Viikkokirje viikolla 14, 2014

Viikon 14 myötä saapui huhtikuu, joka on Vyyhti-hankkeen osalta viimeinen aktiivisen toiminnan kuukausi. Hanketyö on painottunut yhä enenevässä määrin arkistointiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Tämä on hankkeen viidenneksi viimeinen viikkokirje.

Maanantaina 31.3.

Julkaistiin työpajafasilitointia käsittelevä pienoisartikkeli blogimerkinnän muodossa.

Työstettiin tarra-arkki, josta voidaan poimia rahoittajan logot hankkeen varoilla hankittuihin laitteisiin.

Tiistaina 1.4.

Hankkeen viimeinen toimintakuukausi käynnistyi.

Vyyhtipeliä pelattiin hankkeen puitteissa viimeistä kertaa. Elokuva-alan verkoston luomista ja vahvistamista sekä keskustelua kulttuurisesta hyvinvoinnista käsitelleet pelit pelattiin Jyväskylässä. Lisää peleistä Susannan blogimerkinnässä.

Lisäksi julkaistiin Sannan blogimerkintä viikonlopun Koulutuspeli-kevätseminaariin liittyen.

Sanna Ristanimen ja Susanna Snellmanin viimeisimmät artikkelit, Pelifasilitointi oppilaitosympäristössä ja Havaintoja Vyyhtipelin kehityskaaresta julkaistiin PDF-muodossa.

Keskiviikkona 2.4.

Tulostettiin Vyyhti-wikistä suuri määrä muistioita, pöytäkirjoja ja suunnitteludokumentteja arkistoon.

Pidettiin pieni viikkopalaveri, jonka muistio löytyy wikistä.Fifty Shades Darker 2017 movie download

Jussi osallistui Metropolian TKI-väen tapaamiseen, jossa kuultiin Metropolian eri yksiköiden tarjoamasta tuesta hanketyöhön.watch Ice Age 2002 movie online now

Torstaina 3.4.

Aloitettiin videoiden arkistointi. Siivottiin toimistosta kaappeihin ja nurkkiin kertynyttä tavaraa, jota ei arkistoida. Työstettiin vaikuttavuustutkimusta.

Perjantaina 4.4.

Tallennettiin hankkeessa tuotetut videot muistitikuille arkistointia varten. Kaikki videot löytyvät edelleen hankkeen tililtä Vimeo-videopalvelusta.

Työstettiin vaikuttavuustutkimuksen aineistoja.

Täydennettiin tuntiseurantoja ja kirjoitettiin viikkokirjettä.

Jaa juttu eteenpäin: