisiin. Tällaisten havaintojen esille tuominen voi olla hyvä keino herättää keskustelua ja tuoda asioiden taustalla olevia ajatusmalleja esiin.

6) Projektissa syntyneet perehdytysaineistot kannattaa julkaista blogissa. Esimerkiksi perehdytys- ja infotilaiusuuksien tueksi rakennetut presentaatioesitykset kannattaa tuottaa Google Presentation– tai Prezi-työkaluilla, tai Microsoft PowerPoint -muotoiset esitykset kannattaa julkaista SlideShare-palvelussa. Näin toimien esitykset voidaan jakaa blogin kautta joko linkittämällä niihin tai upottamalla koko esitys osaksi blogimerkintää.

Yksi blogijulkaisemisen keskeinen piirre on blogimerkintöjen kommentointimahdollisuus. Jos projektin blogi mahdollistaa kommentoimisen, on huolehdittava siitä, että mahdollisiin kommentteihin reagoidaan aktiivisesti. Vyyhti-blogissa kommentit ovat olleet koulutusten sisältöjä koskevia toiveita, ilmoittautumistiedusteluja ja tiedusteluja blogimerkinnöissä ilmoitettuihin muihin asioihin liittyen. Varsinkin ilmoittaumisohjepyyntöihin ja lisätietokyselyihin pitää olla valmis vastaamaan nopeasti. Vyyhti-blogin WordPress-alustalla nopeaan reagoimiseen kannustaa mahdollisuus kytkeä päälle asetus, joka lähettää merkinnän kirjoittajalle sähköpostiviestin aina, kun hänen sisältöään on kommentoitu.

Jaa juttu eteenpäin: