Projektisuunnittelijan muisteloita ensimmäiseltä vuodelta Vyyhdissä

Aloitin Vyyhdissä projektisuunnittelijana syyskuussa 2011. Siitä eteenpäin onkin ollut aikamoista tykitystä. Positiivisessa mielessä.
Työtehtävät muotoutuivat tiimissä nopeasti niin, että kaikkien erityisosaaminen saatiin helposti käyttöön ja työn tekeminen on ollut mielekästä ja kiivastahtista. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, apua saa pyytää ja on täysin ok myös opetella uusia asioita. Hanketyö on sinänsä kiitollista, että uusia kaavoja voidaan luoda uuden porukan kesken ja asioihin voi reagoida nopeasti. Hanketyön suurena haasteena näen jatkuvuuden: miten hankkeen aikana hyviksi havaitut ja toimivat toimintamallit saa elämään vielä hankkeen päättymisen jälkeen?

Vyyhdissä toimintamallien jatkuvuuteen on kiinnitetty huomiota aivan alusta asti. Meillä on ollut lupa ja tarkoitus kokeilla uutta. Pieleenmenemisenkin uhalla. Ehkä juuri kokeilemisen kautta on onnistuttu löytämään asioita, jotka on helppo juurruttaa käyttöön esimerkiksi osatoteuttajien ja toiminnassa mukana olleiden henkilöiden käyttöön. Näistä mainitakseni Vyyhtipelin, Shared Gems seminaarituotannon ja Jussi Linkolan sähköiset jumppakerhot. Lisäksi olisi vielä hyvä pysähtyä tutkimaan, millä tavoin voisimme avata ja mallintaa Vyyhdin tiimityöskentelyä. Yhteistoiminnallinen tuotantomalli toimii, joskin se on vaikkapa manuaaliksi avattuna hiukan liian henkilösidonnainen ja riippuvainen ajasta, paikasta ja toimintaympäristöstä.

Ensimmäisen vuoden aikana olemme kaikki haastaneet itsemme oppimaan, kehittymään ja uudistamaan asioita. Tahtotilamme on ollut samankaltainen ja olemme puhaltaneet yhteen hiileen. Ammattimainen, tarkka ja huomioonottava projektin johto on ollut osana työssä viihtymistä ja lisännyt ainakin omalta osaltani motivaatiota ja innostusta ottaa vastaan uusia haasteita. Milla Laasonen on projektipäällikön asemassa luotsannut luovaa tiimiämme eteenpäin antaen liekaa ja samalla välillä kiristänyt purjeita. Millan johtamismallikin olisi mielestäni hyvä havainnoida tarkemmin, sillä uskoisin monen projektipäällikön voivan hyötyä hänen johtamismalleistaan.

Yhdessä tekemällä pääsee pitkälle mutta yhteistoiminnallisuuden kompastuskivet tulevat esille silloin, kun tekijät joutuvat paineen alle ja aikataulut kiristyvät. Vyyhti tuotti kesäkuussa kansainvälisen Shared Gems 2012 peliseminaarin, jonka tuotannon alussa huomioitiin tuleva kiireinen kevät. Huolellisella suunnittelulla ja asioiden ennakoimisella sekä mahdollisimman pitkälle viedyllä esituotannolla onnistuttiin välttämään stressi ja ylikuormittuminen. Joskin Vyyhdin tiimissä kaikki olivat valmiita paiskimaan töitä kelloon katsomatta yhteisen lopputuloksen saamiseksi. Tässäkin tuotannossa tärkeätä roolia näytteli delegointi, joka lienee jokaisen onnistuneen tuotannon kivijalka (huolellisen suunnittelun lisäksi). Mukaan saatiin innostuneita ja osaavia opiskelijoita, jotka toivat omaa erikoisosaamistaan seminaarituotantoon. Yhdessä muodostimme ison ja moniammatillisen tiimin, jossa hommat tapahtuivat.

Tekstini on siirappinen. Miettiessäni ja analysoidessani mennyttä vuotta en löydä yhtään ainutta kielteistä asiaa Vyyhdin toiminnasta, johdosta, yhteishengestä, tavoitteisiin yltämisestä tai työskentelytavoista. Aina voidaan tehdä myös paremmin ja uskoisin päällikkömme suitsivan meistä vieläkin parempia tuloksia myös kesälomien jälkeen.

Jossain vaiheessa syksyä EU-hankkeiden byrokratia, tietynlainen hitaus, kilpailutuskäytännöt ym. iskivät vasten kasvoja. Nämä ovat kuitenkin asioita, jotka on hyvä handlata tai ainakin tietää näppituntuman verran. Oma paneutumiseni esimerkiksi arkistointiin antaa todella hyvän mahdollisuuden opetella säntillisyyttä, tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä, joiden tiedän olevan itselleni haasteen paikkoja.

Kiitän kaikesta sydämestäni Vyyhdin ihmisiä Millaa ja Jussia, jotka ovat antaneet minulle mahdollisuuden kokea työskentelyn hienossa tiimissä. Lisäksi on pakko mainita Vyyhdin osatoteuttaja Helka ry, joiden paneutuminen, tarkkuus ja omistautuminen asialleen on ensisijaisen kiitettävää. Enkä jätä mainitsematta myöskään Hub Helsinkiä, joka niin ikään on myös osatoteuttajan asemassa. Hubin toiminta-ajatus ja alituinen uuden etsiminen, löytyneen ohjaaminen eteenpäin ja tahtotila ovat tutustumisen arvoisia ja kiitoksen ansainneita asioita.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Palaillaan kesäloman jälkeen uusin kujein.

Jaa juttu eteenpäin: